สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลเมืองเสลภูมิ 14 6 6 26 30 7 5 7 42
2 ท่าสีดาวิทยา 8 2 8 18 19 4 4 3 27
3 กกตาลดงบังวิทยา 7 5 2 14 20 5 3 3 28
4 บ้านโพธิ์ศรี 7 2 4 13 20 3 0 2 23
5 บ้านท่าเสียว 7 2 3 12 9 1 4 3 14
6 เมืองโพธิ์ชัย 6 3 4 13 20 5 1 2 26
7 บ้านสะอาด (สะอาดวิทยาคาร) 5 2 3 10 11 1 2 2 14
8 บ้านหัวคู 5 2 1 8 9 6 1 0 16
9 หนองแวงบึงงาม 4 10 7 21 23 8 3 4 34
10 หนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ 4 4 3 11 21 8 5 4 34
11 บ้านน้ำเที่ยงนาเรียง 4 2 2 8 7 7 0 2 14
12 บ้านหนองผักแว่น 4 2 0 6 10 2 2 1 14
13 ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ 4 1 4 9 16 3 2 2 21
14 บ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์ 4 1 0 5 4 4 1 1 9
15 ชุมชนบ้านสว่าง 3 7 5 15 15 10 7 4 32
16 บ้านหนองขอนแก่น 3 6 2 11 10 10 0 2 20
17 บ้านหนองเดิ่น 3 5 4 12 14 4 3 5 21
18 บ้านแห่ประชานุกูล 3 3 3 9 7 5 3 6 15
19 ทรายทองเฉลิมวิทย์ 3 3 2 8 7 2 0 3 9
20 บ้านวังยาว 3 2 3 8 9 4 1 2 14
21 บ้านดงหวาย 3 1 1 5 14 7 2 2 23
22 บ้านหนองแวงแห่ 3 0 2 5 7 5 0 3 12
23 บ้านดงดิบ 3 0 0 3 4 0 0 0 4
24 บ้านหนองตาไก้ 2 4 1 7 8 2 0 2 10
25 พนาลัยวิทยาเสริม 2 3 4 9 13 3 3 4 19
26 ไตรมิตรวิทยา 2 3 2 7 9 5 1 2 15
27 บ้านวังม่วย 2 3 2 7 8 3 0 3 11
28 บ้านหันหน่องสามัคคี 2 3 1 6 6 2 0 3 8
29 ชุมชนบัวคำ 2 3 1 6 5 8 1 3 14
30 หนองโนราษฏร์บำรุง 2 2 7 11 12 4 2 3 18
31 ชุมชนเชียงใหม่พัฒนา 2 2 3 7 17 10 3 1 30
32 บ้านมะหรี่(ศิริวิทยาคาร) 2 2 2 6 9 0 0 1 9
33 บ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลม 2 2 0 4 5 4 2 0 11
34 บ้านนาแซง (นาแซงราษฎร์บำรุง) 2 1 6 9 6 1 4 4 11
35 อนุบาลโพนทอง 2 1 4 7 11 7 1 7 19
36 บ้านนาแพง 2 1 3 6 8 2 0 0 10
37 บ้านสีเสียด 2 1 3 6 6 3 3 1 12
38 นาแพงวิทยาคาร 2 1 2 5 6 1 0 1 7
39 บ้านดงแจ้งโนนสูง 2 1 1 4 11 2 1 0 14
40 บ้านโพธิ์ตาก 2 1 0 3 6 0 0 0 6
41 บ้านดงประเสริฐ 2 0 4 6 9 8 0 2 17
42 ชุมชนบ้านขวาว 2 0 1 3 9 2 2 1 13
43 บ้านหนองขุ่นวิทยาคาร 2 0 1 3 4 1 0 1 5
44 บ้านหนองฟ้า 2 0 1 3 2 0 1 1 3
45 บ้านหนองคำ 2 0 0 2 4 2 2 3 8
46 บ้านปากช่อง 2 0 0 2 3 3 0 0 6
47 บ้านหนองกุง 1 9 4 14 14 11 3 7 28
48 บ้านคำพอุง (ประชาราษฎร์บำรุง) 1 4 7 12 14 10 4 7 28
49 บ้านกุดขุ่น 1 3 2 6 7 0 0 0 7
50 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 1 3 1 5 4 2 0 1 6
51 บ้านภูเขาทอง 1 2 3 6 4 6 4 2 14
52 บ้านสองห้องหนองดงหนองหิน 1 2 0 3 10 5 2 4 17
53 อนุบาลจารุณี 1 2 0 3 9 2 1 0 12
54 บัวดงมันวิทยา 1 1 3 5 6 0 1 2 7
55 โคกล่ามวิทยาคาร 1 1 2 4 8 2 1 2 11
56 เมืองหนองพอก 1 1 1 3 10 3 2 3 15
57 บ้านพรมจรรย์ 1 1 1 3 4 1 0 1 5
58 ชุมชนบ้านโคกกลางมิตรภาพที่ 84 1 1 1 3 4 0 0 0 4
59 บ้านคำนาดี 1 1 1 3 4 0 0 0 4
60 บ้านคำโพนสูง 1 1 1 3 3 1 0 1 4
61 บะเค (ราษฏร์ผดุงวิทยาคาร) 1 1 1 3 2 1 0 1 3
62 บ้านโป่งประชาพัฒน์ 1 1 0 2 5 3 1 0 9
63 บ้านหนองแข้ดง 1 1 0 2 5 0 0 1 5
64 บ้านโคกกกม่วง 1 1 0 2 3 3 0 0 6
65 บ้านหนองหิ่งหาย 1 1 0 2 2 2 0 0 4
66 บ้านวังเข 1 1 0 2 2 0 0 2 2
67 บ้านนาสีใส 1 1 0 2 2 0 0 1 2
68 อนุบาลสงกรานต์ 1 1 0 2 1 0 0 1 1
69 ชุมชนนาทมโคกก่อง 1 0 4 5 2 1 1 4 4
70 ภัทรดล 1 0 3 4 4 6 1 0 11
71 หนองหลวงประชาบำรุง 1 0 2 3 7 4 2 2 13
72 บ้านหนองหว้านาคำพัฒนา 1 0 2 3 6 5 6 2 17
73 บ้านเมืองไพร 1 0 2 3 6 4 1 5 11
74 บ้านพรมสวรรค์ 1 0 2 3 3 1 1 1 5
75 บ้านหวาย ฯ 1 0 1 2 3 5 2 1 10
76 หนองไฮภูเขาทอง 1 0 1 2 2 1 1 0 4
77 บ้านดอนเรือ 1 0 1 2 2 0 1 1 3
78 บ้านนาเมือง 1 0 0 1 6 2 0 1 8
79 บ้านท่าสี 1 0 0 1 4 4 0 1 8
80 บ้านสำโรงหนองจอก 1 0 0 1 4 3 0 0 7
81 บ้านผักกาดหญ้าโรตารี่อุทิศ 1 0 0 1 2 0 0 1 2
82 บ้านกุดก่วงท่าแสงจันทร์ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
83 หนองม่วง 1 0 0 1 1 2 0 1 3
84 บ้านโสกเตย 1 0 0 1 1 1 1 0 3
85 บ้านโพนเฒ่า 1 0 0 1 1 0 2 0 3
86 บ้านโพธิ์ชัน 1 0 0 1 1 0 1 1 2
87 บ้านนางาม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
88 บ้านแก้งศรีสว่าง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
89 สะอาดเจริญใหม่สามัคคี 1 0 0 1 1 0 0 0 1
90 บ้านจัมปา 1 0 0 1 0 1 0 1 1
91 บ้านโพนทอง 0 4 2 6 8 6 1 2 15
92 ชุมชนบ้านชมสะอาด 0 4 0 4 6 6 0 1 12
93 บ้านสะอาดนาดี 0 3 2 5 8 2 2 3 12
94 ไทยรัฐวิทยา ๓๖ บ้านบะตากา 0 3 2 5 6 2 1 2 9
95 บ้านโคกสี 0 3 2 5 5 5 0 2 10
96 บ้านหนองจอก 0 3 0 3 8 1 3 1 12
97 บ้านดอนชาด 0 3 0 3 3 1 2 5 6
98 บ้านโนนยาง 0 2 3 5 9 1 0 0 10
99 บ้านนาทม 0 2 2 4 6 4 1 6 11
100 บ้านห้วยทราย 0 2 1 3 6 1 0 0 7
101 โคกสว่างหาญไพรวัลย์ 0 2 1 3 5 0 0 3 5
102 เหล่าขุมมันท่าสะอาด 0 2 1 3 4 1 0 0 5
103 บ้านบากหนองเทา 0 2 1 3 3 2 0 1 5
104 บ้านหนองสิม 0 2 1 3 2 2 1 1 5
105 อนุบาลเด็กดี 0 2 0 2 3 3 2 0 8
106 บ้านหนองแสงท่าดอนม่วย 0 2 0 2 3 0 0 0 3
107 บ้านโนนแก้ว 0 2 0 2 3 0 0 0 3
108 บ้านราษฏร์ดำเนิน 0 2 0 2 2 0 0 1 2
109 บ้านหนองสองห้อง 0 1 2 3 3 3 0 3 6
110 บ้านอุ่มเม่า 0 1 2 3 3 2 2 2 7
111 จุมจังนาคำชลประทานวิทยา 0 1 1 2 6 2 0 1 8
112 อนุบาลเมืองเมยวดี 0 1 1 2 4 2 2 1 8
113 บ้านนากระตึบ 0 1 1 2 4 2 1 1 7
114 คำพระโคกก่งวิทยา 0 1 1 2 1 5 4 1 10
115 ชุมชนหนองแสงโนนสว่าง 0 1 1 2 1 1 1 3 3
116 บ้านนาโพธิ์ 0 1 0 1 8 2 0 0 10
117 บ้านโนนลาด 0 1 0 1 4 3 0 2 7
118 บ้านโคกหนองบัว 0 1 0 1 2 4 0 0 6
119 บ้านหนองหงษ์หนองงู 0 1 0 1 2 1 0 0 3
120 บ้านโนนใหญ่ 0 1 0 1 2 1 0 0 3
121 บ้านหนองขอนแก่น สาขาบ้านสี่แยก 0 1 0 1 1 1 0 0 2
122 บ้านหนองอึ่งโปโล 0 1 0 1 1 1 0 0 2
123 บ้านหนองบัว 0 1 0 1 1 0 0 0 1
124 บ้านหนองนกเป็ด 0 1 0 1 0 0 1 1 1
125 อนุบาลทองสตา 0 0 2 2 3 0 0 0 3
126 บ้านดอนควาย 0 0 2 2 2 1 0 3 3
127 บ้านหนองแวงใหญ่ 0 0 2 2 2 0 1 0 3
128 ปัญจรักษ์ 0 0 2 2 1 0 0 1 1
129 บ้านสะทอนโนนแพงประชาสรรค์ 0 0 1 1 4 2 0 1 6
130 หนองไฮ 0 0 1 1 4 2 0 0 6
131 บ้านหนองนกทา 0 0 1 1 3 0 0 1 3
132 โนนเพชรพัฒนา 0 0 1 1 2 3 1 1 6
133 กุดแห่ 0 0 1 1 2 1 0 0 3
134 น้ำคำสมศรี 0 0 1 1 2 1 0 0 3
135 เสลภูมิสามัคคี 0 0 1 1 2 0 0 1 2
136 บ้านนาเลา 0 0 1 1 2 0 0 1 2
137 บ้านป้องสร้างบุ 0 0 1 1 2 0 0 1 2
138 อนุบาลบุญทวีวัฒนา 0 0 1 1 1 1 1 1 3
139 บ้านกุดเต่าวิทยา 0 0 1 1 1 0 0 1 1
140 บ้านหนองตุ 0 0 1 1 1 0 0 1 1
141 บ้านหนองไผ่หนองหว้า 0 0 1 1 0 1 0 2 1
142 ชุมชนบ้านบุ่งเลิศ 0 0 0 0 7 3 1 2 11
143 สีดาประชาสรรค์ 0 0 0 0 6 2 1 1 9
144 บ้านท่าม่วง 0 0 0 0 5 5 0 0 10
145 บ้านเหล่าน้อย 0 0 0 0 4 2 0 0 6
146 บ้านกุดแข้โนนโพธิ์วิทยา 0 0 0 0 4 1 0 0 5
147 บ้านหนองขามบ่อแก้ววิทยา 0 0 0 0 3 1 1 0 5
148 ท่าลาดหนองผักตบ 0 0 0 0 3 0 0 2 3
149 วังหลวง 0 0 0 0 2 4 0 1 6
150 บ้านหนองเม็ก 0 0 0 0 2 3 0 0 5
151 บ้านเหล่าแขมดงกลาง 0 0 0 0 2 2 0 1 4
152 ชุมแสงลาดค้อหนองเขื่อน 0 0 0 0 2 2 0 0 4
153 ชุมพรนาเจริญ 0 0 0 0 2 1 1 0 4
154 บ้านนาศรีนวล 0 0 0 0 2 1 1 0 4
155 บ้านหนองใหญ่ทับครัว 0 0 0 0 2 1 0 0 3
156 หนองขี้ม้า 0 0 0 0 2 1 0 0 3
157 อนุบาลเกาะแก้ว 0 0 0 0 2 0 3 1 5
158 ไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด 0 0 0 0 2 0 1 0 3
159 บ้านนาอุ่ม 0 0 0 0 1 2 1 1 4
160 บ้านดงกลาง 0 0 0 0 1 2 0 2 3
161 บ้านบุ่งเบ้าห้วยเจริญ 0 0 0 0 1 1 2 2 4
162 บึงอุดมบึงคำ 0 0 0 0 1 1 0 1 2
163 บ้านบาโคหนองแคน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
164 บ้านโคกนาคำ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
165 บ้านพันขาง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
166 สหมิตรวิทยา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
167 เสลภูมิวิทยาสันต์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
168 บ้านโพธิ์งาม 0 0 0 0 1 0 2 0 3
169 บ้านบะยาวบุ่งโง้งสามัคคี 0 0 0 0 1 0 1 2 2
170 ป่าไม้อุทิศ 11 0 0 0 0 1 0 1 1 2
171 บ้านคอกควาย 0 0 0 0 1 0 1 0 2
172 บ้านป่าขีหนองขุ่น 0 0 0 0 1 0 1 0 2
173 บ้านนาวี 0 0 0 0 1 0 0 2 1
174 บ้านโคกใหญ่ 0 0 0 0 1 0 0 2 1
175 บ้านคูเมืองสามัคคีวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 1 1
176 บ้านหนองโน 0 0 0 0 1 0 0 1 1
177 บ้านอัคคะ(อัคคะวิทยาคาร) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
178 บ้านวังใหญ่หนองผักแว่น 0 0 0 0 1 0 0 0 1
179 บ้านหนองโกโพธิ์เงินคำผักกูด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
180 ประชานิยมปณิธานพัฒน์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
181 ถนนชัยสามัคคี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
182 บ้านคำอุปราช 0 0 0 0 1 0 0 0 1
183 บ้านทรายมูล 0 0 0 0 1 0 0 0 1
184 บ้านบ่อแกนางเลา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
185 บ้านหนองแสงทุ่ง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
186 บ้านปลาโด 0 0 0 0 0 4 1 0 5
187 บ้านโพธิ์ศรีหัวงัว 0 0 0 0 0 4 0 0 4
188 บ้านหนองบก 0 0 0 0 0 3 1 0 4
189 ขวัญเมือง 0 0 0 0 0 3 0 0 3
190 บ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร 0 0 0 0 0 2 1 0 3
191 บ้านโคกกุงดอนกอก 0 0 0 0 0 2 0 2 2
192 ศรีสวัสดิ์ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
193 บ้านกุดเรือ 0 0 0 0 0 1 2 0 3
194 บ้านทรายขาวหนองแป้นประชาสรรค์ 0 0 0 0 0 1 1 1 2
195 บ้านหนองตอ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
196 บ้านท่าเยี่ยม 0 0 0 0 0 1 0 1 1
197 บ้านยาง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
198 บ้านดงยาง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
199 บ้านนาเลา สาขาอวยศรี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
200 บ้านโนนสวรรค์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
201 ศิลานครวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
202 บ้านขว้างวิทยากร 0 0 0 0 0 0 0 2 0
203 บ้านโนนคำน้ำจั้นใหญ่ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
204 บ้านไค่นุ่นหนองบัวบาน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205 บ้านโคกกุงหนองหงษ์หนองไฮ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
206 คำนางตุ้มโนนสวรรค์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
207 บ้านโนนปลาเข็ง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 บ้านโนนไชยศรี 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 200 206 212 618 912 424 166 252 1,502