หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 51 30 61.22% 7 14.29% 5 10.2% 7 14.29% 49
2 โรงเรียนหนองแวงบึงงาม 52 23 60.53% 8 21.05% 3 7.89% 4 10.53% 38
3 โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ 40 21 55.26% 8 21.05% 5 13.16% 4 10.53% 38
4 โรงเรียนกกตาลดงบังวิทยา 33 20 64.52% 5 16.13% 3 9.68% 3 9.68% 31
5 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย 31 20 71.43% 5 17.86% 1 3.57% 2 7.14% 28
6 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 29 20 80% 3 12% 0 0% 2 8% 25
7 โรงเรียนท่าสีดาวิทยา 32 19 63.33% 4 13.33% 4 13.33% 3 10% 30
8 โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา 33 18 56.25% 10 31.25% 3 9.38% 1 3.13% 32
9 โรงเรียนบ้านคำพอุง (ประชาราษฎร์บำรุง) 41 16 43.24% 10 27.03% 4 10.81% 7 18.92% 37
10 โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ 23 16 69.57% 3 13.04% 2 8.7% 2 8.7% 23
11 โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง 37 15 41.67% 10 27.78% 7 19.44% 4 11.11% 36
12 โรงเรียนบ้านหนองกุง 39 14 40% 11 31.43% 3 8.57% 7 20% 35
13 โรงเรียนบ้านดงหวาย 30 14 56% 7 28% 2 8% 2 8% 25
14 โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น 27 14 53.85% 4 15.38% 3 11.54% 5 19.23% 26
15 โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม 23 13 56.52% 3 13.04% 3 13.04% 4 17.39% 23
16 โรงเรียนหนองโนราษฏร์บำรุง 26 12 57.14% 4 19.05% 2 9.52% 3 14.29% 21
17 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 29 11 42.31% 7 26.92% 1 3.85% 7 26.92% 26
18 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 19 11 57.89% 5 26.32% 1 5.26% 2 10.53% 19
19 โรงเรียนเมืองหนองพอก 23 11 57.89% 3 15.79% 2 10.53% 3 15.79% 19
20 โรงเรียนบ้านดงแจ้งโนนสูง 17 11 78.57% 2 14.29% 1 7.14% 0 0% 14
21 โรงเรียนบ้านสะอาด (สะอาดวิทยาคาร) 17 11 68.75% 1 6.25% 2 12.5% 2 12.5% 16
22 โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น 29 10 45.45% 10 45.45% 0 0% 2 9.09% 22
23 โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน 28 10 47.62% 5 23.81% 2 9.52% 4 19.05% 21
24 โรงเรียนบ้านวังยาว 18 10 58.82% 4 23.53% 1 5.88% 2 11.76% 17
25 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 14 10 71.43% 4 28.57% 0 0% 0 0% 14
26 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 16 10 66.67% 2 13.33% 2 13.33% 1 6.67% 15
27 โรงเรียนชุมชนบัวคำ 32 9 36% 11 44% 2 8% 3 12% 25
28 โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ 19 9 47.37% 8 42.11% 0 0% 2 10.53% 19
29 โรงเรียนบ้านหัวคู 27 9 56.25% 6 37.5% 1 6.25% 0 0% 16
30 โรงเรียนบ้านสะอาดนาดี 17 9 56.25% 2 12.5% 2 12.5% 3 18.75% 16
31 โรงเรียนชุมชนบ้านขวาว 16 9 64.29% 2 14.29% 2 14.29% 1 7.14% 14
32 โรงเรียนอนุบาลจารุณี 13 9 75% 2 16.67% 1 8.33% 0 0% 12
33 โรงเรียนบ้านท่าเสียว 17 9 52.94% 1 5.88% 4 23.53% 3 17.65% 17
34 โรงเรียนบ้านโนนยาง 10 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
35 โรงเรียนบ้านมะหรี่(ศิริวิทยาคาร) 10 9 90% 0 0% 0 0% 1 10% 10
36 โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 23 8 34.78% 7 30.43% 6 26.09% 2 8.7% 23
37 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงนาเรียง 19 8 47.06% 7 41.18% 0 0% 2 11.76% 17
38 โรงเรียนบ้านโพนทอง 17 8 47.06% 6 35.29% 1 5.88% 2 11.76% 17
39 โรงเรียนบ้านวังม่วย 17 8 57.14% 3 21.43% 0 0% 3 21.43% 14
40 โรงเรียนโคกล่ามวิทยาคาร 16 8 61.54% 2 15.38% 1 7.69% 2 15.38% 13
41 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ 13 8 66.67% 2 16.67% 0 0% 2 16.67% 12
42 โรงเรียนบ้านนาแพง 10 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
43 โรงเรียนบ้านหนองจอก 15 8 61.54% 1 7.69% 3 23.08% 1 7.69% 13
44 โรงเรียนบ้านราษฏร์ดำเนิน 11 8 72.73% 1 9.09% 1 9.09% 1 9.09% 11
45 โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล 24 7 33.33% 5 23.81% 3 14.29% 6 28.57% 21
46 โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ 16 7 46.67% 5 33.33% 0 0% 3 20% 15
47 โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง 20 7 46.67% 4 26.67% 2 13.33% 2 13.33% 15
48 โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์ 14 7 53.85% 4 30.77% 1 7.69% 1 7.69% 13
49 โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งเลิศ 16 7 53.85% 3 23.08% 1 7.69% 2 15.38% 13
50 โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ 12 7 58.33% 2 16.67% 0 0% 3 25% 12
51 โรงเรียนบ้านกุดขุ่น 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
52 โรงเรียนชุมชนบ้านชมสะอาด 14 6 46.15% 6 46.15% 0 0% 1 7.69% 13
53 โรงเรียนวังหลวง 14 6 46.15% 6 46.15% 0 0% 1 7.69% 13
54 โรงเรียนบ้านหนองหว้านาคำพัฒนา 22 6 31.58% 5 26.32% 6 31.58% 2 10.53% 19
55 โรงเรียนบ้านนาทม 17 6 35.29% 4 23.53% 1 5.88% 6 35.29% 17
56 โรงเรียนบ้านเมืองไพร 18 6 37.5% 4 25% 1 6.25% 5 31.25% 16
57 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 15 6 40% 4 26.67% 1 6.67% 4 26.67% 15
58 โรงเรียนบ้านสีเสียด 14 6 46.15% 3 23.08% 3 23.08% 1 7.69% 13
59 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๖ บ้านบะตากา 11 6 54.55% 2 18.18% 1 9.09% 2 18.18% 11
60 โรงเรียนสีดาประชาสรรค์ 11 6 60% 2 20% 1 10% 1 10% 10
61 โรงเรียนบ้านหันหน่องสามัคคี 11 6 54.55% 2 18.18% 0 0% 3 27.27% 11
62 โรงเรียนจุมจังนาคำชลประทานวิทยา 9 6 66.67% 2 22.22% 0 0% 1 11.11% 9
63 โรงเรียนบ้านนาเมือง 9 6 66.67% 2 22.22% 0 0% 1 11.11% 9
64 โรงเรียนบ้านนาแซง (นาแซงราษฎร์บำรุง) 17 6 40% 1 6.67% 4 26.67% 4 26.67% 15
65 โรงเรียนนาแพงวิทยาคาร 8 6 75% 1 12.5% 0 0% 1 12.5% 8
66 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 9 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
67 โรงเรียนบัวดงมันวิทยา 9 6 66.67% 0 0% 1 11.11% 2 22.22% 9
68 โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
69 โรงเรียนบ้านโคกสี 12 5 41.67% 5 41.67% 0 0% 2 16.67% 12
70 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 10 5 50% 5 50% 0 0% 0 0% 10
71 โรงเรียนบ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลม 11 5 45.45% 4 36.36% 2 18.18% 0 0% 11
72 โรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์ 9 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
73 โรงเรียนโคกสว่างหาญไพรวัลย์ 8 5 62.5% 0 0% 0 0% 3 37.5% 8
74 โรงเรียนบ้านหนองแข้ดง 7 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
75 โรงเรียนภัทรดล 11 4 36.36% 6 54.55% 1 9.09% 0 0% 11
76 โรงเรียนบ้านท่าสี 11 4 44.44% 4 44.44% 0 0% 1 11.11% 9
77 โรงเรียนบ้านโนนลาด 9 4 44.44% 3 33.33% 0 0% 2 22.22% 9
78 โรงเรียนบ้านสำโรงหนองจอก 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
79 โรงเรียนบ้านหนองคำ 14 4 36.36% 2 18.18% 2 18.18% 3 27.27% 11
80 โรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดี 11 4 44.44% 2 22.22% 2 22.22% 1 11.11% 9
81 โรงเรียนบ้านนากระตึบ 8 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
82 โรงเรียนบ้านสะทอนโนนแพงประชาสรรค์ 8 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
83 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 7 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
84 โรงเรียนชุมแสงลาดค้อหนองเขื่อน 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
85 โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
86 โรงเรียนหนองไฮ 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
87 โรงเรียนบ้านพรมจรรย์ 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
88 โรงเรียนบ้านหนองขุ่นวิทยาคาร 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
89 โรงเรียนบ้านกุดแข้โนนโพธิ์วิทยา 6 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
90 โรงเรียนเหล่าขุมมันท่าสะอาด 6 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
91 โรงเรียนบ้านหนองโน 6 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
92 โรงเรียนบ้านหนองนกทา 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
93 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกกลางมิตรภาพที่ 84 5 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
94 โรงเรียนบ้านคำนาดี 5 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
95 โรงเรียนบ้านดงดิบ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
96 โรงเรียนบ้านหวาย ฯ 12 3 27.27% 5 45.45% 2 18.18% 1 9.09% 11
97 โรงเรียนอนุบาลเด็กดี 9 3 37.5% 3 37.5% 2 25% 0 0% 8
98 โรงเรียนบ้านโคกกกม่วง 7 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
99 โรงเรียนบ้านปากช่อง 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
100 โรงเรียนบ้านอุ่มเม่า 10 3 33.33% 2 22.22% 2 22.22% 2 22.22% 9
101 โรงเรียนบ้านบากหนองเทา 8 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
102 โรงเรียนบ้านหนองหิ่งหาย 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
103 โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ 6 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
104 โรงเรียนบ้านดอนชาด 11 3 27.27% 1 9.09% 2 18.18% 5 45.45% 11
105 โรงเรียนบ้านพรมสวรรค์ 8 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
106 โรงเรียนบ้านนาศรีนวล 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
107 โรงเรียนบ้านหนองขามบ่อแก้ววิทยา 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
108 โรงเรียนบ้านคำโพนสูง 8 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
109 โรงเรียนท่าลาดหนองผักตบ 6 3 60% 0 0% 0 0% 2 40% 5
110 โรงเรียนบ้านหนองแสงท่าดอนม่วย 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
111 โรงเรียนบ้านโนนแก้ว 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
112 โรงเรียนอนุบาลทองสตา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
113 โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว 6 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 0 0% 6
114 โรงเรียนโนนเพชรพัฒนา 7 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 7
115 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
116 โรงเรียนบ้านหนองสิม 6 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
117 โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง 6 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
118 โรงเรียนหนองม่วง 6 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
119 โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง 10 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 4 50% 8
120 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัน 7 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
121 โรงเรียนชุมพรนาเจริญ 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
122 โรงเรียนหนองไฮภูเขาทอง 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
123 โรงเรียนบ้านดอนควาย 6 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 3 50% 6
124 โรงเรียนบะเค (ราษฏร์ผดุงวิทยาคาร) 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
125 โรงเรียนบ้านหนองหงษ์หนองงู 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
126 โรงเรียนกุดแห่ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
127 โรงเรียนน้ำคำสมศรี 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
128 โรงเรียนบ้านพันขาง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
129 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ทับครัว 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
130 โรงเรียนหนองขี้ม้า 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
131 โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว 6 2 33.33% 0 0% 3 50% 1 16.67% 6
132 โรงเรียนบ้านหนองฟ้า 5 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
133 โรงเรียนบ้านดอนเรือ 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
134 โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
135 โรงเรียนไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
136 โรงเรียนบ้านวังเข 4 2 50% 0 0% 0 0% 2 50% 4
137 โรงเรียนเสลภูมิสามัคคี 5 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
138 โรงเรียนบ้านนาสีใส 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
139 โรงเรียนบ้านนาเลา 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
140 โรงเรียนบ้านป้องสร้างบุ 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
141 โรงเรียนบ้านผักกาดหญ้าโรตารี่อุทิศ 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
142 โรงเรียนบ้านกุดก่วงท่าแสงจันทร์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
143 โรงเรียนคำพระโคกก่งวิทยา 11 1 9.09% 5 45.45% 4 36.36% 1 9.09% 11
144 โรงเรียนบ้านนาอุ่ม 6 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 6
145 โรงเรียนบ้านดงกลาง 5 1 20% 2 40% 0 0% 2 40% 5
146 โรงเรียนบ้านบุ่งเบ้าห้วยเจริญ 6 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 6
147 โรงเรียนชุมชนหนองแสงโนนสว่าง 6 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 3 50% 6
148 โรงเรียนอนุบาลบุญทวีวัฒนา 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
149 โรงเรียนบ้านโสกเตย 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
150 โรงเรียนบึงอุดมบึงคำ 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
151 โรงเรียนบ้านบาโคหนองแคน 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
152 โรงเรียนบ้านโคกนาคำ 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
153 โรงเรียนบ้านดงยาง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
154 โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น สาขาบ้านสี่แยก 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
155 โรงเรียนบ้านหนองอึ่งโปโล 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
156 โรงเรียนสหมิตรวิทยา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
157 โรงเรียนเสลภูมิวิทยาสันต์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
158 โรงเรียนบ้านโพนเฒ่า 6 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
159 โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
160 โรงเรียนบ้านบะยาวบุ่งโง้งสามัคคี 4 1 25% 0 0% 1 25% 2 50% 4
161 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 11 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
162 โรงเรียนบ้านคอกควาย 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
163 โรงเรียนบ้านป่าขีหนองขุ่น 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
164 โรงเรียนบ้านหนองแสงทุ่ง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
165 โรงเรียนบ้านนาวี 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
166 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
167 โรงเรียนบ้านกุดเต่าวิทยา 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
168 โรงเรียนบ้านคูเมืองสามัคคีวิทยา 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
169 โรงเรียนบ้านหนองตุ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
170 โรงเรียนปัญจรักษ์ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
171 โรงเรียนอนุบาลสงกรานต์ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
172 โรงเรียนบ้านอัคคะ(อัคคะวิทยาคาร) 4 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
173 โรงเรียนบ้านวังใหญ่หนองผักแว่น 3 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
174 โรงเรียนบ้านหนองโกโพธิ์เงินคำผักกูด 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
175 โรงเรียนประชานิยมปณิธานพัฒน์ 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
176 โรงเรียนถนนชัยสามัคคี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
177 โรงเรียนบ้านคำอุปราช 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
178 โรงเรียนบ้านทรายมูล 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
179 โรงเรียนบ้านนางาม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
180 โรงเรียนบ้านบ่อแกนางเลา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
181 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
182 โรงเรียนบ้านแก้งศรีสว่าง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
183 โรงเรียนสะอาดเจริญใหม่สามัคคี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
184 โรงเรียนบ้านปลาโด 5 0 0% 4 80% 1 20% 0 0% 5
185 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีหัวงัว 4 0 0% 4 100% 0 0% 0 0% 4
186 โรงเรียนบ้านหนองบก 4 0 0% 3 75% 1 25% 0 0% 4
187 โรงเรียนขวัญเมือง 4 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
188 โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
189 โรงเรียนบ้านโคกกุงดอนกอก 4 0 0% 2 50% 0 0% 2 50% 4
190 โรงเรียนศรีสวัสดิ์ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
191 โรงเรียนบ้านกุดเรือ 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
192 โรงเรียนบ้านทรายขาวหนองแป้นประชาสรรค์ 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
193 โรงเรียนบ้านหนองตอ 3 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
194 โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหว้า 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
195 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 3 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
196 โรงเรียนบ้านจัมปา 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
197 โรงเรียนคำนางตุ้มโนนสวรรค์ 3 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
198 โรงเรียนบ้านยาง 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
199 โรงเรียนบ้านนาเลา สาขาอวยศรี 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
200 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
201 โรงเรียนศิลานครวิทยา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
202 โรงเรียนบ้านหนองนกเป็ด 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
203 โรงเรียนบ้านขว้างวิทยากร 3 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
204 โรงเรียนบ้านโนนคำน้ำจั้นใหญ่ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
205 โรงเรียนบ้านไค่นุ่นหนองบัวบาน 3 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
206 โรงเรียนบ้านโนนปลาเข็ง 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
207 โรงเรียนบ้านโนนไชยศรี 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]