หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน ตุลาคม 2556

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลรำไพภูมิพันธ์วิทยา อาคาร 1 ชั้น ป.1- ป.3 ห้อง ห้อง 1 8 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลรำไพภูมิพันธ์วิทยา อาคาร 1 ชั้น ป.4 - ป.6 ห้อง ห้อง 2 8 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลรำไพภูมิพันธ์วิทยา อาคาร 1 ชั้น ม. 1 - ม.3 ห้อง ห้อง 3 8 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด อาคารหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ ชั้น ป.1- ป.3 ห้อง หอประชุม60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ โซน A 9 ต.ค. 2556 09.00-16.30
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด อาคารหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ ชั้น ป.4 - ป.6 ห้อง หอประชุม60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ โซน A 9 ต.ค. 2556 09.00-16.30
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด อาคารหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ ชั้น ม.1 - ม.3 ห้อง หอประชุม60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ โซน B 9 ต.ค. 2556 09.00 16.30
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลรำไพภูมิพันธ์วิทยา อาคาร 1 ชั้น ป.1 - ป.6 ห้อง ห้อง 4 8 ต.ค. 2556 09.00 12.00
-
8 148 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลรำไพภูมิพันธ์วิทยา อาคาร 1 ชั้น ม. 1 - ม.6 ห้อง ห้อง 4 8 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลรำไพภูมิพันธ์วิทยา อาคาร 1 ชั้น ป.1 -ป.6 ห้อง เวที1 8 ต.ค. 2556 09.00 - 10.30
-
10 150 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลรำไพภูมิพันธ์วิทยา อาคาร 1 ชั้น ม. 1 - ม.6 ห้อง เวที 1 8 ต.ค. 2556 10.30 - 11.00
-
11 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลรำไพภูมิพันธ์วิทยา อาคาร 1 ชั้น ป.1 -ป.6 ห้อง เวที 1 8 ต.ค. 2556 11.00 - 13.00
-
12 153 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 ไม่มีทีมแข่งขัน
-
-
13 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลรำไพภูมิพันธ์วิทยา อาคารเรียน ชั้น ป.1 - ป.6 ห้อง เวที 1 8 ต.ค. 2556 13.00-16.30
-
14 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลรำไพภูมิพันธ์วิทยา อาคาร 1 ชั้น ป. 4 - ป. 6 ห้อง ห้อง 1 8 ต.ค. 2556 13.00-16.30
-
15 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลรำไพภูมิพันธ์วิทยา อาคาร 1 ชั้น ม. 1 - ม.3 ห้อง ห้อง 2 8 ต.ค. 2556 13.00 - 16.30
-
16 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลรำไพภูมิพันธ์วิทยา อาคาร 1 ชั้น ป.1- ป.3 ห้อง ห้อง 3 8 ต.ค. 2556 13.00 - 16.30
-
17 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลรำไพภูมิพันธ์วิทยา อาคาร 1 ชั้น ป.4 - ป.6 ห้อง ห้อง 4 8 ต.ค. 2556 13.00- 16.30
-
18 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลรำไพภูมิพันธ์วิทยา อาคาร 1 ชั้น ม. 1 - ม.3 ห้อง ห้องพักครู 8 ต.ค. 2556 13.00- 16.30
-
19 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลรำไพภูมิพันธ์วิทยา อาคาร 1 ชั้น ป.1 -ป.6 ห้อง ห้อง 5 8 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00
-
20 170 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลรำไพภูมิพันธ์วิทยา อาคาร 1 ชั้น ม. 1 - ม.6 ห้อง ห้อง 5 8 ต.ค. 2556 13.00 - 16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]