หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน ตุลาคม 2556

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 701 การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว อาคารเรียน 1 ชั้น 11 ห้อง ห้องที่ 11 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-12.00
-
2 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว อาคารเรียน 1 ชั้น ปฐมวัย ห้อง ห้อง ที่ 12 - 13 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 9
09.00-12.00 ทีมที่ 1-9 แข่งห้องที่ 12 ทีมที่ 10-18 แข่งห้อง 13
3 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว อาคารเรียน ชั้น ปฐมวัย ห้อง ห้องที่ 14-15 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 9
09.00-12.00 ทีมที่ 1-9 แข่งห้องที่ 14 ทีมที่ 10-18 แข่งห้อง 15


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]