หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน ตุลาคม 2556

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนากระตึบ สนามกีฬา ชั้น ป.1- ป.3 8 ต.ค. 2556 09.30 - 12.00
-
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด สนามกีฬากลาง(สนามฟุตบอล) ชั้น ป.4 - ป.6 8 ต.ค. 2556 09.30 - 16.30
-
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนากระตึบ สนามกีฬา ชั้น ม.1 - ม. 3 8 ต.ค. 2556 09.30 - 12.30
-
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนากระตึบ อาคารเรียน ชั้น ป.1 -ป.6 ห้อง ห้องเรียน 8 ต.ค. 2556 09.30 - 16.30
-
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนากระตึบ อาคารเรียน ชั้น ม.1 - ม.3 ห้อง ห้องเรียน 8 ต.ค. 2556 09.30 - 16.30
-
6 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนากระตึบ อาคารเรียน ชั้น ม. 1 - ม.3 ห้อง อาคารเรียน 8 ต.ค. 2556 09.30 - 16.30
-
7 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด อาคารวิทยบริการ ชั้น ป.4 - 6 ห้อง ใต้ถุนอาคารวิทยบริการ 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 7 - 7
09.00 - 16.30
-
8 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด อาคารวิทยบริการ ชั้น ม. 1 - ม.3 ห้อง ใต้ถุนอาคารวิทยบริการ 8 ต.ค. 2556 09.00 - 16.30
-
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น ป. 4 - ป. 6 ห้อง ใต้ถุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ80 พรรษา (9 ชั้น) 8 ต.ค. 2556 09.00 - 16.30
-
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น ม.1 - ม. 3 ห้อง ใต้ถุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ80 พรรษา (9 ชั้น) 8 ต.ค. 2556 09.00-16.30
-
11 511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง อาคารเรียน ชั้น ป.1 - ป. 6 ห้อง ห้อง 3 9 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00
-
12 513 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง อาคารเรียน ชั้น ม. 1 - ม. 3 ห้อง ห้อง 4 9 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00
-
13 510 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง อาคารเรียน ชั้น ป.1 - ป. 6 ห้อง ห้อง 5 9 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00
-
14 514 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง อาคารเรียน ชั้น ม. 1 - ม. 3 ห้อง ห้อง 6 9 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00
-
15 512 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง อาคารเรียน ชั้น ป.1 - ป. 6 ห้อง ห้อง 7 9 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00
-
16 515 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง อาคารเรียน ชั้น ม. 1 - ม. 3 ห้อง ห้อง 8 9 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00
-
17 509 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง อาคารเรียน ชั้น ป.1 - ป. 6 ห้อง ห้อง 9 9 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00
-
18 516 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง อาคารเรียน ชั้น ม. 1 - ม. 3 ห้อง ห้อง 10 9 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00
-
19 718 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6 ไม่มีการแข่งขัน
-
-
20 719 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3 ไม่มีการแข่งขัน
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]