เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมท้องถิ่น
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
8 ต.ค. 2556
9 ต.ค. 2556
11 ต.ค. 2556
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
***** ประกาศจากส่วนกลาง *****

เขตใดที่แข่งขันเสร็จแล้ว ให้ admin ทำการเข้าระบบ แล้วไปที่เมนู
"(1) ประกาศตัวแทนแข่งต่อ" แล้วตรวจสอบความถูกต้องให้ครบถ้วนทุกกิจกรรม จากนั้นไปที่เมนู
"(2) แจ้งโอนข้อมูลเข้าระดับภาค" แล้วคลิกที่ "แจ้งระดับภาคให้โอนข้อมูล"

เมื่อทำการแจ้งโอนข้อมูลแล้ว ผู้ดูแลเว็บระดับภาค จะทำการโอนข้อมูลให้ท่านเอง โดยเมื่อโอนเสร็จ สถานะของเว็บจะเปลี่ยนเป็น "โอนข้อมูลแล้ว"
เป็นอันเสร็จสิ้นการตัดตัวแทนเข้าแข่งระดับภาค โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียนได้ที่เว็บระดับภาค แยกตาม สพป. และ สพม.

 
  ประกาศ!!! การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. กิจกรรม การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ของ สพป. และ สพม. ทุกรายการ ไม่มีการจัดระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามเกณฑ์ จะมีการแข่งขันในระดับภาค โดยการส่งโครงร่างการประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556 โดยดำเนินการดังนี้
1. ดาวน์โหลดใบสมัคร
2. ส่งผลงานและแนบใบสมัคร(กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว)
ตามรายละเอียดที่
http://www.innoobec.org/?page=RobotProject56&language=th
 
 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
ลำดับการแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 63
ลำดับการแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 63 สำหรับ สพป.รอ 3 ลำดับที่ "7" ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โปรดติดตามข่าวสาร -- สถานที่การแข่งขัน และตารางการแข่งขัน ได้ที่เว็บไซต์ (งานศิลปหัตถกรรมฯ ระดับภาคฯ) ที่ http://esan63.sillapa.net/sp-center/
วันอังคาร ที่ 22 ตุลาคม 2556 เวลา 08:57 น.
หัวข้อ "การกล่าวสุนทรพจน์" ระดับ ม.1-3 (รอบเตรียมเนื้อหา)
หัวข้อ "การกล่าวสุนทรพจน์" ระดับ ม.1-3 (รอบเตรียมเนื้อหา) คือ "การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน"
วันเสาร์ ที่ 05 ตุลาคม 2556 เวลา 06:47 น.
การพิมพ์บัตรประจำตัว เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมฯ
การพิมพ์บัตรประจำตัว เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมฯ ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง พิมพ์บัตรเข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งนักเรียน ครูผู้ฝึกสอน และกรรมการฯ ให้พร้อมเพียงกัน .....ในวันแข่งขันทุกกิจกรรม ครับ
วันเสาร์ ที่ 05 ตุลาคม 2556 เวลา 06:45 น.
การส่งเล่มรายงาน สำหรับการแข่งขันกิจกรรม โครงงาน ฯ
การแข่งขันโครงงานทุกประเภท ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เกณฑ์ระบุให้ส่งเล่มรายงาน ก่อนทำการแข่งขัน ให้นำเล่มรายงาน ส่งที่ สพป.รอ 3 ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2556 (ส่งกับ ศึกษานิเทศก์ ที่รับผิดชอบกลุ่มสาระฯ ) ก่อน เวลา 12.00 น. ส่วนคณะกรรมการตัดสิน เข้ารับเอกสารเล่มรายงานโครงงาน เวลา 13.00 น. วันเดียวกันครับ
วันเสาร์ ที่ 05 ตุลาคม 2556 เวลา 06:43 น.
การเปลี่ยนรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
การเปลี่ยนรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ในการแข่งขันวันที่ 8-9 ตุลาคม 2556 ประเภทเดี่ยว (บุคคล) ไม่สามารถเปลี่ยนตัว ณ จุดแข่งขันได้อีก หากนักเรียนที่เป็นตัวแทน ไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ เนื่องจากเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ กลุ่มพัฒนาฯ ส่งนักเรียนอันดับที่ 2 ในกิจกรรมนั้น ๆ เข้าร่วมการแข่งขันแทน...
วันพฤหัสบดี ที่ 03 ตุลาคม 2556 เวลา 05:56 น.
การประชุมคณะกรรมการ ฯ
ขอแจ้งเรื่องการประชุมคณะกรรมการตัดสิน งานศิลปห้ตถกรรมนักเรียน ปี 2556 วันที่ 4 ตุลาคม 2556 ณ หอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราวุธ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ร้อยเอ็ด เวลา 09.00 -12.00 น. โปรดตรวจสอบรายชื่อคณะกรรมการเมนู "กรรมการตัดสินการแข่งขัน"
วันจันทร์ ที่ 30 กันยายน 2556 เวลา 07:15 น.
กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมฯ
สืบเนื่องจาก สพป.รอ 3 ได้ขอรายชื่อกรรมการจากกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมฯ ระดับ สพป.รอ 3 ปี 2556 นั้น บัดนี้ กลุ่มพัฒนาฯ ได้ส่งรายชื่้อกรรมการตามโควต้า มาจนครบทุกกลุ่มฯ แล้ว แต่เนื่องจากมีบางกิจกรรม มีจำนวนทีมเข้าร่วมการแข่งขันเพียง 1 ทีม หรือ ไม่มีทีมส่งเข้าร่วมการแข่งขัน คณะผู้ทรงวุฒิ ของ สพป.รอ 3 จึงใคร่ขอจัดกรรมการใหม่ ให้มีความเหมาะสม ตามเกณฑ์ และจำนวนทีมเข้าร่วมการแข่งขัน โดยจะยึดความยุติธรรม และความเสมอภาคของแต่ละกลุ่มฯ ให้เกิดมีประสิทธิภาพในการทำงานมากที่สุด รายชื่อที่ปรากฏในหน้าเว็บอาจยังไม่เป็นที่สิ้นสุด จนกว่าจะมีการแต่งตั้งเป็นคำสั่ง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมฯ ระดับ สพป.รอ 3 และจัดส่งไปยังโรงเรียน และกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา ต่อไป...
วันพฤหัสบดี ที่ 19 กันยายน 2556 เวลา 06:14 น.
แจ้งข่าว การลงทะเบียนตัวแทนระดับกลุ่ม ฯ
แจ้งข่าว การลงทะเบียนตัวแทนระดับกลุ่ม ฯ การแข่งขันฯ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ สพป.รอ 3 การลงทะเบียนตัวแทนของกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 กันยายน 2556 ส่วนการส่งรายชื่อกรรมการตัดสินฯ กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเป็นไฟล์เอ็กเซล (ตามไฟล์ต้นฉบับที่ให้ไป) ภายในวันที่ 15 กันยายน 2556 ขอบคุณมากครับ
วันเสาร์ ที่ 07 กันยายน 2556 เวลา 06:28 น.
แจ้งข่าว กิจกรรม "ศิลป์สร้างสรรค์" กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
แจ้งข่าว กิจกรรม "ศิลป์สร้างสรรค์" กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ที่แจ้งขอกรรมการไปยังกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ กิจกรรม "ศิลป์สร้างสรรค์" กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ชั้น ป.1-3 , ป.4-6 และ ม.1-3 จาก ทีม 3 คน เป็น "เดี่ยว" ทั้ง 3 ระดับชั้น **********************
วันพฤหัสบดี ที่ 05 กันยายน 2556 เวลา 10:24 น.
ไฟล์เอ็กเซล สำหรับเสนอรายชื่อคณะกรรมการตัดสินฯ ระดับ สพป.รอ 3
ไฟล์เอ็กเซล สำหรับเสนอรายชื่อคณะกรรมการตัดสินฯ ระดับ สพป.รอ 3 ดาวน์โหลดไฟล์ program SIL_2556_up.xlsm ตามลิงค์ -----> https://www.dropbox.com/s/orhud6818edyrww/program%20SIL_2556_up.xlsm *** สำหรับโรงเรียนประธาน / เลขานุการ กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา ***
วันพฤหัสบดี ที่ 05 กันยายน 2556 เวลา 09:59 น.
ทดสอบแจ้งข่าว
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
 

 
Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 10: parser error : Opening and ending tag mismatch: link line 7 and head in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </head> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 14: parser error : Opening and ending tag mismatch: img line 13 and div in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </div> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 70: parser error : Opening and ending tag mismatch: div line 12 and body in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </body> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Opening and ending tag mismatch: body line 11 and html in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag link line 6 in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag meta line 4 in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag head line 3 in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag html line 2 in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 242
จำนวนทีม 2,022
จำนวนนักเรียน 4,959
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,952
จำนวนกรรมการ 1,184
ครู+นักเรียน 7,911
ครู+นักเรียน+กรรมการ 9,095
ประกาศผลแล้ว 241/335 (71.94%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 47
เมื่อวาน 43
สัปดาห์นี้ 283
สัปดาห์ที่แล้ว 326
เดือนนี้ 1,239
เดือนที่แล้ว 1,605
ปีนี้ 11,012
ทั้งหมด 251,649