สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เมืองใหม่สุวรรณภูมิ 9 10 8 27 34 5 3 0 42
2 ชุมชนบ้านโพนเมือง 6 4 1 11 16 5 0 0 21
3 บ้านโพนแท่น 6 0 0 6 9 3 3 2 15
4 เมืองสุวรรณภูมิ 5 5 5 15 26 0 0 0 26
5 เมืองจำปาขัน 5 2 2 9 13 2 5 1 20
6 ชีโหล่นวิทยา 5 1 2 8 17 4 1 2 22
7 บ้านมะกอก 5 1 1 7 13 5 1 1 19
8 บ้านกู่กาสิงห์ 5 1 0 6 10 2 0 0 12
9 บ้านหนองจาน 5 1 0 6 9 1 1 1 11
10 วัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) 4 5 5 14 22 6 2 0 30
11 จตุรคามพัฒนา 4 5 0 9 23 7 4 1 34
12 เมืองปทุมรัตต์ 4 4 3 11 28 7 1 1 36
13 น้ำคำใหญ่วิทยา 4 4 1 9 18 13 9 6 40
14 บ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 4 3 3 10 23 6 3 1 32
15 บ้านข่อย 4 2 1 7 12 1 4 2 17
16 ทุ่งศรีเมืองวิทยา 4 2 1 7 9 1 1 0 11
17 บ้านดงครั่งน้อย 4 1 2 7 12 4 2 1 18
18 สามขาพิทยาคม 3 6 3 12 14 7 3 3 24
19 คุรุราษฎร์สามัคคี 3 3 2 8 12 0 0 0 12
20 บ้านฝาง 3 2 1 6 9 3 1 2 13
21 หนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่ 3 2 1 6 8 2 0 0 10
22 บ้านเด่นราษฎร์ 3 1 5 9 15 7 0 0 22
23 สาวแหวิทยา 3 1 2 6 9 3 1 0 13
24 บ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง) 3 1 1 5 7 5 1 2 13
25 บ้านสูงยาง 3 1 1 5 6 2 3 0 11
26 บ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตง 3 1 0 4 13 8 2 0 23
27 บ้านท่าลาดวารีวิทยา 3 1 0 4 8 3 3 3 14
28 บ้านโหรา 3 0 1 4 4 0 0 0 4
29 ชุมชนบ้านหนองแคน (นนทาภิบาล) 3 0 0 3 9 5 1 1 15
30 บ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165 3 0 0 3 7 2 1 0 10
31 บ้านสระแก้วเจริญศิลป์ 3 0 0 3 4 1 0 0 5
32 สิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม 2 6 5 13 22 2 4 0 28
33 เมืองอาจสามารถ 2 3 3 8 23 5 1 1 29
34 บ้านตาแหลวโนนหมากแงว 2 2 2 6 14 4 2 1 20
35 บ้านแคน (วันครู 2503) 2 2 1 5 12 5 1 0 18
36 บ้านแสนสี 2 2 1 5 9 6 3 0 18
37 บ้านหนองฮาง 2 2 0 4 10 6 4 2 20
38 บ้านดูนบักตู้โนนตาแสง 2 2 0 4 9 4 3 1 16
39 เมืองอารัมย์ 2 2 0 4 5 0 0 0 5
40 บ้านขามป้อม 2 1 1 4 4 6 2 3 12
41 บ้านดู่ฝายใหญ่ 2 1 0 3 8 4 0 0 12
42 ดอนกลอยวิทยาคาร 2 1 0 3 4 6 4 2 14
43 บ้านหนองไศล 2 0 2 4 5 3 2 0 10
44 บ้านหนองบัว 2 0 1 3 5 9 0 0 14
45 บ้านโพนหิน 2 0 0 2 5 2 0 2 7
46 จานเตยวิทยาประชาสรรค์ 1 8 0 9 15 7 4 1 26
47 บ้านฮ่องสังข์ 1 4 2 7 9 5 1 0 15
48 เมืองพนมไพร 1 3 3 7 16 11 5 0 32
49 ชุมชนบ้านผำ 1 3 2 6 13 4 4 0 21
50 ชุมชนบ้านโคกทม (พิศิษฐ์พิทยาคาร) 1 3 1 5 14 7 3 2 24
51 บ้านหนองคูณ 1 3 1 5 12 2 2 0 16
52 บ้านดอนเจริญ 1 3 1 5 8 2 0 0 10
53 วารีสวัสดิ์วิทยา 1 2 5 8 11 6 4 1 21
54 มัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์) 1 2 3 6 11 8 6 0 25
55 บ้านกุดน้ำใส(ผดุงวิทยาคาร) 1 2 1 4 7 3 0 0 10
56 บ้านลำโกน(คุรุรัฐราษฎร์พัฒนา) 1 2 1 4 5 6 0 1 11
57 บ้านดงเมืองจอก 1 2 1 4 4 4 3 1 11
58 ร่องคำหงษ์ทองวิทยา 1 2 0 3 11 2 0 1 13
59 บ้านเมืองสรวง 1 2 0 3 6 4 0 0 10
60 บ้านน้ำอ้อม 1 2 0 3 6 3 1 0 10
61 บ้านยางเครือ-ด่านน้อย 1 1 3 5 11 6 2 0 19
62 หนองบัวประชาสรรค์ 1 1 2 4 10 4 3 0 17
63 บ้านนกเหาะ 1 1 2 4 7 4 1 2 12
64 บ้านตาหยวก(ประชาสงเคราะห์) 1 1 2 4 6 2 1 0 9
65 ชุมชนบ้านหนองผึ้ง(ประพันธ์คุรุราษฎร์อุทิศ) 1 1 1 3 8 1 1 0 10
66 บ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยา 1 1 1 3 6 4 5 4 15
67 บ้านโพนสะอาด 1 1 1 3 5 2 0 0 7
68 หนองย่างงัว 1 1 1 3 4 1 0 0 5
69 บ้านจิก (หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์) 1 1 0 2 8 2 2 0 12
70 บ้านโนนจิกหนองคู 1 1 0 2 6 2 1 0 9
71 บ้านโนนสวรรค์ 1 1 0 2 5 7 2 0 14
72 บ้านสระบัว 1 1 0 2 3 4 5 1 12
73 บ้านฮ่องทราย 1 1 0 2 3 2 1 0 6
74 บ้านโพนทัน 1 1 0 2 3 1 0 1 4
75 บ้านดงครั่งใหญ่ 1 1 0 2 2 2 2 2 6
76 บ้านบัวขาว 1 1 0 2 2 2 0 0 4
77 หนองตอกแป้นหนองมั่งวิทยา 1 1 0 2 2 1 0 0 3
78 คำไฮสำโรงวิทยาคาร 1 0 3 4 11 4 1 1 16
79 ตากแดดสุธรรมประชาสรรค์ 1 0 3 4 4 0 0 0 4
80 บ้านหนองสระหงส์ 1 0 1 2 3 2 0 0 5
81 หนองขามวิทยา 1 0 1 2 2 1 1 1 4
82 หนองยางวิทยาคม 1 0 0 1 6 5 0 1 11
83 บ้านโพนสูง 1 0 0 1 6 0 0 0 6
84 บ้านเหว่อดงสวนผึ้ง(สุขนาคธรรม) 1 0 0 1 6 0 0 0 6
85 ท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์ 1 0 0 1 5 5 0 0 10
86 สาธิตศิลปะกมลวิชชาลัย 1 0 0 1 5 3 1 0 9
87 นานวลราษฎร์นิยม 1 0 0 1 5 1 3 0 9
88 บ้านสำราญนิวาสสามัคคี 1 0 0 1 4 3 1 0 8
89 บ้านแดง 1 0 0 1 4 0 0 0 4
90 บ้านชาติ 1 0 0 1 3 2 2 1 7
91 บ้านหนองพลับ 1 0 0 1 3 1 2 0 6
92 บ้านโพนดวนสาวเอ้ 1 0 0 1 2 3 3 0 8
93 บ้านน้ำคำ 1 0 0 1 2 1 0 0 3
94 บ้านสมสะอาด 1 0 0 1 2 1 0 0 3
95 บ้านหนองบั่ววิทยา 1 0 0 1 2 1 0 0 3
96 เหล่าง้าวโนนค้อประชาสรรค์ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
97 โพนขวาวพิทยาคม 1 0 0 1 1 3 0 0 4
98 บ้านนางเตี้ยไศลทอง 1 0 0 1 1 1 1 0 3
99 บ้านงูเหลือม 1 0 0 1 1 1 0 1 2
100 บ้านเหม้าหนองข่าวิทยา 1 0 0 1 1 0 1 0 2
101 บ้านโพนครกน้อย 1 0 0 1 1 0 0 0 1
102 บ้านหนองขาม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
103 บ้านฮ่องแฮ่พยอมหนองม่วง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
104 บ้านแจ้ง 0 4 3 7 11 0 2 1 13
105 บ่อพันขันวิทยา 0 4 0 4 7 2 1 3 10
106 เชื้อจรูญวิทย์ 0 3 3 6 9 2 2 0 13
107 บ้านหนองแล้ง 0 3 2 5 9 5 4 2 18
108 บ้านโพนดวน(สุวรรณภูมิ) 0 3 1 4 8 2 0 1 10
109 หนองพระบางตลาดม่วง 0 3 0 3 5 1 1 0 7
110 บ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์) 0 2 6 8 11 5 2 1 18
111 วัดแจ่มอารมณ์ 0 2 3 5 9 7 0 0 16
112 โสภาพพิทยาภรณ์ 0 2 2 4 7 3 1 0 11
113 บ้านดงหมากไฟ 0 2 1 3 10 3 3 0 16
114 บ้านเขวาโคกสวายโดด 0 2 1 3 8 2 2 0 12
115 บ้านหนองคูโคกเพ็ก 0 2 1 3 5 0 0 0 5
116 บ้านกอกแก้ว 0 2 0 2 5 3 2 0 10
117 บ้านหัวช้าง(สุวรรณภูมิ) 0 2 0 2 2 0 2 0 4
118 บ้านหินกอง 0 1 2 3 14 9 3 2 26
119 บ้านหัวนา 0 1 2 3 6 5 0 0 11
120 บ้านโพธิ์ใหญ่ 0 1 2 3 6 2 1 1 9
121 จตุคามวิทยา 0 1 2 3 2 3 0 0 5
122 บ้านชานุวรรณ(ประชาวิทยาคาร) 0 1 1 2 10 7 4 1 21
123 ทุ่งกุลาประชารัฐ 0 1 1 2 7 3 1 0 11
124 บ้านกู่คันธนามหนองฝั่งแดง 0 1 1 2 7 1 0 0 8
125 บ้านขี้เหล็ก 0 1 1 2 4 4 1 0 9
126 บ้านดู่ 0 1 1 2 4 3 1 0 8
127 บ้านท่าค้อ 0 1 1 2 4 0 0 0 4
128 บ้านโนน 0 1 1 2 4 0 0 0 4
129 ชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล 0 1 1 2 3 2 2 0 7
130 ดงเกลือวิทยา 0 1 1 2 2 3 0 0 5
131 บ้านขี้เหล็ก(ปทุมรัตต์) 0 1 0 1 8 2 0 0 10
132 บ้านคูดินทราย 0 1 0 1 6 8 1 0 15
133 หนองบัวคุรุประชาสรรค์ 0 1 0 1 6 7 2 1 15
134 บ้านตาจ่อยหนองสระ 0 1 0 1 6 1 1 0 8
135 บ้านหนองทัพไทย 0 1 0 1 5 8 2 1 15
136 หนองหินใหญ่วิทยา 0 1 0 1 5 2 1 0 8
137 ค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา 0 1 0 1 4 9 5 2 18
138 บ้านผำโนนสว่าง 0 1 0 1 4 5 1 0 10
139 อนุบาลอุดมพันธ์ 0 1 0 1 4 4 3 2 11
140 บ้านร้านหญ้า 0 1 0 1 4 3 1 0 8
141 เมืองโพนทราย 0 1 0 1 4 3 0 0 7
142 บ้านเหล่าฮก 0 1 0 1 3 5 0 0 8
143 บ้านสาหร่าย 0 1 0 1 3 4 0 0 7
144 ผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม 0 1 0 1 3 1 2 0 6
145 บ้านนา 0 1 0 1 3 1 1 0 5
146 บ้านโพธิ์งาม(สุขะวรรณะอุปถัมภ์) 0 1 0 1 3 1 0 1 4
147 บ้านหนองมะเขือ 0 1 0 1 3 0 1 0 4
148 โนนไทยวิทยาคาร 0 1 0 1 2 3 5 1 10
149 บ้านหัวช้าง 0 1 0 1 2 2 1 0 5
150 บ้านตลาดไชย 0 1 0 1 2 1 0 1 3
151 บ้านสิงห์ไคลสุทธาวาส 0 1 0 1 2 1 0 0 3
152 บ้านมหิงษาราม 0 1 0 1 2 0 2 0 4
153 บ้านเขวาตะคลอง 0 1 0 1 2 0 2 0 4
154 เมืองบัววิทยาคาร 0 1 0 1 1 2 3 1 6
155 บ้านหว่านไฟ 0 1 0 1 1 2 1 0 4
156 บ้านดอนยาง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
157 บ้านหนองส้าวโพนงอยประชาชื่น 0 1 0 1 1 0 0 0 1
158 บ้านเหนือ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
159 ยางคำวิทยา 0 0 3 3 5 5 0 1 10
160 ไตรคามสามัคคี 0 0 3 3 5 2 0 1 7
161 บ้านหัวนา(พนมไพร) 0 0 2 2 9 6 2 1 17
162 ชุมชนบ้านหมากยาง 0 0 2 2 6 3 0 0 9
163 บ้านเหล่าติ้ว 0 0 2 2 5 3 1 0 9
164 บ้านโพนงาม 0 0 2 2 4 2 2 0 8
165 บ้านเล้าข้าว 0 0 2 2 4 1 1 0 6
166 บ้านดอนแดง 0 0 2 2 2 1 0 0 3
167 บ้านหนองหมื่นถ่าน 0 0 2 2 2 1 0 0 3
168 ชุมชนบ้านหนองฮี 0 0 1 1 15 2 0 0 17
169 บ้านหัวดง 0 0 1 1 5 3 0 0 8
170 บ้านโนนชัยศรีหนองแคน 0 0 1 1 5 1 0 2 6
171 บ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา) 0 0 1 1 4 3 1 0 8
172 หนองผือ โนนค้อ 0 0 1 1 4 1 0 0 5
173 บ้านยางเฌอ (วีรชนอุทิศ) 0 0 1 1 3 2 0 0 5
174 บ้านค้อโนนสว่าง 0 0 1 1 3 0 1 0 4
175 บ้านธาตุจอมศรี 0 0 1 1 3 0 0 0 3
176 ดอนเสาโฮง(นิคมวิทยาคาร) 0 0 1 1 2 3 0 0 5
177 บ้านหนองนาหล้า 0 0 1 1 2 1 0 0 3
178 ทุ่งหมื่นทุ่งแสนพิทยาคม 0 0 1 1 2 1 0 0 3
179 หนองกุงวิทยา 0 0 1 1 2 1 0 0 3
180 บ้านหัวหนองกุดหลด 0 0 1 1 2 0 1 0 3
181 บ้านคำพระ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
182 บ้านม่วง 0 0 1 1 2 0 0 0 2
183 บ้านหญ้าหน่อง 0 0 1 1 2 0 0 0 2
184 บ้านหนองเรือ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
185 บ้านโนนทรายสระทอง 0 0 1 1 2 0 0 0 2
186 บ้านดอนบ่อดอนแฮด 0 0 1 1 1 2 1 0 4
187 บ้านหนองอ่างดอกรัก 0 0 1 1 1 2 1 0 4
188 บ้านหนองหว้า 0 0 1 1 1 1 0 0 2
189 บ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์ 0 0 1 1 1 0 1 2 2
190 กระดิ่งทอง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
191 บ้านหนองบึง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
192 บ้านนาชมดอนกลางวิทยา 0 0 0 0 8 9 1 0 18
193 ปัญจคามประชาสรรค์ 0 0 0 0 7 4 1 0 12
194 บ้านจานใต้ 0 0 0 0 7 2 1 2 10
195 บ้านเขวาหรดี 0 0 0 0 6 5 1 1 12
196 บ้านหนองอีเข็ม 0 0 0 0 6 4 2 2 12
197 บ้านเปลือยน้อยสุขสวัสดิ์ 0 0 0 0 6 3 1 0 10
198 เจริญศึกษา 0 0 0 0 5 8 1 1 14
199 บ้านห้วยแก้วห้วยสำราญ 0 0 0 0 5 4 0 1 9
200 บ้านหนองฟ้า 0 0 0 0 5 0 0 1 5
201 การกุศลวัดกลาง 0 0 0 0 4 1 2 0 7
202 บ้านจานเหนือ 0 0 0 0 4 0 0 0 4
203 บ้านท่าเสียว(กาญจนาอุปถัมภ์) 0 0 0 0 4 0 0 0 4
204 บ้านโนนม่วง 0 0 0 0 4 0 0 0 4
205 บ้านสว่าง 0 0 0 0 3 7 2 2 12
206 การกุศลวัดบ้านยางเครือ 0 0 0 0 3 5 1 2 9
207 บัวสูงบัวเงินวิทยา 0 0 0 0 3 2 1 0 6
208 อนุบาลเมืองสรวง 0 0 0 0 3 2 1 0 6
209 บ้านกุดเขียว 0 0 0 0 3 1 2 1 6
210 บ้านจานทุ่งโนนสังข์ 0 0 0 0 3 1 1 0 5
211 บ้านดงช้าง 0 0 0 0 3 1 0 0 4
212 บ้านวารีสีสุก 0 0 0 0 3 1 0 0 4
213 บ้านป่ายาง 0 0 0 0 3 0 0 0 3
214 บ้านแวงวังเซียม 0 0 0 0 3 0 0 0 3
215 บ้านลิ้นฟ้า 0 0 0 0 2 4 0 1 6
216 หว่านท่าสมอวิทยา 0 0 0 0 2 4 0 1 6
217 บ้านสองชั้น 0 0 0 0 2 2 1 2 5
218 บ้านแขม 0 0 0 0 2 1 1 0 4
219 บ้านหนองยางหนองไผ่ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
220 บ้านเขวาใหญ่ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
221 บ้านเป้า 0 0 0 0 2 1 0 0 3
222 บ้านโพนพอุง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
223 บ้านกกกุงคุรุราษฎร์พัฒนา 0 0 0 0 2 1 0 0 3
224 บ้านสะแบงตาก 0 0 0 0 2 1 0 0 3
225 บ้านสำโรง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
226 เมืองเกษตรวิสัย 0 0 0 0 2 1 0 0 3
227 บ้านโพธิ์น้อย 0 0 0 0 2 0 1 0 3
228 บ้านกระจายเหล่าสูง 0 0 0 0 2 0 1 0 3
229 บ้านกอก 0 0 0 0 2 0 0 0 2
230 บ้านคูฟ้า 0 0 0 0 2 0 0 0 2
231 บ้านดงบัง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
232 บ้านดงเย็น 0 0 0 0 2 0 0 0 2
233 บ้านปลาค้าว 0 0 0 0 2 0 0 0 2
234 บ้านป่ายางวนาทิพย์ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
235 บ้านหนองแห้วหนองบัวทอง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
236 ไตรราษฎร์วิทยา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
237 บ้านสระโพนทอง 0 0 0 0 1 5 3 0 9
238 ห้วยหินลาด 0 0 0 0 1 4 0 0 5
239 บ้านโพนเดื่อโนนสวรรค์ 0 0 0 0 1 3 0 1 4
240 บ้านทองหลาง 0 0 0 0 1 3 0 0 4
241 บ้านคูเมือง 0 0 0 0 1 2 0 2 3
242 บ้านดงมัน 0 0 0 0 1 2 0 0 3
243 บ้านน้ำคำ (อาจสามารถ) 0 0 0 0 1 2 0 0 3
244 วัดบ้านโพนเงิน 0 0 0 0 1 2 0 0 3
245 สีสวาดเล็บขาว 0 0 0 0 1 2 0 0 3
246 เมืองทุ่งวิทยา 0 0 0 0 1 1 2 2 4
247 บ้านหนองเหล็ก 0 0 0 0 1 1 1 0 3
248 บ้านหนองแวง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
249 บ้านหมอตา 0 0 0 0 1 1 1 0 3
250 อนุบาลชีวะรัตน์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
251 กมลวิทยา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
252 บ้านส้มโฮง(สุวรรณภูมิ) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
253 บ้านหนองช้าง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
254 บ้านหนองยาง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
255 บ้านโนนยางรัฐพัฒนา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
256 บ้านโปง(ประชาสามัคคี) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
257 บ้านสำราญ 0 0 0 0 1 0 2 0 3
258 บ้านภูดิน 0 0 0 0 1 0 1 0 2
259 บ้านยางจ้องหนองแวงน้อย 0 0 0 0 1 0 1 0 2
260 บ้านเหล่าหัวภู 0 0 0 0 1 0 1 0 2
261 บ้านหัวดงกำแพง 0 0 0 0 1 0 0 2 1
262 บ้านป่าดวนพังหาด 0 0 0 0 1 0 0 1 1
263 ชีโนวาทธารง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
264 บ้านขนวน (คุรุประชาสรรค์) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
265 บ้านขมิ้น 0 0 0 0 1 0 0 0 1
266 บ้านค้อแสนสี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
267 บ้านดอกไม้ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
268 บ้านสำราญหนองบาก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
269 บ้านหนองหัวคน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
270 บ้านหนองแวง(สุวรรณภูมิ) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
271 บ้านเมืองคลอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
272 บ้านเหล่าข้าว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
273 บ้านโนนจาน(เกษตรวิสัย) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
274 บ้านโนนตาด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
275 บ้านโนนแฮด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
276 บ้านโพนโพธิ์หว้างาม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
277 โนนสะอาดหนองแต้ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
278 ไตรราษฎร์คุรุสามัคคี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
279 บ้านสวนปอ 0 0 0 0 0 2 0 1 2
280 บ้านพนัสดงสว่างวิทย์ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
281 ดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย 0 0 0 0 0 1 1 0 2
282 บ้านโคกก่อง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
283 บ้านเหล่าบากสามัคคี 0 0 0 0 0 1 0 1 1
284 ดงหัวเรือป่าม่วงวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
285 ดอนแฮดวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
286 บ้านขี้เหล็ก(สุวรรณภูมิ) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
287 บ้านยางเลิง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
288 บ้านหนองเปลือยตาแสง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
289 บ้านหัวหนองตาด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
290 บ้านดูกอึ่งศรีเจริญ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
291 บ้านน้ำคำน้อย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
292 บ้านขุมเงิน(ราษฎร์สามัคคีวิทยา) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
293 บ้านดงสว่าง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
294 บ้านพิลา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
295 บ้านโนนจาน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
296 บ้านโพนทอง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
297 บ้านโพนยานาง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
298 บ้านส่องอนามัย 0 0 0 0 0 0 0 2 0
299 บ้านดอนแดง(พนมไพร) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
300 บ้านโพธิ์น้อย(พนมไพร) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
301 มัธยมการกุศลวัดกลาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
302 บ้านเขวาทุ่ง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 211 231 194 636 1,444 668 284 125 2,396