สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เมืองใหม่สุวรรณภูมิ 11 10 10 31 38 6 3 0 47
2 เมืองสุวรรณภูมิ 8 5 6 19 30 0 0 0 30
3 บ้านตาแหลวโนนหมากแงว 7 4 2 13 22 6 3 1 31
4 ชุมชนบ้านโพนเมือง 6 5 1 12 18 5 0 1 23
5 เมืองปทุมรัตต์ 6 4 3 13 30 7 1 2 38
6 บ้านโพนแท่น 6 0 0 6 9 3 3 2 15
7 เมืองจำปาขัน 5 2 2 9 13 2 5 1 20
8 ชีโหล่นวิทยา 5 1 2 8 17 4 1 2 22
9 บ้านมะกอก 5 1 1 7 13 5 1 1 19
10 บ้านกู่กาสิงห์ 5 1 0 6 10 2 0 0 12
11 บ้านหนองจาน 5 1 0 6 9 1 1 1 11
12 วัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) 4 8 5 17 24 9 2 0 35
13 จตุรคามพัฒนา 4 5 0 9 23 7 4 1 34
14 น้ำคำใหญ่วิทยา 4 4 1 9 18 13 9 6 40
15 บ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 4 3 3 10 23 6 3 1 32
16 บ้านข่อย 4 3 2 9 14 1 4 2 19
17 ทุ่งศรีเมืองวิทยา 4 2 1 7 9 1 1 0 11
18 บ้านดงครั่งน้อย 4 1 2 7 12 4 2 1 18
19 บ้านขามป้อม 4 1 1 6 6 6 2 3 14
20 สามขาพิทยาคม 3 6 3 12 14 7 3 3 24
21 เมืองพนมไพร 3 3 3 9 18 11 5 0 34
22 คุรุราษฎร์สามัคคี 3 3 2 8 12 0 0 0 12
23 บ้านฝาง 3 2 1 6 9 3 1 2 13
24 หนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่ 3 2 1 6 8 2 0 0 10
25 บ้านหนองฮาง 3 2 0 5 11 6 4 2 21
26 บ้านเด่นราษฎร์ 3 1 5 9 15 7 0 0 22
27 สาวแหวิทยา 3 1 2 6 9 3 1 0 13
28 บ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง) 3 1 1 5 7 5 1 2 13
29 บ้านสูงยาง 3 1 1 5 6 2 3 0 11
30 บ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตง 3 1 0 4 13 8 2 0 23
31 บ้านท่าลาดวารีวิทยา 3 1 0 4 8 3 3 3 14
32 บ้านโหรา 3 0 1 4 4 0 0 0 4
33 ชุมชนบ้านหนองแคน (นนทาภิบาล) 3 0 0 3 9 5 1 1 15
34 บ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165 3 0 0 3 7 2 1 0 10
35 บ้านสระแก้วเจริญศิลป์ 3 0 0 3 4 1 0 0 5
36 จานเตยวิทยาประชาสรรค์ 2 8 0 10 16 8 4 1 28
37 สิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม 2 6 5 13 22 2 4 0 28
38 ชุมชนบ้านผำ 2 4 2 8 14 5 5 0 24
39 เมืองอาจสามารถ 2 3 3 8 23 5 1 1 29
40 บ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยา 2 3 2 7 10 6 9 5 25
41 ชุมชนบ้านโคกทม (พิศิษฐ์พิทยาคาร) 2 3 1 6 15 7 3 3 25
42 บ้านกอกแก้ว 2 3 0 5 8 3 2 0 13
43 บ้านแคน (วันครู 2503) 2 2 1 5 12 5 1 0 18
44 บ้านดูนบักตู้โนนตาแสง 2 2 1 5 10 4 3 1 17
45 บ้านแสนสี 2 2 1 5 9 6 3 0 18
46 บ้านลำโกน(คุรุรัฐราษฎร์พัฒนา) 2 2 1 5 7 6 0 1 13
47 เมืองอารัมย์ 2 2 0 4 5 0 0 0 5
48 ชุมชนบ้านหนองฮี 2 1 1 4 21 2 0 0 23
49 บ้านดู่ฝายใหญ่ 2 1 0 3 8 4 0 0 12
50 ดอนกลอยวิทยาคาร 2 1 0 3 4 6 4 2 14
51 บ้านหนองไศล 2 0 2 4 5 3 3 0 11
52 บ้านหนองบัว 2 0 1 3 5 9 0 0 14
53 บ้านหนองขาม 2 0 1 3 3 0 0 0 3
54 นานวลราษฎร์นิยม 2 0 0 2 8 1 3 1 12
55 หนองยางวิทยาคม 2 0 0 2 7 5 0 2 12
56 บ้านโพนหิน 2 0 0 2 5 2 0 2 7
57 บ้านฮ่องสังข์ 1 4 2 7 9 5 2 0 16
58 บ้านหนองแล้ง 1 3 3 7 11 5 4 2 20
59 บ้านหนองคูณ 1 3 1 5 12 2 2 0 16
60 บ้านดอนเจริญ 1 3 1 5 8 2 0 0 10
61 บ้านดงเมืองจอก 1 3 1 5 5 4 3 1 12
62 วารีสวัสดิ์วิทยา 1 2 5 8 11 6 4 1 21
63 มัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์) 1 2 3 6 11 8 6 0 25
64 บ้านดอนบ่อดอนแฮด 1 2 2 5 4 5 2 0 11
65 บ้านกุดน้ำใส(ผดุงวิทยาคาร) 1 2 1 4 7 3 0 0 10
66 ดอนเสาโฮง(นิคมวิทยาคาร) 1 2 1 4 5 4 0 0 9
67 ร่องคำหงษ์ทองวิทยา 1 2 0 3 11 2 0 1 13
68 บ้านเมืองสรวง 1 2 0 3 6 4 0 0 10
69 บ้านน้ำอ้อม 1 2 0 3 6 3 1 0 10
70 บ้านยางเครือ-ด่านน้อย 1 1 3 5 11 6 2 0 19
71 หนองบัวประชาสรรค์ 1 1 2 4 10 4 3 0 17
72 บ้านนกเหาะ 1 1 2 4 7 4 1 2 12
73 บ้านตาหยวก(ประชาสงเคราะห์) 1 1 2 4 6 2 1 0 9
74 ชุมชนบ้านหนองผึ้ง(ประพันธ์คุรุราษฎร์อุทิศ) 1 1 1 3 8 1 1 0 10
75 บ้านโพนสะอาด 1 1 1 3 5 2 0 0 7
76 หนองย่างงัว 1 1 1 3 4 1 0 0 5
77 บ้านจิก (หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์) 1 1 0 2 8 2 2 0 12
78 บ้านโนนจิกหนองคู 1 1 0 2 6 2 1 0 9
79 บ้านโนนสวรรค์ 1 1 0 2 5 7 2 0 14
80 บ้านเหล่าฮก 1 1 0 2 5 5 0 0 10
81 บ้านสระบัว 1 1 0 2 3 4 5 1 12
82 บ้านฮ่องทราย 1 1 0 2 3 2 1 0 6
83 บ้านโพนทัน 1 1 0 2 3 1 0 1 4
84 บ้านดงครั่งใหญ่ 1 1 0 2 2 2 2 2 6
85 บ้านบัวขาว 1 1 0 2 2 2 0 0 4
86 หนองตอกแป้นหนองมั่งวิทยา 1 1 0 2 2 1 0 0 3
87 คำไฮสำโรงวิทยาคาร 1 0 3 4 12 4 1 1 17
88 ตากแดดสุธรรมประชาสรรค์ 1 0 3 4 4 0 0 0 4
89 บ้านหนองสระหงส์ 1 0 1 2 3 2 0 0 5
90 หนองขามวิทยา 1 0 1 2 2 1 1 1 4
91 บ้านโพนสูง 1 0 0 1 6 0 0 0 6
92 บ้านเหว่อดงสวนผึ้ง(สุขนาคธรรม) 1 0 0 1 6 0 0 0 6
93 ท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์ 1 0 0 1 5 5 0 0 10
94 สาธิตศิลปะกมลวิชชาลัย 1 0 0 1 5 3 1 0 9
95 บ้านสำราญนิวาสสามัคคี 1 0 0 1 4 3 1 0 8
96 บ้านดงช้าง 1 0 0 1 4 1 0 0 5
97 บ้านแดง 1 0 0 1 4 0 0 0 4
98 บ้านชาติ 1 0 0 1 3 2 2 1 7
99 บ้านหนองพลับ 1 0 0 1 3 1 2 0 6
100 บ้านโพนดวนสาวเอ้ 1 0 0 1 2 3 3 0 8
101 บ้านน้ำคำ 1 0 0 1 2 1 0 0 3
102 บ้านสมสะอาด 1 0 0 1 2 1 0 0 3
103 บ้านหนองบั่ววิทยา 1 0 0 1 2 1 0 0 3
104 บ้านยางจ้องหนองแวงน้อย 1 0 0 1 2 0 1 0 3
105 บ้านค้อแสนสี 1 0 0 1 2 0 0 0 2
106 เหล่าง้าวโนนค้อประชาสรรค์ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
107 โพนขวาวพิทยาคม 1 0 0 1 1 3 0 0 4
108 บ้านนางเตี้ยไศลทอง 1 0 0 1 1 1 1 0 3
109 บ้านงูเหลือม 1 0 0 1 1 1 0 1 2
110 บ้านเหม้าหนองข่าวิทยา 1 0 0 1 1 0 1 0 2
111 บ้านโพนครกน้อย 1 0 0 1 1 0 0 0 1
112 บ้านฮ่องแฮ่พยอมหนองม่วง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
113 บ้านแจ้ง 0 4 3 7 11 0 2 1 13
114 บ่อพันขันวิทยา 0 4 0 4 7 2 1 3 10
115 เชื้อจรูญวิทย์ 0 3 3 6 9 2 2 0 13
116 บ้านโพนดวน(สุวรรณภูมิ) 0 3 1 4 8 2 0 1 10
117 บ้านคูเมือง 0 3 1 4 4 3 0 2 7
118 หนองพระบางตลาดม่วง 0 3 0 3 5 1 1 0 7
119 บ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์) 0 2 6 8 11 5 2 1 18
120 วัดแจ่มอารมณ์ 0 2 3 5 9 7 0 0 16
121 บ้านหัวนา 0 2 2 4 7 5 0 0 12
122 โสภาพพิทยาภรณ์ 0 2 2 4 7 3 1 0 11
123 บ้านดงหมากไฟ 0 2 1 3 10 3 3 0 16
124 บ้านเขวาโคกสวายโดด 0 2 1 3 8 2 2 0 12
125 บ้านหนองคูโคกเพ็ก 0 2 1 3 5 0 0 0 5
126 บ้านหัวช้าง(สุวรรณภูมิ) 0 2 0 2 2 0 2 2 4
127 บ้านหินกอง 0 1 2 3 14 9 3 2 26
128 บ้านโพธิ์ใหญ่ 0 1 2 3 6 2 1 1 9
129 จตุคามวิทยา 0 1 2 3 2 3 0 0 5
130 บ้านชานุวรรณ(ประชาวิทยาคาร) 0 1 1 2 10 7 4 1 21
131 ทุ่งกุลาประชารัฐ 0 1 1 2 7 3 1 0 11
132 บ้านกู่คันธนามหนองฝั่งแดง 0 1 1 2 7 1 0 0 8
133 บ้านขี้เหล็ก 0 1 1 2 4 4 1 0 9
134 บ้านดู่ 0 1 1 2 4 3 1 0 8
135 บ้านขนวน (คุรุประชาสรรค์) 0 1 1 2 4 1 1 0 6
136 บ้านท่าค้อ 0 1 1 2 4 0 0 0 4
137 บ้านหนองแห้วหนองบัวทอง 0 1 1 2 4 0 0 0 4
138 บ้านโนน 0 1 1 2 4 0 0 0 4
139 ชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล 0 1 1 2 3 2 2 0 7
140 ดงเกลือวิทยา 0 1 1 2 2 3 0 0 5
141 บ้านหญ้าหน่อง 0 1 1 2 2 1 0 0 3
142 บ้านขี้เหล็ก(ปทุมรัตต์) 0 1 0 1 8 2 0 0 10
143 บ้านคูดินทราย 0 1 0 1 6 8 1 0 15
144 หนองบัวคุรุประชาสรรค์ 0 1 0 1 6 7 2 1 15
145 บ้านตาจ่อยหนองสระ 0 1 0 1 6 1 1 0 8
146 บ้านหนองทัพไทย 0 1 0 1 5 8 2 1 15
147 หนองหินใหญ่วิทยา 0 1 0 1 5 2 1 0 8
148 ค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา 0 1 0 1 4 9 5 2 18
149 บ้านผำโนนสว่าง 0 1 0 1 4 5 1 0 10
150 อนุบาลอุดมพันธ์ 0 1 0 1 4 4 3 2 11
151 บ้านร้านหญ้า 0 1 0 1 4 3 1 0 8
152 เมืองโพนทราย 0 1 0 1 4 3 0 0 7
153 บ้านสาหร่าย 0 1 0 1 3 4 0 0 7
154 ผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม 0 1 0 1 3 1 2 0 6
155 บ้านนา 0 1 0 1 3 1 1 0 5
156 บ้านโพธิ์งาม(สุขะวรรณะอุปถัมภ์) 0 1 0 1 3 1 0 1 4
157 บ้านหนองมะเขือ 0 1 0 1 3 0 1 0 4
158 โนนไทยวิทยาคาร 0 1 0 1 2 3 5 1 10
159 บ้านหัวช้าง 0 1 0 1 2 2 1 0 5
160 บ้านตลาดไชย 0 1 0 1 2 1 0 1 3
161 บ้านสิงห์ไคลสุทธาวาส 0 1 0 1 2 1 0 0 3
162 บ้านมหิงษาราม 0 1 0 1 2 0 2 0 4
163 บ้านเขวาตะคลอง 0 1 0 1 2 0 2 0 4
164 เมืองบัววิทยาคาร 0 1 0 1 1 2 3 1 6
165 บ้านหว่านไฟ 0 1 0 1 1 2 1 0 4
166 บ้านดอนแดง(พนมไพร) 0 1 0 1 1 0 0 1 1
167 บ้านดอนยาง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
168 บ้านหนองส้าวโพนงอยประชาชื่น 0 1 0 1 1 0 0 0 1
169 บ้านเหนือ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
170 บ้านหัวนา(พนมไพร) 0 0 3 3 10 6 2 1 18
171 ยางคำวิทยา 0 0 3 3 5 5 0 1 10
172 ไตรคามสามัคคี 0 0 3 3 5 2 0 1 7
173 บ้านเหล่าติ้ว 0 0 2 2 6 3 1 0 10
174 ชุมชนบ้านหมากยาง 0 0 2 2 6 3 0 0 9
175 บ้านโพนงาม 0 0 2 2 4 2 2 0 8
176 บ้านเล้าข้าว 0 0 2 2 4 1 1 0 6
177 บ้านดอนแดง 0 0 2 2 2 1 0 0 3
178 บ้านหนองหมื่นถ่าน 0 0 2 2 2 1 0 0 3
179 บ้านหัวดง 0 0 1 1 5 3 0 0 8
180 บ้านโนนชัยศรีหนองแคน 0 0 1 1 5 1 0 2 6
181 บ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา) 0 0 1 1 4 3 1 0 8
182 หนองผือ โนนค้อ 0 0 1 1 4 1 0 0 5
183 บ้านยางเฌอ (วีรชนอุทิศ) 0 0 1 1 3 2 0 0 5
184 บ้านป่าดวนพังหาด 0 0 1 1 3 1 0 1 4
185 บ้านค้อโนนสว่าง 0 0 1 1 3 0 1 0 4
186 บ้านธาตุจอมศรี 0 0 1 1 3 0 0 0 3
187 บ้านหนองนาหล้า 0 0 1 1 2 1 0 0 3
188 ทุ่งหมื่นทุ่งแสนพิทยาคม 0 0 1 1 2 1 0 0 3
189 หนองกุงวิทยา 0 0 1 1 2 1 0 0 3
190 บ้านหัวหนองกุดหลด 0 0 1 1 2 0 1 0 3
191 บ้านคำพระ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
192 บ้านม่วง 0 0 1 1 2 0 0 0 2
193 บ้านหนองเรือ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
194 บ้านโนนทรายสระทอง 0 0 1 1 2 0 0 0 2
195 บ้านหนองอ่างดอกรัก 0 0 1 1 1 2 1 0 4
196 บ้านหนองหว้า 0 0 1 1 1 1 0 0 2
197 บ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์ 0 0 1 1 1 0 1 2 2
198 กระดิ่งทอง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
199 บ้านหนองบึง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
200 บ้านนาชมดอนกลางวิทยา 0 0 0 0 8 9 1 0 18
201 ปัญจคามประชาสรรค์ 0 0 0 0 7 4 1 0 12
202 บ้านจานใต้ 0 0 0 0 7 2 1 2 10
203 บ้านเขวาหรดี 0 0 0 0 6 5 1 1 12
204 บ้านหนองอีเข็ม 0 0 0 0 6 4 2 2 12
205 บ้านเปลือยน้อยสุขสวัสดิ์ 0 0 0 0 6 3 1 0 10
206 เจริญศึกษา 0 0 0 0 5 8 1 1 14
207 บ้านห้วยแก้วห้วยสำราญ 0 0 0 0 5 4 0 1 9
208 บ้านหนองฟ้า 0 0 0 0 5 0 0 1 5
209 บ้านสว่าง 0 0 0 0 4 8 3 3 15
210 การกุศลวัดกลาง 0 0 0 0 4 1 2 0 7
211 บ้านวารีสีสุก 0 0 0 0 4 1 0 0 5
212 บ้านจานเหนือ 0 0 0 0 4 0 0 0 4
213 บ้านท่าเสียว(กาญจนาอุปถัมภ์) 0 0 0 0 4 0 0 0 4
214 บ้านโนนม่วง 0 0 0 0 4 0 0 0 4
215 การกุศลวัดบ้านยางเครือ 0 0 0 0 3 5 1 2 9
216 บัวสูงบัวเงินวิทยา 0 0 0 0 3 2 1 0 6
217 อนุบาลเมืองสรวง 0 0 0 0 3 2 1 0 6
218 บ้านกุดเขียว 0 0 0 0 3 1 2 1 6
219 บ้านจานทุ่งโนนสังข์ 0 0 0 0 3 1 1 0 5
220 บ้านป่ายาง 0 0 0 0 3 0 0 0 3
221 บ้านแวงวังเซียม 0 0 0 0 3 0 0 0 3
222 บ้านลิ้นฟ้า 0 0 0 0 2 4 0 1 6
223 หว่านท่าสมอวิทยา 0 0 0 0 2 4 0 1 6
224 บ้านสองชั้น 0 0 0 0 2 2 1 2 5
225 บ้านแขม 0 0 0 0 2 1 1 0 4
226 บ้านหนองยางหนองไผ่ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
227 บ้านเขวาใหญ่ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
228 บ้านเป้า 0 0 0 0 2 1 0 0 3
229 บ้านโพนพอุง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
230 บ้านกกกุงคุรุราษฎร์พัฒนา 0 0 0 0 2 1 0 0 3
231 บ้านสะแบงตาก 0 0 0 0 2 1 0 0 3
232 บ้านสำโรง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
233 เมืองเกษตรวิสัย 0 0 0 0 2 1 0 0 3
234 บ้านโพธิ์น้อย 0 0 0 0 2 0 1 0 3
235 บ้านกระจายเหล่าสูง 0 0 0 0 2 0 1 0 3
236 บ้านกอก 0 0 0 0 2 0 0 0 2
237 บ้านคูฟ้า 0 0 0 0 2 0 0 0 2
238 บ้านดงบัง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
239 บ้านดงเย็น 0 0 0 0 2 0 0 0 2
240 บ้านปลาค้าว 0 0 0 0 2 0 0 0 2
241 บ้านป่ายางวนาทิพย์ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
242 ไตรราษฎร์วิทยา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
243 บ้านสระโพนทอง 0 0 0 0 1 5 3 0 9
244 ห้วยหินลาด 0 0 0 0 1 4 0 0 5
245 บ้านโพนเดื่อโนนสวรรค์ 0 0 0 0 1 3 0 1 4
246 บ้านทองหลาง 0 0 0 0 1 3 0 0 4
247 บ้านหนองแวง 0 0 0 0 1 2 1 0 4
248 บ้านดงมัน 0 0 0 0 1 2 0 0 3
249 บ้านน้ำคำ (อาจสามารถ) 0 0 0 0 1 2 0 0 3
250 วัดบ้านโพนเงิน 0 0 0 0 1 2 0 0 3
251 สีสวาดเล็บขาว 0 0 0 0 1 2 0 0 3
252 เมืองทุ่งวิทยา 0 0 0 0 1 1 2 2 4
253 บ้านหนองเหล็ก 0 0 0 0 1 1 1 0 3
254 บ้านหมอตา 0 0 0 0 1 1 1 0 3
255 อนุบาลชีวะรัตน์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
256 กมลวิทยา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
257 บ้านส้มโฮง(สุวรรณภูมิ) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
258 บ้านหนองช้าง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
259 บ้านหนองยาง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
260 บ้านโนนยางรัฐพัฒนา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
261 บ้านโปง(ประชาสามัคคี) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
262 บ้านสำราญ 0 0 0 0 1 0 2 0 3
263 บ้านภูดิน 0 0 0 0 1 0 1 0 2
264 บ้านเหล่าหัวภู 0 0 0 0 1 0 1 0 2
265 บ้านหัวดงกำแพง 0 0 0 0 1 0 0 2 1
266 ชีโนวาทธารง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
267 บ้านขมิ้น 0 0 0 0 1 0 0 0 1
268 บ้านดอกไม้ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
269 บ้านสำราญหนองบาก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
270 บ้านหนองหัวคน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
271 บ้านหนองแวง(สุวรรณภูมิ) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
272 บ้านเมืองคลอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
273 บ้านเหล่าข้าว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
274 บ้านโนนจาน(เกษตรวิสัย) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
275 บ้านโนนตาด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
276 บ้านโนนแฮด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
277 บ้านโพนโพธิ์หว้างาม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
278 โนนสะอาดหนองแต้ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
279 ไตรราษฎร์คุรุสามัคคี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
280 บ้านสวนปอ 0 0 0 0 0 2 0 1 2
281 บ้านพนัสดงสว่างวิทย์ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
282 ดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย 0 0 0 0 0 1 1 0 2
283 บ้านโคกก่อง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
284 บ้านเหล่าบากสามัคคี 0 0 0 0 0 1 0 1 1
285 บ้านเขวาทุ่ง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
286 ดงหัวเรือป่าม่วงวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
287 ดอนแฮดวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
288 บ้านขี้เหล็ก(สุวรรณภูมิ) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
289 บ้านยางเลิง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
290 บ้านหนองเปลือยตาแสง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
291 บ้านหัวหนองตาด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
292 บ้านดูกอึ่งศรีเจริญ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
293 บ้านน้ำคำน้อย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
294 บ้านขุมเงิน(ราษฎร์สามัคคีวิทยา) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
295 บ้านดงสว่าง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
296 บ้านพิลา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
297 บ้านโนนจาน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
298 บ้านโพนทอง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
299 บ้านโพนยานาง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
300 บ้านส่องอนามัย 0 0 0 0 0 0 0 2 0
301 บ้านโพธิ์น้อย(พนมไพร) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
302 มัธยมการกุศลวัดกลาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 247 256 208 711 1,529 689 295 134 2,513