หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 237 โรงเรียนกระดิ่งทอง 1 2 1
2 031 โรงเรียนขวาวคุรุประชาสรรค์ 0 0 0
3 090 โรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคาร 21 57 27
4 313 โรงเรียนคุรุราษฎร์สามัคคี 12 72 32
5 235 โรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา 21 47 25
6 143 โรงเรียนจตุคามวิทยา 5 7 5
7 168 โรงเรียนจตุรคามพัฒนา 37 87 56
8 206 โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ 30 68 48
9 331 โรงเรียนจ้อก้อแมดมันเหลืองวิทยา 0 0 0
10 096 โรงเรียนชีโนวาทธารง 1 2 2
11 347 โรงเรียนชีโหล่นวิทยา 37 92 63
12 047 โรงเรียนชุมชนบ้านผำ 25 45 35
13 273 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองผึ้ง(ประพันธ์คุรุราษฎร์อุทิศ) 10 19 16
14 025 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี 25 42 36
15 014 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแคน (นนทาภิบาล) 17 36 26
16 263 โรงเรียนชุมชนบ้านหมากยาง 9 39 19
17 083 โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล 9 75 25
18 012 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกทม (พิศิษฐ์พิทยาคาร) 30 70 37
19 215 โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง 24 61 44
20 193 โรงเรียนดงหัวเรือป่าม่วงวิทยา 1 1 1
21 098 โรงเรียนดงเกลือวิทยา 5 20 7
22 256 โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร 16 27 21
23 191 โรงเรียนดอนดู่ดอนเจริญ 0 0 0
24 152 โรงเรียนดอนเสาโฮง(นิคมวิทยาคาร) 9 12 10
25 236 โรงเรียนดอนแฮดวิทยา 1 5 2
26 287 โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย 3 9 5
27 181 โรงเรียนตากแดดสุธรรมประชาสรรค์ 4 25 8
28 077 โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ 11 25 17
29 127 โรงเรียนทุ่งศรีเมืองวิทยา 12 43 24
30 216 โรงเรียนทุ่งหมื่นทุ่งแสนพิทยาคม 3 6 5
31 298 โรงเรียนท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์ 10 45 19
32 179 โรงเรียนนานวลราษฎร์นิยม 13 31 21
33 046 โรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยา 46 106 67
34 071 โรงเรียนบัวสูงบัวเงินวิทยา 6 7 6
35 079 โรงเรียนบ่อพันขันวิทยา 13 26 17
36 065 โรงเรียนบ้านกกกุงคุรุราษฎร์พัฒนา 3 6 5
37 337 โรงเรียนบ้านกระจายเหล่าสูง 3 9 6
38 333 โรงเรียนบ้านกลอยโนนสมบูรณ์ 0 0 0
39 225 โรงเรียนบ้านกอก 2 2 2
40 048 โรงเรียนบ้านกอกแก้ว 13 31 18
41 144 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(ผดุงวิทยาคาร) 10 22 14
42 346 โรงเรียนบ้านกุดเขียว 7 14 11
43 163 โรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์ 13 19 17
44 264 โรงเรียนบ้านกู่คันธนามหนองฝั่งแดง 8 53 20
45 021 โรงเรียนบ้านขนวน (คุรุประชาสรรค์) 6 14 9
46 061 โรงเรียนบ้านขมิ้น 1 6 2
47 352 โรงเรียนบ้านขัดเค้า 0 0 0
48 105 โรงเรียนบ้านขามป้อม 17 26 23
49 063 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 9 12 12
50 102 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก(ปทุมรัตต์) 15 117 45
51 194 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก(สุวรรณภูมิ) 1 6 3
52 316 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตง 23 58 39
53 307 โรงเรียนบ้านขุมเงิน 0 0 0
54 258 โรงเรียนบ้านขุมเงิน(ราษฎร์สามัคคีวิทยา) 1 1 1
55 050 โรงเรียนบ้านข่อย 21 39 32
56 200 โรงเรียนบ้านคำพระ 3 7 5
57 265 โรงเรียนบ้านคำแดง 0 0 0
58 197 โรงเรียนบ้านคุยผงดงน้อย 0 0 0
59 056 โรงเรียนบ้านคูดินทราย 16 46 26
60 282 โรงเรียนบ้านคูฟ้า 2 4 4
61 107 โรงเรียนบ้านคูเมือง 9 17 14
62 017 โรงเรียนบ้านค้อแสนสี 2 3 3
63 052 โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่าง 4 6 4
64 291 โรงเรียนบ้านงูเหลือม 3 5 5
65 318 โรงเรียนบ้านจานทุ่งโนนสังข์ 5 9 8
66 010 โรงเรียนบ้านจานเหนือ 4 6 5
67 135 โรงเรียนบ้านจานใต้ 12 20 11
68 314 โรงเรียนบ้านจิก (หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์) 13 26 22
69 169 โรงเรียนบ้านชะโดเหล่าบึงแก้ว 0 0 0
70 212 โรงเรียนบ้านชาติ 8 51 16
71 164 โรงเรียนบ้านชานุวรรณ(ประชาวิทยาคาร) 23 40 33
72 132 โรงเรียนบ้านดงครั่งน้อย 19 47 31
73 149 โรงเรียนบ้านดงครั่งใหญ่ 11 21 17
74 023 โรงเรียนบ้านดงช้าง 5 12 9
75 227 โรงเรียนบ้านดงบัง 2 6 3
76 155 โรงเรียนบ้านดงมัน 3 4 3
77 211 โรงเรียนบ้านดงสว่าง 1 1 1
78 288 โรงเรียนบ้านดงหมากไฟ 16 30 23
79 242 โรงเรียนบ้านดงเมืองจอก 16 42 22
80 055 โรงเรียนบ้านดงเย็น 2 5 4
81 254 โรงเรียนบ้านดอกไม้ 1 3 2
82 292 โรงเรียนบ้านดอนขาม 0 0 0
83 166 โรงเรียนบ้านดอนคำ 0 0 0
84 213 โรงเรียนบ้านดอนดู่เหล่าเสือ 0 0 0
85 285 โรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮด 13 45 24
86 326 โรงเรียนบ้านดอนยาง 1 6 2
87 294 โรงเรียนบ้านดอนหม่วย 0 0 0
88 136 โรงเรียนบ้านดอนเจริญ 10 29 16
89 209 โรงเรียนบ้านดอนแคน 0 0 0
90 171 โรงเรียนบ้านดอนแดง 3 7 6
91 271 โรงเรียนบ้านดอนแดง(พนมไพร) 2 2 2
92 269 โรงเรียนบ้านดูกอึ่งศรีเจริญ 2 4 4
93 029 โรงเรียนบ้านดูนบักตู้โนนตาแสง 19 33 25
94 251 โรงเรียนบ้านดู่ 8 30 15
95 024 โรงเรียนบ้านดู่ฝายใหญ่ 12 49 23
96 259 โรงเรียนบ้านตลาดไชย 4 14 7
97 069 โรงเรียนบ้านตังหมอง 0 0 0
98 015 โรงเรียนบ้านตาจ่อยหนองสระ 8 18 14
99 159 โรงเรียนบ้านตาหยวก(ประชาสงเคราะห์) 9 24 16
100 118 โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว 33 67 54
101 341 โรงเรียนบ้านทองหลาง 4 20 8
102 344 โรงเรียนบ้านท่าค้อ 4 4 4
103 257 โรงเรียนบ้านท่าลาดวารีวิทยา 17 32 28
104 199 โรงเรียนบ้านท่าเสียว(กาญจนาอุปถัมภ์) 4 7 4
105 122 โรงเรียนบ้านธาตุจอมศรี 3 20 6
106 232 โรงเรียนบ้านธาตุสามัคคี 0 0 0
107 101 โรงเรียนบ้านนกเหาะ 15 88 31
108 008 โรงเรียนบ้านนา 6 29 10
109 114 โรงเรียนบ้านนางเตี้ยไศลทอง 3 13 3
110 192 โรงเรียนบ้านนาชมดอนกลางวิทยา 18 35 24
111 116 โรงเรียนบ้านนาแค 0 0 0
112 033 โรงเรียนบ้านน้ำคำ 4 27 11
113 217 โรงเรียนบ้านน้ำคำ (อาจสามารถ) 3 9 3
114 103 โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย 2 4 4
115 239 โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อยวิทยา 0 0 0
116 190 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 10 29 16
117 203 โรงเรียนบ้านน้ำเงิน 0 0 0
118 095 โรงเรียนบ้านบัวขาว 4 34 12
119 293 โรงเรียนบ้านบัวงาม 0 0 0
120 180 โรงเรียนบ้านบุ่งเบา 0 0 0
121 032 โรงเรียนบ้านปลาค้าว 2 4 2
122 115 โรงเรียนบ้านป่าดวนพังหาด 5 24 6
123 139 โรงเรียนบ้านป่ายาง 3 15 7
124 035 โรงเรียนบ้านป่ายางวนาทิพย์ 2 4 2
125 312 โรงเรียนบ้านผำโนนสว่าง 11 15 15
126 262 โรงเรียนบ้านฝาง 15 36 27
127 184 โรงเรียนบ้านพนัสดงสว่างวิทย์ 2 2 2
128 111 โรงเรียนบ้านพิลา 1 2 1
129 246 โรงเรียนบ้านภูงา 0 0 0
130 076 โรงเรียนบ้านภูดิน 2 4 3
131 140 โรงเรียนบ้านมหิงษาราม 4 22 9
132 340 โรงเรียนบ้านมะกอก 20 34 25
133 016 โรงเรียนบ้านม่วง 2 9 5
134 198 โรงเรียนบ้านยางจ้องหนองแวงน้อย 3 6 5
135 145 โรงเรียนบ้านยางเครือ-ด่านน้อย 19 39 30
136 310 โรงเรียนบ้านยางเฌอ (วีรชนอุทิศ) 5 8 6
137 249 โรงเรียนบ้านยางเลิง 1 3 2
138 151 โรงเรียนบ้านร้านหญ้า 8 29 11
139 112 โรงเรียนบ้านลำโกน(คุรุรัฐราษฎร์พัฒนา) 14 28 20
140 324 โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า 7 12 11
141 328 โรงเรียนบ้านวารีสีสุก 5 13 8
142 183 โรงเรียนบ้านศาลา 0 0 0
143 226 โรงเรียนบ้านสนาม 0 0 0
144 187 โรงเรียนบ้านสมสะอาด 3 5 5
145 068 โรงเรียนบ้านสระบัว 14 25 21
146 157 โรงเรียนบ้านสระแก้วเจริญศิลป์ 5 16 9
147 051 โรงเรียนบ้านสระโพนทอง 10 23 14
148 030 โรงเรียนบ้านสวนปอ 5 5 5
149 300 โรงเรียนบ้านสว่าง 21 50 37
150 059 โรงเรียนบ้านสองชั้น 7 15 10
151 160 โรงเรียนบ้านสะแบง 0 0 0
152 301 โรงเรียนบ้านสะแบงตาก 3 3 3
153 214 โรงเรียนบ้านสาหร่าย 7 18 13
154 172 โรงเรียนบ้านสำราญ 3 6 4
155 182 โรงเรียนบ้านสำราญนิวาสสามัคคี 9 20 12
156 034 โรงเรียนบ้านสำราญหนองบาก 1 3 1
157 322 โรงเรียนบ้านสำโรง 3 9 6
158 283 โรงเรียนบ้านสิงห์ไคลสุทธาวาส 3 7 5
159 091 โรงเรียนบ้านสูงยาง 11 29 12
160 167 โรงเรียนบ้านส่องอนามัย 2 2 2
161 060 โรงเรียนบ้านส้มโฮง 0 0 0
162 120 โรงเรียนบ้านส้มโฮง(สุวรรณภูมิ) 2 4 4
163 252 โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา) 8 24 14
164 027 โรงเรียนบ้านหญ้าหน่อง 3 4 3
165 248 โรงเรียนบ้านหนองกุง 0 0 0
166 013 โรงเรียนบ้านหนองขาม 3 7 5
167 228 โรงเรียนบ้านหนองคูณ 16 41 28
168 018 โรงเรียนบ้านหนองคูโคกเพ็ก 5 8 6
169 327 โรงเรียนบ้านหนองจาน 12 27 17
170 276 โรงเรียนบ้านหนองช้าง 2 15 4
171 210 โรงเรียนบ้านหนองทัพไทย 17 25 21
172 279 โรงเรียนบ้านหนองนาหล้า 4 12 4
173 303 โรงเรียนบ้านหนองบัว 16 37 19
174 057 โรงเรียนบ้านหนองบั่ววิทยา 3 6 6
175 011 โรงเรียนบ้านหนองบึง 1 3 2
176 270 โรงเรียนบ้านหนองพลับ 6 14 11
177 268 โรงเรียนบ้านหนองฟ้า 6 9 8
178 072 โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ 4 7 7
179 302 โรงเรียนบ้านหนองยาง 2 2 2
180 348 โรงเรียนบ้านหนองยาง(อาจสามารถ) 0 0 0
181 036 โรงเรียนบ้านหนองยางหนองไผ่ 5 7 6
182 280 โรงเรียนบ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์ 4 7 6
183 304 โรงเรียนบ้านหนองสรวงหนองซำ 0 0 0
184 117 โรงเรียนบ้านหนองสระหงส์ 5 17 11
185 231 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 0 0 0
186 146 โรงเรียนบ้านหนองส้าวโพนงอยประชาชื่น 1 3 2
187 336 โรงเรียนบ้านหนองหมื่นถ่าน 3 7 3
188 321 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 2 7 4
189 338 โรงเรียนบ้านหนองหัวคน 1 6 2
190 053 โรงเรียนบ้านหนองหินน้อย 0 0 0
191 045 โรงเรียนบ้านหนองอีเข็ม 15 33 17
192 100 โรงเรียนบ้านหนองอ่างดอกรัก 4 12 5
193 204 โรงเรียนบ้านหนองฮาง 24 43 31
194 253 โรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสง 1 2 2
195 320 โรงเรียนบ้านหนองเรือ 2 3 3
196 289 โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 4 10 4
197 134 โรงเรียนบ้านหนองแล้ง 24 54 34
198 142 โรงเรียนบ้านหนองแวง 4 7 4
199 153 โรงเรียนบ้านหนองแวง(สุวรรณภูมิ) 1 2 1
200 261 โรงเรียนบ้านหนองแห้วหนองบัวทอง 4 6 5
201 170 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ลุ่ม 0 0 0
202 329 โรงเรียนบ้านหนองไศล 11 46 25
203 332 โรงเรียนบ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยา 30 56 37
204 277 โรงเรียนบ้านหมอตา 3 12 7
205 323 โรงเรียนบ้านหว่านไฟ 4 6 5
206 042 โรงเรียนบ้านหัวช้าง 5 25 11
207 088 โรงเรียนบ้านหัวช้าง(สุวรรณภูมิ) 8 31 15
208 305 โรงเรียนบ้านหัวดง 8 10 10
209 177 โรงเรียนบ้านหัวดงกำแพง 4 16 9
210 255 โรงเรียนบ้านหัวดอนชาด 0 0 0
211 335 โรงเรียนบ้านหัวดอนเปลือยพัฒนา 0 0 0
212 123 โรงเรียนบ้านหัวนา 13 40 20
213 201 โรงเรียนบ้านหัวนา(พนมไพร) 20 40 29
214 349 โรงเรียนบ้านหัวนา(อาจสามารถ) 0 0 0
215 161 โรงเรียนบ้านหัวหนองกุดหลด 3 9 5
216 319 โรงเรียนบ้านหัวหนองตาด 1 1 1
217 308 โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง) 15 28 23
218 176 โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165 10 22 14
219 041 โรงเรียนบ้านหินกอง 28 51 32
220 330 โรงเรียนบ้านห้วยแก้วห้วยสำราญ 11 31 19
221 078 โรงเรียนบ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์) 20 45 33
222 286 โรงเรียนบ้านอีเม้ง 0 0 0
223 113 โรงเรียนบ้านฮ่องทราย 6 10 9
224 196 โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ 16 29 25
225 054 โรงเรียนบ้านฮ่องแฮ่พยอมหนองม่วง 1 1 1
226 121 โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง 4 5 5
227 350 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 2 5 4
228 108 โรงเรียนบ้านเขวาหรดี 14 21 17
229 086 โรงเรียนบ้านเขวาโคกสวายโดด 12 32 21
230 315 โรงเรียนบ้านเขวาใหญ่ 4 14 8
231 238 โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์ 23 126 45
232 049 โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 35 87 57
233 039 โรงเรียนบ้านเปลือยน้อยสุขสวัสดิ์ 10 22 19
234 080 โรงเรียนบ้านเป้า 4 17 10
235 207 โรงเรียนบ้านเมืองคลอง 1 2 2
236 043 โรงเรียนบ้านเมืองสรวง 10 30 14
237 208 โรงเรียนบ้านเม็กหางเหย 0 0 0
238 064 โรงเรียนบ้านเล้าข้าว 6 14 9
239 278 โรงเรียนบ้านเหนือ 1 3 2
240 240 โรงเรียนบ้านเหม้าหนองข่าวิทยา 2 5 4
241 306 โรงเรียนบ้านเหล่าข้าว 1 1 1
242 070 โรงเรียนบ้านเหล่าติ้ว 11 23 16
243 229 โรงเรียนบ้านเหล่าบากสามัคคี 2 4 4
244 067 โรงเรียนบ้านเหล่าหัวภู 2 3 2
245 040 โรงเรียนบ้านเหล่าฮก 10 21 11
246 075 โรงเรียนบ้านเหว่อดงสวนผึ้ง(สุขนาคธรรม) 6 14 9
247 342 โรงเรียนบ้านแขม 4 10 5
248 297 โรงเรียนบ้านแคน (วันครู 2503) 22 46 29
249 343 โรงเรียนบ้านแจ้ง 14 49 25
250 099 โรงเรียนบ้านแดง 4 15 7
251 241 โรงเรียนบ้านแวง 0 0 0
252 188 โรงเรียนบ้านแวงวังเซียม 3 13 5
253 092 โรงเรียนบ้านแสนสี 19 65 40
254 281 โรงเรียนบ้านโคก(ทองคุรุราษฎร์พัฒนา) 0 0 0
255 026 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 0 0 0
256 137 โรงเรียนบ้านโคกก่อง 2 2 2
257 195 โรงเรียนบ้านโคกสำโรง 0 0 0
258 221 โรงเรียนบ้านโนน 4 21 7
259 022 โรงเรียนบ้านโนนจาน 1 1 1
260 275 โรงเรียนบ้านโนนจาน(เกษตรวิสัย) 1 3 2
261 219 โรงเรียนบ้านโนนจิกหนองคู 9 14 11
262 296 โรงเรียนบ้านโนนชัยศรีหนองแคน 8 20 11
263 202 โรงเรียนบ้านโนนตาด 1 3 2
264 158 โรงเรียนบ้านโนนทรายสระทอง 2 12 2
265 205 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 4 12 8
266 345 โรงเรียนบ้านโนนยางรัฐพัฒนา 2 4 4
267 150 โรงเรียนบ้านโนนศิลา 0 0 0
268 044 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 14 19 17
269 295 โรงเรียนบ้านโนนสูง 0 0 0
270 334 โรงเรียนบ้านโนนแฮด 1 2 2
271 131 โรงเรียนบ้านโปง(ประชาสามัคคี) 2 8 2
272 222 โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม(สุขะวรรณะอุปถัมภ์) 5 7 6
273 129 โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย 4 16 5
274 247 โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย(พนมไพร) 1 1 1
275 284 โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ 10 32 14
276 218 โรงเรียนบ้านโพนครกน้อย 2 10 5
277 019 โรงเรียนบ้านโพนงาม 8 35 14
278 351 โรงเรียนบ้านโพนดวน(สุวรรณภูมิ) 11 72 26
279 299 โรงเรียนบ้านโพนดวนสาวเอ้ 8 13 9
280 109 โรงเรียนบ้านโพนทอง 1 0 0
281 311 โรงเรียนบ้านโพนทอง(อำเภอโพนทราย) 0 0 0
282 126 โรงเรียนบ้านโพนทัน 5 30 14
283 074 โรงเรียนบ้านโพนพอุง 4 8 4
284 223 โรงเรียนบ้านโพนยานาง 1 1 1
285 220 โรงเรียนบ้านโพนสะอาด 7 31 13
286 125 โรงเรียนบ้านโพนสูง 8 12 7
287 081 โรงเรียนบ้านโพนหิน 9 29 15
288 141 โรงเรียนบ้านโพนเงินโพนทอง 0 0 0
289 133 โรงเรียนบ้านโพนเดื่อโนนสวรรค์ 5 14 7
290 085 โรงเรียนบ้านโพนแท่น 22 97 45
291 154 โรงเรียนบ้านโพนโพธิ์หว้างาม 1 1 1
292 325 โรงเรียนบ้านโหรา 4 5 5
293 028 โรงเรียนประสิทธาราม 0 0 0
294 274 โรงเรียนปัญจคามประชาสรรค์ 12 23 16
295 175 โรงเรียนผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม 6 15 11
296 266 โรงเรียนยางคำวิทยา 11 35 22
297 178 โรงเรียนร่องคำหงษ์ทองวิทยา 15 27 21
298 130 โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) 35 79 56
299 186 โรงเรียนวัดบ้านโพนเงิน 3 3 3
300 104 โรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์ 19 70 38
301 185 โรงเรียนวารีสวัสดิ์วิทยา 22 55 30
302 260 โรงเรียนสามขาพิทยาคม 27 60 39
303 147 โรงเรียนสาวแหวิทยา 13 26 20
304 317 โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม 28 56 44
305 339 โรงเรียนสีสวาดเล็บขาว 3 7 5
306 290 โรงเรียนหนองกุงวิทยา 3 12 3
307 037 โรงเรียนหนองขามวิทยา 5 9 8
308 233 โรงเรียนหนองตอกแป้นหนองมั่งวิทยา 3 4 4
309 094 โรงเรียนหนองบัวคุรุประชาสรรค์ 17 32 24
310 267 โรงเรียนหนองบัวประชาสรรค์ 17 33 28
311 062 โรงเรียนหนองผือ โนนค้อ 5 5 5
312 110 โรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วง 7 26 14
313 082 โรงเรียนหนองยางวิทยาคม 14 41 26
314 189 โรงเรียนหนองย่างงัว 5 24 10
315 066 โรงเรียนหนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่ 10 28 20
316 058 โรงเรียนหนองหินใหญ่วิทยา 8 12 12
317 165 โรงเรียนหว่านท่าสมอวิทยา 7 16 9
318 156 โรงเรียนห้วยหินลาด 5 20 9
319 084 โรงเรียนเบญจคามวิทยา 0 0 0
320 087 โรงเรียนเมืองจำปาขัน 21 34 29
321 097 โรงเรียนเมืองทุ่งวิทยา 6 8 7
322 174 โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร 7 12 7
323 009 โรงเรียนเมืองปทุมรัตต์ 40 95 67
324 124 โรงเรียนเมืองพนมไพร 34 87 53
325 243 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 30 192 55
326 162 โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 31 104 41
327 148 โรงเรียนเมืองอารัมย์ 5 14 7
328 119 โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย 3 4 4
329 230 โรงเรียนเมืองโพนทราย 7 21 14
330 245 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 47 99 73
331 073 โรงเรียนเหล่าง้าวโนนค้อประชาสรรค์ 2 4 2
332 020 โรงเรียนโนนสะอาดหนองแต้ 1 3 2
333 244 โรงเรียนโนนไทยวิทยาคาร 12 19 12
334 106 โรงเรียนโพนขวาวพิทยาคม 4 18 7
335 224 โรงเรียนโสภาพพิทยาภรณ์ 14 34 20
336 309 โรงเรียนไตรคามสามัคคี 8 36 17
337 234 โรงเรียนไตรราษฎร์คุรุสามัคคี 1 1 1
338 250 โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยา 2 9 5
339 128 โรงเรียนไทรทอง 0 0 0
340 354 โรงเรียนกมลวิทยา 2 2 2
341 356 โรงเรียนการกุศลวัดกลาง 8 15 8
342 358 โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ 11 50 16
343 357 โรงเรียนการกุศลวัดหนองนกเอี้ยง 0 0 0
344 364 โรงเรียนมัธยมการกุศลวัดกลาง 4 23 4
345 363 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์) 27 61 33
346 362 โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย 0 0 0
347 355 โรงเรียนสาธิตศิลปะกมลวิชชาลัย 9 18 13
348 361 โรงเรียนอนุบาลชีวะรัตน์ 4 14 6
349 360 โรงเรียนอนุบาลศรีภูมิวิทยารักษ์ 0 0 0
350 365 โรงเรียนอนุบาลอุดมพันธ์ 13 20 18
351 366 โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง 6 11 6
352 353 โรงเรียนเจริญศึกษา 15 32 27
353 359 โรงเรียนเชื้อจรูญวิทย์ 16 32 20
รวม 2773 7231 4303
11534

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ศน.มิญช์มนัส สลางสิงห์ ศน.สุกัญญา ศรีนนท์ ศน.แสงเพชร จันทร์ขอนแก่น
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]