หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 7 ต.ค.56...... เดือน ..10 ต.ค.56......

[ ทั้งหมด   7 ต.ค. 2556   8 ต.ค. 2556   9 ต.ค. 2556   10 ต.ค. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 9 ต.ค. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 1-2 9 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 19
09.00-17.00
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 1-2 9 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 20
09.00-14.00
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 1-2 9 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 10
13.00-17.00
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร 4 ชั้น ชั้นล่าง ห้อง 1-3 9 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 11
09.00-12.00
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ หอประชุมใหญ่ด้านหลัง 9 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 14
09.00-12.00
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ลานอเนกประสงค์ 9 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 13
09.00-12.00
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร ICT ชั้น 1 ห้อง คณิตศาสตร์ 9 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 9
09.00-12.00
8 148 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร ICT ชั้น 1 ห้อง E-Classroom 9 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 6
09.00-12.00
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ หอประชุมใหญ่ ห้อง เวที 9 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 5
09.00-12.00
10 150 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ หอประชุมใหญ่ ห้อง เวที 9 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
13.00-17.00
11 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ หอประชุมใหญ่ ห้อง เวที 9 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 3
13.00-15.00
12 153 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ หอประชุมใหญ่ ห้อง เวที 9 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
15.00-16.00
13 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ป.3/1 9 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 20
09.00-15.00
14 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ป.2/1 9 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 20
09.00-13.00
15 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ป.2/1 9 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 18
13.00-16.00
16 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 วัดบ้านโพนสูง หอฉันท์ ชั้น 1 ห้อง 1 9 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 20
09.00-16.00
17 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 วัดบ้านโพนสูง หอฉันท์ ชั้น 1 ห้อง 2 9 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 20
09.00-16.00
18 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 วัดบ้านโพนสูง หอฉันท์ ชั้น 1 ห้อง 3 9 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 20
09.00-16.00
19 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 วัดบ้านโพนสูง ศาลากลาง ชั้น 1 ห้อง 1 9 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 19
09.00-16.00
20 170 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 วัดบ้านโพนสูง ศาลาธรรมสังเวช ชั้น 1 ห้อง 1 9 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 7
09.00-12.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 เวทีเล็ก1 9 ต.ค. 2556 09.00-16.00
2 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 เวทีเล็ก1 9 ต.ค. 2556 09.00-16.00
3 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบริหารธุรกิจรักไทย 9 ต.ค. 2556 09.00-16.00
4 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบริหารธุรกิจรักไทย 9 ต.ค. 2556 09.00-16.00
5 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบริหารธุรกิจรักไทย 9 ต.ค. 2556 09.00-16.00
6 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบริหารธุรกิจรักไทย 9 ต.ค. 2556 09.00-16.00
7 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 อาคารเอนกประสงค์ 9 ต.ค. 2556 09.00-16.00
8 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 อาคารเอนกประสงค์ 9 ต.ค. 2556 10.00-16.00
9 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 อาคารเอนกประสงค์ 9 ต.ค. 2556 09.00-16.00
10 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 อาคารเอนกประสงค์ 9 ต.ค. 2556 09.00-16.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 701 การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ เวทีหน้าอาคารปฐมวัย 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
2 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคารปฐมวัย ห้อง ห้องอบ.1/1 และ อบ.1/2 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
3 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคารปฐมวัย ชั้นบน ห้องอบ.2/1 และ อบ.2/2 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
4 734 science show ปฐมวัย โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ หอประชุมใหญ่ 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
5 735 การร้องเพลง ปฐมวัย โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ เวทีหน้าอาคารปฐมวัย 9 ต.ค. 2556 12.00-14.00
6 736 วาดภาพต่อเติมจากสิ่งเร้า ปฐมวัย โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคารปฐมวัย ห้อง ห้องอบ. 2/3 และ อบ.2/4 9 ต.ค. 2556 09.00-10.00
7 737 มารยาทไทย ปฐมวัย โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคารห้องสมุด 90 ปี 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ศน.มิญช์มนัส สลางสิงห์ ศน.สุกัญญา ศรีนนท์ ศน.แสงเพชร จันทร์ขอนแก่น
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]