หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 7 ต.ค.56...... เดือน ..10 ต.ค.56......

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ห้องประชุมพนม-วรินธร 8 ต.ค. 2556 13.00-16.00
-
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ หอประชุมใหญ่ 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร5 ชั้น ล่าง ห้อง PEER Center 8 ต.ค. 2556 13.00-16.00
-
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 4 ชั้น ล่าง ห้อง ป.1/1 8 ต.ค. 2556 13.00-16.00
-
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 4 ชั้น ชั้นล่าง ห้อง ป.1/2 8 ต.ค. 2556 13.00-16.00
-
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 4 ชั้น ล่าง ห้อง ป.1/3 8 ต.ค. 2556 13.00-16.00
-
7 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 3 เวทีการแสดง ปฐมวัย 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
8 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 3 เวทีการแสดงปฐมวัย 8 ต.ค. 2556 13.00-16.00
-
9 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 5 ชั้น บน ห้อง ป.5/2 8 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
10 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 5 ชั้น บน ห้อง ป.5/3 8 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
11 063 การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ หอประชุมใหญ่ 8 ต.ค. 2556 13.00-16.00
-
12 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร4 ชั้น บน ห้อง ป.2/2 8 ต.ค. 2556 13.00-16.00
-
13 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 4 ชั้น บน ห้อง ป.2/2 8 ต.ค. 2556 13.00-16.00
-
14 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 4 ชั้น บน ห้อง ป.2/2 8 ต.ค. 2556 13.00-16.00
-
15 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 1 ชั้น บน ห้อง ป.4/1 8 ต.ค. 2556 13.00-16.00
-
16 722 การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 4 ชั้น บน ห้อง ป.4/2 8 ต.ค. 2556 13.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ศน.มิญช์มนัส สลางสิงห์ ศน.สุกัญญา ศรีนนท์ ศน.แสงเพชร จันทร์ขอนแก่น
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]