หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 7 ต.ค.56...... เดือน ..10 ต.ค.56......

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงจอดรถ ห้อง ช่องจอดที่1ถึงช่องจอดที่4 10 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงจอดรถ สพป. รอ 2 ช่องที่ 1 ถึงช่องจอดที่ 15 10 ต.ค. 2556 13.00-16.00
-
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอกไม้ อาคารโรงอาหาร 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 อาคารโรงอาหารโรงเรียนบ้านดอกไม้ 8 ต.ค. 2556 13.00-16.00
-
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 ห้อง ช่องจอดที่5ถึงช่องจอดที่8 10 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงจอดรถ สพป. รอ 2 ช่องที่ 16 ถึงช่องจอดที่ 26 10 ต.ค. 2556 13.00-16.00
-
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอกไม้ อาคารเอนกประสงค์ 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
8 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอกไม้ ใต้ถุนอาคาร2 8 ต.ค. 2556 09.00-11.00
-
9 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอกไม้ อาคารอเนกประสงค์ 8 ต.ค. 2556 13.00 น. เป็นต้นไป
-
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอกไม้ ใต้ถุนอาคาร 2 8 ต.ค. 2556 13.00-15.00
-
11 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงจอดรถโรงเรียนบ้านยางเลิง 7 ต.ค. 2556 13.00 น. เป็นต้นไป
-
12 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านยางเลิง โรงจอดรถ 7 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
13 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ตึกอำนวยการ ชั้น ระดับชั้น ป.๔-๖ ห้อง ห้องคอม ๒ 7 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 3 - 3
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐
-
14 033 การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านยางเลิง อาคารเอนกประสงค์ 7 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
15 034 การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านยางเลิง 7 ต.ค. 2556 13.00-16.00
-
16 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านยางเลิง โรงอาหาร 7 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
17 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านยางเลิง 7 ต.ค. 2556 13.00-16.00
-
18 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 ห้อง ช่องจอดที่9ถึงช่องจอดที่12 10 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
19 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงจอดรถ สพป. รอ 2 ช่องที่ 27-34 10 ต.ค. 2556 13.00-16.00
-
20 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ตึกอำนวยการ ชั้น ระดับชั้น ป.๔-๖ ห้อง ห้องคอม ๑ 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
๐๙.๐๐-๑๔.๐๐
-
21 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ตึกอำนวยการ ชั้น ระดับชั้น ม.๑-๓ ห้อง ห้องคอม ๔ 7 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 3 - 3
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐
-
22 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ตึกอำนวยการ ชั้น ระดับชั้น ป.๔-๖ ห้อง ห้องคอม ๑ 7 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 2 - 2
๑๓.๐๐-๑๖.๐๐
-
23 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ตึกอำนวยการ ชั้น ระดับชั้น ป.๑-๓ ห้อง ห้องคอม ๑ 7 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
๐๙.๐๐-๑๑.๐๐
-
24 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ตึกอำนวยการ ชั้น ระดับชั้น ม.๑-๓ ห้อง ห้องประชุม ชั้น ๒ ตึกอำนวยการ 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 3 - 3
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐
-
25 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ตึกอำนวยการ ชั้น ระดับชั้น ม.๑-๓ ห้อง ห้องคอม ๓ 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
๐๙.๐๐-๑๔.๐๐
-
26 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ตึกอำนวยการ ชั้น ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ ห้อง ห้องคอม ๓ 7 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 2 - 2
๑๓.๐๐-๑๖.๐๐
-
27 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ตึกอำนวยการ ชั้น ระดับชั้น ม.๑-๓ ห้อง ห้องคอม ๔ 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 3 - 3
๐๙.๐๐-๑๔.๐๐
-
28 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ตึกอำนวยการ ชั้น ระดับชั้น ม.๑-๓ ห้อง ห้องคอม ๓ 7 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐
-
29 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ตึกอำนวยการ ชั้น ระดับชั้น ม.๑-๓ ห้อง ห้องคอม ๔ 7 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 4 - 4
๑๓.๐๐-๑๖.๐๐
-
30 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ตึกอำนวยการ ชั้น ระดับชั้น ป.๔-๖ ห้อง ห้องคอม ๒ 7 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 4 - 4
๑๓.๐๐-๑๖.๐๐
-
31 235 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ โรงอาหาร ชั้น ป.๑-๖ ห้อง ภายในบริเวณโรงอาหาร 7 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐
-
32 238 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ โรงอาหาร ชั้น ม.๑-๓ ห้อง ภายในโรงอาหาร 7 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 2 - 2
๑๓.๐๐-๑๖
-
33 243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ โรงอาหาร ชั้น ป.๑-๖ ห้อง ภายในบริเวณโรงอาหาร 7 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 3 - 3
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐
-
34 247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ โรงอาหาร ชั้น ม.๑-๓ ห้อง ภายในบริเวณโรงอาหาร 7 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 4 - 4
๑๓.๐๐-๑๖.๐๐
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ศน.มิญช์มนัส สลางสิงห์ ศน.สุกัญญา ศรีนนท์ ศน.แสงเพชร จันทร์ขอนแก่น
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]