หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 7 ต.ค.56...... เดือน ..10 ต.ค.56......

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 1-2 9 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 19
09.00-17.00
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 1-2 9 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 20
09.00-14.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 1-2 9 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 10
13.00-17.00
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร 4 ชั้น ชั้นล่าง ห้อง 1-3 9 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 11
09.00-12.00
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ หอประชุมใหญ่ด้านหลัง 9 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 14
09.00-12.00
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ลานอเนกประสงค์ 9 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 13
09.00-12.00
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร ICT ชั้น 1 ห้อง คณิตศาสตร์ 9 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 9
09.00-12.00
-
8 148 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร ICT ชั้น 1 ห้อง E-Classroom 9 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 6
09.00-12.00
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ หอประชุมใหญ่ ห้อง เวที 9 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 5
09.00-12.00
-
10 150 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ หอประชุมใหญ่ ห้อง เวที 9 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
13.00-17.00
-
11 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ หอประชุมใหญ่ ห้อง เวที 9 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 3
13.00-15.00
-
12 153 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ หอประชุมใหญ่ ห้อง เวที 9 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
15.00-16.00
-
13 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ป.3/1 9 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 20
09.00-15.00
-
14 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ป.2/1 9 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 20
09.00-13.00
-
15 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ป.2/1 9 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 18
13.00-16.00
-
16 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 วัดบ้านโพนสูง หอฉันท์ ชั้น 1 ห้อง 1 9 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 20
09.00-16.00
-
17 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 วัดบ้านโพนสูง หอฉันท์ ชั้น 1 ห้อง 2 9 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 20
09.00-16.00
-
18 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 วัดบ้านโพนสูง หอฉันท์ ชั้น 1 ห้อง 3 9 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 20
09.00-16.00
-
19 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 วัดบ้านโพนสูง ศาลากลาง ชั้น 1 ห้อง 1 9 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 19
09.00-16.00
-
20 170 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 วัดบ้านโพนสูง ศาลาธรรมสังเวช ชั้น 1 ห้อง 1 9 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 7
09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ศน.มิญช์มนัส สลางสิงห์ ศน.สุกัญญา ศรีนนท์ ศน.แสงเพชร จันทร์ขอนแก่น
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]