หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 7 ต.ค.56...... เดือน ..10 ต.ค.56......

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 4 ชั้น ล่าง ห้อง ป.1/1 และ ป.1/2 7 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 20
09.00-16.00
-
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 4 ชั้น ล่าง ห้อง ป.1/3 และ ป.1/4 7 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
3 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ใต้ถุนอาคาร 5 7 ต.ค. 2556 09.00-16.00 ให้ผู้เข้าแข่งขันนำ โต๊ะวางผังโครงงาน และอุปกรณ์ประกอบการนำเสนอมาเอง
4 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ใต้ถุนอาคาร 5 7 ต.ค. 2556 09.00-16.00 ให้ผู้เข้าแข่งขันนำ โต๊ะวางผังโครงงาน และอุปกรณ์ประกอบการนำเสนอมาเอง
5 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ หอประชุม 7 ต.ค. 2556 09.00-16.00 ให้ผู้เข้าแข่งขันนำ โต๊ะวางผังโครงงาน และอุปกรณ์ประกอบการนำเสนอมาเอง
6 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ หอประชุม 7 ต.ค. 2556 09.00-16.00 ให้ผู้เข้าแข่งขันนำ โต๊ะวางผังโครงงาน และอุปกรณ์ประกอบการนำเสนอมาเอง
7 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ เวที อาคารอนุบาล 7 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
8 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคารเอนกประสงค์ (หลังเก่า) 7 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
9 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ใต้ถุนอาคาร 1 (ทิศตะวันออก) 7 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
10 100 การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ใต้ถุนอาคาร 1 (ทิศตะวันออก) 7 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
11 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
12 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
13 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
14 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
15 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ศน.มิญช์มนัส สลางสิงห์ ศน.สุกัญญา ศรีนนท์ ศน.แสงเพชร จันทร์ขอนแก่น
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]