หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 7 ต.ค.56...... เดือน ..10 ต.ค.56......

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 701 การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ เวทีหน้าอาคารปฐมวัย 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
2 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคารปฐมวัย ห้อง ห้องอบ.1/1 และ อบ.1/2 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
3 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคารปฐมวัย ชั้นบน ห้องอบ.2/1 และ อบ.2/2 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
4 733 ฮูลาฮูป ปฐมวัย สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 หอประชุม 10 ต.ค. 2556 10.30 -12.30
-
5 734 science show ปฐมวัย โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ หอประชุมใหญ่ 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
6 735 การร้องเพลง ปฐมวัย โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ เวทีหน้าอาคารปฐมวัย 9 ต.ค. 2556 12.00-14.00
-
7 736 วาดภาพต่อเติมจากสิ่งเร้า ปฐมวัย โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคารปฐมวัย ห้อง ห้องอบ. 2/3 และ อบ.2/4 9 ต.ค. 2556 09.00-10.00
-
8 737 มารยาทไทย ปฐมวัย โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคารห้องสมุด 90 ปี 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ศน.มิญช์มนัส สลางสิงห์ ศน.สุกัญญา ศรีนนท์ ศน.แสงเพชร จันทร์ขอนแก่น
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]