หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 7 ต.ค.56...... เดือน ..10 ต.ค.56......

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนดอนแฮดวิทยา สนามบาสเกตบอล ห้อง สนามบาสเกตบอล 7 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 19
08.30-12.00
-
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนดอนแฮดวิทยา สนามฟุตบอล ห้อง สนามฟุตบอล 7 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 19
08.30-17.00
-
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนดอนแฮดวิทยา สวนป่า ห้อง สวนป่า 7 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 19
08.00-12.00
-
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร ICT ชั้น 1 ห้อง คณิตศาสตร์ 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 19
08.30-12.00
-
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร ICT ชั้น 1 ห้อง E - Classroom 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 19
08.30-12.00
-
6 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร ICT ชั้น 2 ห้อง ป.6/5 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 19
08.30-12.00
-
7 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง ชั้น ป5/2 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 19
08.30-16.00
-
8 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง ชั้น ป5/3 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 19
08.30-16.00
-
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง ชั้น ป.5/4 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 19
08.30-16.00
-
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง ชั้น ป5/5 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 19
08.30-16.00
-
11 511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร ICT ชั้น 2 ห้อง ชั้น ป.6/4 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 19
08.30-16.00
-
12 513 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร ICT ชั้น 2 ห้อง ชั้น ป.6/3 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 19
08.30-16.00
-
13 510 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร 3 ชั้น ชั้น 1 ห้อง ชั้น ป2/1 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 19
08.30-16.00
-
14 514 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร 3 ชั้น ชั้น 1 ห้อง ชั้น ป.2/2 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 19
08.30-16.00
-
15 512 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร 3 ชั้น ชั้น 1 ห้อง ชั้น ป.3/1 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 19
08.30-16.00
-
16 515 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร 3 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ชั้น ป.3/2 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 19
08.30-16.00
-
17 509 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร 3 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ชั้น ป.3/3 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 19
08.30-16.00
-
18 516 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร 3 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ชั้น ป.4/1 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 19
08.30-16.00
-
19 718 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ สนามฟุตบอล ห้อง สนามฟุตบอล 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
08.30-12.00
-
20 719 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ สนามฟุตบอล ห้อง สนามฟุตบอล 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 19
08.30-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ศน.มิญช์มนัส สลางสิงห์ ศน.สุกัญญา ศรีนนท์ ศน.แสงเพชร จันทร์ขอนแก่น
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]