หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 วัดบ้านโพนสูง  
2 วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ นายบารมี วันชูเชิด   0899442021
3 สพป.ร้อยเอ็ด เขต2  
4 โรงเรียนดอนแฮดวิทยา นายบุญมี วันภูงา  
5 โรงเรียนบริหารธุรกิจรักไทย  
6 โรงเรียนบ้านดอกไม้ นายกุหลาบ บุตรประเสริฐ   0892792511
7 โรงเรียนบ้านนา นายบุญสวน คำดี  
8 โรงเรียนบ้านยางเลิง นายบวร ประสาน  
9 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ นายชาญวิทย์ อาจสม  
10 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ นายสุทัศน์ อนุพันธ์  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ศน.มิญช์มนัส สลางสิงห์ ศน.สุกัญญา ศรีนนท์ ศน.แสงเพชร จันทร์ขอนแก่น
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]