หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
ณ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
ระหว่าง วันที่ 9 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด หน้าอาคาร 2 4 ต.ค. 2556 09.00
-
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด สนามฟุตบอล 4 ต.ค. 2556 09.00
-
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ข้างเสาธงหน้าอาคาร 1 5 ต.ค. 2556 09.00
-
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
-
-
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ห้อง 5103 5 ต.ค. 2556 09.00
-
6 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ห้อง 5104 5 ต.ค. 2556 09.00
-
7 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ห้อง 2202 4 ต.ค. 2556 09.00
-
8 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ห้อง 5201 5 ต.ค. 2556 09.00
-
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ห้อง 2203 4 ต.ค. 2556 09.00
-
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ห้อง 5202 5 ต.ค. 2556 09.00
-
11 511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ห้อง 2204 4 ต.ค. 2556 09.00
-
12 513 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ห้อง 5203 5 ต.ค. 2556 09.00
-
13 510 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ห้อง 2205 4 ต.ค. 2556 09.00
-
14 514 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ห้อง 6101 5 ต.ค. 2556 09.00
-
15 512 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ห้อง 2301 4 ต.ค. 2556 09.00
-
16 515 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ห้อง 6201 5 ต.ค. 2556 09.00
-
17 509 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ห้อง 2302 4 ต.ค. 2556 09.00
-
18 516 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ห้อง 6202 5 ต.ค. 2556 09.00
-
19 718 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6
-
-
20 719 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่่ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 E- mail : esroiet1@hotmail.com
ศน.อรจิต อุดมฤทธิ์ ศน.ธัญญาพร เกียวรัตน์ และนายธนิตย์ วานิช ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2557 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]