การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ระดับเขต นครพนม เขต 2 เปิดฉากแล้ว
   

 26 สิงหาคม 2556 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนบ้านนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช รองผอ.สพป.นครพนม เขต 2 รักษาราชการแทนผอ.สพป.นครพนม เขต 2 พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา และวิชาการ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2556 โดยมีนายวีระ ฤกษ์วณิชย์กุล นายอำเภอนาหว้า และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ร่วมเป็นเกียรติในงาน
 

ในการนี้ นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช รองผอ.สพป.นครพนม เขต 2 รักษาราชการแทนผอ.สพป.นครพนม เขต 2 ได้กล่าวรายงานการจัดโครงการฯ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนและครูได้แสดงออกซึ่งศักยภาพและสุนทรียภาพจากการเรียน การสอนผ่านกิจกรรมการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับปฐมวัย ระดับ ป. 1 – 3 ระดับ ป. 4 – 6 และระดับม. 1 – 3 และเพื่อคัดเลือกตัวแทนในระดับเขตพื้นที่การศึกษาเข้าประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับภาคตะวันออกเฉียง เหนือ ในระหว่างวันที่ 11 – 13 ธันวาคม 2556 นี้ จากนั้นนายยุทธจักร เรืองวรบูรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครพนม ประธานในพิธีได้กล่าวเปิดโครงการฯ และกล่าวให้กำลังใจแก่ผู้จัดงานตลอดจนคณะครูและนักเรียนร่วมการแข่งขันโดยยึดหลักความบริสุทธิ์ ยุติธรรม รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย พร้อมเยี่ยมชมการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการตามสถานที่จัดงาน 5 โรงเรียนของอำเภอนาหว้า ได้แก่ โรงเรียนบ้านนาหว้า โรงเรียนชุมชนนางัว โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ โรงเรียนราษฎร์สามัคคี โรงเรียนชุมชนประสานมิตร ตามลำดับ
การประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการในครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2556 และจะมีการประกาศผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการในลำดับต่อไปและสามารถติดตามผลการแข่งขันได้ทางเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดูภาพทั้งหมดคลิ๊กที่นี่ https://www.facebook.com/nakhonphanom2/media_set?set=a.576387329088540.1073741924.100001518344159&type=1
วันจันทร์ ที่ 26 สิงหาคม 2556 เวลา 17:39 น.