สพป.นครพนม เขต 2 ประชุมคณะกรรมการตัดสิน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่
     
๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ สพป.นพ. ๒ จัดประชุมกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีนี้จัดแข่งในวันที่ ๒๖-๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ โดยอำเภอนาหว้าเป็นสถานที่หลักในการแข่งขัน
วันพุธ ที่ 21 สิงหาคม 2556 เวลา 19:07 น.