สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครพนม เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลบ้านแพง 21 14 3 38 47 2 1 0 50
2 บ้านดอนกลาง 13 5 6 24 30 7 3 1 40
3 บ้านขว้างคลีชูชาติ 10 2 1 13 25 9 4 3 38
4 บ้านโพนจาน 8 4 1 13 21 6 2 2 29
5 ราษฎร์สามัคคี 7 9 8 24 33 7 4 0 44
6 บ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 6 4 2 12 16 3 4 2 23
7 บ้านนาหว้า 6 3 5 14 23 6 1 2 30
8 บ้านโพนเพ็ก 6 3 1 10 22 3 1 0 26
9 ชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 5 7 2 14 30 12 6 1 48
10 บ้านขามเปี้ย 5 3 4 12 20 3 2 0 25
11 บ้านวังโพธิ์ 5 3 2 10 9 5 3 3 17
12 บ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 4 6 9 19 39 7 7 5 53
13 บ้านดงน้อย 4 2 1 7 10 7 1 3 18
14 ชุมชนบ้านสามผง 4 1 1 6 8 0 0 0 8
15 บ้านเสาเล้า 3 6 1 10 12 5 3 1 20
16 บ้านนาหัวบ่อ 3 4 1 8 12 1 1 0 14
17 บ้านหนองเทา 3 2 3 8 21 14 6 0 41
18 บ้านชัยมงคล 3 2 2 7 9 5 1 0 15
19 บ้านท่าอุเทน 3 1 5 9 16 2 1 0 19
20 บ้านโพนก่อ 3 1 4 8 19 22 6 5 47
21 บ้านห้วยพระ 3 1 3 7 18 9 4 0 31
22 อุเทนวิทยาคาร 3 1 1 5 15 3 1 2 19
23 บ้านค้อ 3 0 1 4 14 6 0 1 20
24 โพธิ์ไทรทองวิทยา 3 0 1 4 6 1 1 0 8
25 ชุมชนประสานมิตร 3 0 0 3 9 3 3 1 15
26 บ้านคำนกกก 2 7 2 11 20 4 4 0 28
27 บ้านขามเตี้ยใหญ่ 2 3 2 7 12 8 2 3 22
28 บ้านดอนแดง 2 3 0 5 8 4 1 1 13
29 บ้านนาน้อย 2 2 4 8 12 4 5 3 21
30 เซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 2 2 2 6 9 2 2 1 13
31 บ้านพันห่าวดอนดู่ 2 2 1 5 12 6 2 0 20
32 บ้านแก้วปัดโป่ง 2 2 0 4 11 5 3 4 19
33 บ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว 2 2 0 4 6 2 1 1 9
34 บ้านนาขมิ้น 2 1 4 7 13 4 2 1 19
35 บ้านข่า 2 1 4 7 9 2 2 2 13
36 บ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 2 1 1 4 13 3 2 0 18
37 บ้านหัวหาด 2 1 1 4 4 0 0 0 4
38 บ้านนาล้อมกุดตะกล้า 2 1 0 3 4 1 0 0 5
39 บ้านภูกระแต 2 0 2 4 13 10 2 3 25
40 ชุมชนนางัว 2 0 0 2 16 13 5 0 34
41 บ้านโคกสะอาด 1 7 1 9 11 3 4 0 18
42 ชุมชนไผ่ล้อม 1 5 0 6 10 9 2 2 21
43 บ้านนาโพธิ์ 1 4 3 8 14 10 3 4 27
44 บ้านห้วยไหสมบูรณ์ 1 3 2 6 9 6 3 2 18
45 บ้านนาเต่า 1 2 3 6 7 5 1 3 13
46 บ้านนาผักหมนาหมากแงว 1 2 0 3 6 2 1 2 9
47 อนุบาลโสธิญา 1 2 0 3 1 2 0 1 3
48 บ้านป่าหว้าน 1 1 0 2 16 2 0 2 18
49 บ้านพนอม 1 1 0 2 8 11 4 1 23
50 บ้านพะทาย 1 1 0 2 4 5 1 2 10
51 บ้านอ้วน 1 1 0 2 3 0 0 0 3
52 บ้านนาเรียงทุ่งเจริญ 1 1 0 2 2 0 0 1 2
53 บ้านนาเข 1 0 2 3 7 5 2 1 14
54 บ้านหาดแพง 1 0 2 3 6 6 1 2 13
55 บ้านโพนบก 1 0 1 2 9 4 1 0 14
56 บ้านเสียววิทยา 1 0 1 2 8 2 0 1 10
57 บ้านหนองดุด 1 0 1 2 6 0 0 1 6
58 บ้านสามัคคี 1 0 1 2 5 3 0 2 8
59 บ้านโพนตูมหนองแสง 1 0 1 2 4 0 1 1 5
60 บ้านอูนยางคำ 1 0 1 2 4 0 0 1 4
61 ชุมชนนาพระชัย 1 0 1 2 3 5 2 2 10
62 บ้านบงคำ 1 0 1 2 3 1 2 0 6
63 ตชด.บ้านนาสามัคคี 1 0 1 2 1 0 1 2 2
64 บ้านท่าแต้ปุ่งแก 1 0 0 1 5 3 0 1 8
65 บ้านดอนยางทุ่งน้อย 1 0 0 1 4 3 0 1 7
66 บ้านปฏิรูป 1 0 0 1 4 1 1 0 6
67 บ้านนากะทืมโนนสะอาด 1 0 0 1 4 1 0 1 5
68 บ้านโคกพะธาย 1 0 0 1 2 2 1 0 5
69 ดอนถ่อนโคกกลางวิทยา 1 0 0 1 2 0 0 0 2
70 บ้านพืชผล 1 0 0 1 1 0 1 0 2
71 ตำรวจตระเวนชายแดนคอนราดเฮงเค็ล 1 0 0 1 1 0 0 0 1
72 บ้านคำแม่นาง 0 3 2 5 9 4 2 1 15
73 บ้านหมูม้น 0 2 4 6 13 6 3 2 22
74 บ้านเซียงเซา 0 2 3 5 10 2 0 0 12
75 บ้านดอนเตย 0 2 1 3 6 1 2 1 9
76 บ้านโนนกุง 0 2 0 2 1 1 2 1 4
77 บ้านดอนปอหนองโอง 0 1 3 4 10 7 1 2 18
78 บ้านหนองผือ 0 1 2 3 5 2 2 2 9
79 บ้านหาดกวน 0 1 1 2 10 8 3 1 21
80 บ้านเหล่าพัฒนา 0 1 1 2 8 7 2 0 17
81 บ้านเวินพระบาท 0 1 1 2 8 3 1 2 12
82 บ้านโพนก่อ(ราษฎร์อนุสรณ์) 0 1 1 2 7 1 2 2 10
83 บ้านรามราช 0 1 1 2 6 3 1 0 10
84 บ้านโพนสวรรค์ 0 1 1 2 6 0 1 0 7
85 บ้านต้าย 0 1 1 2 5 2 2 1 9
86 บ้านอ้อวังหมากเห็บ 0 1 1 2 5 1 0 1 6
87 บ้านปากยาม(สุนทรกัลยาคาร) 0 1 1 2 3 1 0 0 4
88 หนองบาท้าว 0 1 1 2 2 1 0 1 3
89 บ้านโพนขาว 0 1 1 2 2 0 0 1 2
90 บ้านตาลราษฎร์อุทิศ 0 1 0 1 7 3 1 1 11
91 บ้านหนองซน 0 1 0 1 7 3 1 0 11
92 บ้านดง 0 1 0 1 6 2 0 0 8
93 บ้านแพงสะพัง 0 1 0 1 5 3 0 0 8
94 บ้านนาคำ 0 1 0 1 4 7 2 0 13
95 บ้านโพน 0 1 0 1 4 1 2 4 7
96 บ้านดอนแดง อ.นาหว้า 0 1 0 1 3 3 0 0 6
97 บ้านดอนสะฝาง 0 1 0 1 3 1 0 1 4
98 บ้านดอนแดงดอนดู่ 0 1 0 1 3 0 0 0 3
99 บ้านนาพระโนนห้วยแคน 0 1 0 1 2 0 0 0 2
100 บ้านนาเพียง 0 1 0 1 2 0 0 0 2
101 บ้านดอนแดง(ท่าอุเทน) 0 1 0 1 1 3 0 2 4
102 บ้านโพนแดง 0 1 0 1 1 2 0 0 3
103 บ้านคำไฮ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
104 บ้านดงขวาง 0 1 0 1 1 0 1 0 2
105 บ้านบุ่ง 0 1 0 1 1 0 1 0 2
106 ชุมชนเอื้องก่อนาดี 0 0 3 3 5 2 1 0 8
107 บ้านตาลปากน้ำ 0 0 2 2 5 3 0 0 8
108 บ้านนาใน 0 0 2 2 2 1 1 0 4
109 ชุมชนบ้านไชยบุรี 0 0 1 1 6 4 2 0 12
110 บ้านนาดีวิทยา 0 0 1 1 6 2 0 2 8
111 บ้านอูนนา 0 0 1 1 5 2 1 2 8
112 บ้านไชยศรี 0 0 1 1 5 1 0 0 6
113 บ้านโพนงาม 0 0 1 1 5 0 1 0 6
114 บ้านดอนศาลา 0 0 1 1 4 4 1 0 9
115 บ้านดอนสมอ 0 0 1 1 3 4 0 1 7
116 บ้านนาดอกไม้ 0 0 1 1 1 3 1 0 5
117 บ้านนานอ 0 0 1 1 1 2 1 0 4
118 บ้านนาหนองบก 0 0 1 1 1 2 1 0 4
119 บ้านดงหนองบัว 0 0 1 1 1 1 0 0 2
120 บ้านโพนทอง 0 0 0 0 7 2 1 0 10
121 บ้านม่วงนาสีดา 0 0 0 0 6 2 0 0 8
122 บ้านนาโดโพธิ์ศรี 0 0 0 0 5 2 2 0 9
123 บ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย 0 0 0 0 5 1 3 2 9
124 บ้านนาทม 0 0 0 0 4 8 4 1 16
125 บ้านนาจาน 0 0 0 0 4 3 1 0 8
126 บ้านงิ้วสร้างแก้ว 0 0 0 0 4 0 1 0 5
127 บ้านท่าพันโฮง 0 0 0 0 4 0 0 0 4
128 บ้านนาข่าคำพอก 0 0 0 0 3 5 0 2 8
129 บ้านนาคอย 0 0 0 0 3 4 6 2 13
130 บ้านน้อยนาเหนือ 0 0 0 0 3 4 1 0 8
131 บ้านหนองแวง 0 0 0 0 3 4 1 0 8
132 บ้านคำเตย 0 0 0 0 3 3 1 1 7
133 บ้านตาล 0 0 0 0 3 2 1 0 6
134 บ้านเเหล่า 0 0 0 0 3 1 0 0 4
135 บ้านอีอูด 0 0 0 0 3 1 0 0 4
136 บ้านนาดีหัวภู 0 0 0 0 3 0 0 0 3
137 บ้านนาเดื่อ 0 0 0 0 3 0 0 0 3
138 เพียงหลวง 10 0 0 0 0 2 2 0 1 4
139 บ้านเหล่าหนาด 0 0 0 0 2 2 0 1 4
140 ขามเตี้ยน้อย 0 0 0 0 2 2 0 0 4
141 บ้านหนองท่ม 0 0 0 0 2 2 0 0 4
142 บ้านน้อยทวย 0 0 0 0 2 1 2 0 5
143 ท่าลาดราษฎร์สามัคคี 0 0 0 0 2 1 1 0 4
144 บ้านเหล่าศรีโหนโห่ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
145 ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 8 0 0 0 0 2 1 0 0 3
146 บ้านธาตุ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
147 บ้านหนองบัว 0 0 0 0 2 1 0 0 3
148 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ 0 0 0 0 2 0 0 2 2
149 บ้านนาหนองหวาย 0 0 0 0 2 0 0 2 2
150 บ้านนากระแต้ 0 0 0 0 2 0 0 1 2
151 บ้านดอนดู่ 0 0 0 0 2 0 0 1 2
152 บ้านดงวิทยาคาร 0 0 0 0 2 0 0 0 2
153 บ้านนาเพียง(ท่าอุเทน) 0 0 0 0 2 0 0 0 2
154 บ้านท่าจำปา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
155 บ้านเสียวสงคราม 0 0 0 0 2 0 0 0 2
156 บ้านโพนสว่าง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
157 ไตรราษฎร์วิทยาคาร 0 0 0 0 2 0 0 0 2
158 บ้านท่าเรือ 0 0 0 0 1 4 0 0 5
159 บ้านนาคำ อ.โพนสวรรค์ 0 0 0 0 1 2 0 1 3
160 บ้านปากทวย 0 0 0 0 1 2 0 1 3
161 บ้านดอนติ้ว 0 0 0 0 1 2 0 0 3
162 บ้านยางงอย 0 0 0 0 1 2 0 0 3
163 บ้านโคกสว่าง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
164 บ้านกุดน้ำใส 0 0 0 0 1 1 1 0 3
165 บ้านหนองนางเลิง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
166 บ้านดอนพะธาย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
167 บ้านม่วงชี 0 0 0 0 1 0 1 1 2
168 ตชด.บ้านหาดทรายเพ 0 0 0 0 1 0 0 2 1
169 บ้านจอมศรี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
170 บ้านนาข่าท่า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
171 บ้านหนองผักตบโพนเพ็ก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
172 บ้านหนองสาหร่าย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
173 ประชาสนธิ์นุสรณ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
174 บ้านโคกยาว 0 0 0 0 0 2 2 1 4
175 บ้านโคกสายทอง 0 0 0 0 0 2 1 0 3
176 อุ่มไผ่ 0 0 0 0 0 1 2 0 3
177 บ้านเหล่าส้มป่อย 0 0 0 0 0 1 1 0 2
178 บ้านนาโพธิ์ (บ้านแพง) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
179 บ้านนาผักปอด 0 0 0 0 0 0 1 0 1
180 บ้านเชียงยืน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
181 บ้านเหล่าบะดาโนนอุดม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
182 บ้านโคกศรี 0 0 0 0 0 0 1 0 1
183 บ้านคำสว่าง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
184 บ้านหนองหญ้าปล้อง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
185 ตชด.ชูทิศวิทยา(บ้านน้อยลวงมอง) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
186 บ้านนายาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 198 182 157 537 1,158 497 211 142 1,866