สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครพนม เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลบ้านแพง 47 2 1 0 50
2 บ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 39 7 7 5 53
3 ราษฎร์สามัคคี 33 7 4 0 44
4 ชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 30 12 6 1 48
5 บ้านดอนกลาง 30 7 3 1 40
6 บ้านขว้างคลีชูชาติ 25 9 4 3 38
7 บ้านนาหว้า 23 6 1 2 30
8 บ้านโพนเพ็ก 22 3 1 0 26
9 บ้านหนองเทา 21 14 6 0 41
10 บ้านโพนจาน 21 6 2 2 29
11 บ้านคำนกกก 20 4 4 0 28
12 บ้านขามเปี้ย 20 3 2 0 25
13 บ้านโพนก่อ 19 22 6 5 47
14 บ้านห้วยพระ 18 9 4 0 31
15 ชุมชนนางัว 16 13 5 0 34
16 บ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 16 3 4 2 23
17 บ้านท่าอุเทน 16 2 1 0 19
18 บ้านป่าหว้าน 16 2 0 2 18
19 อุเทนวิทยาคาร 15 3 1 2 19
20 บ้านนาโพธิ์ 14 10 3 4 27
21 บ้านค้อ 14 6 0 1 20
22 บ้านภูกระแต 13 10 2 3 25
23 บ้านหมูม้น 13 6 3 2 22
24 บ้านนาขมิ้น 13 4 2 1 19
25 บ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 13 3 2 0 18
26 บ้านขามเตี้ยใหญ่ 12 8 2 3 22
27 บ้านพันห่าวดอนดู่ 12 6 2 0 20
28 บ้านเสาเล้า 12 5 3 1 20
29 บ้านนาน้อย 12 4 5 3 21
30 บ้านนาหัวบ่อ 12 1 1 0 14
31 บ้านแก้วปัดโป่ง 11 5 3 4 19
32 บ้านโคกสะอาด 11 3 4 0 18
33 ชุมชนไผ่ล้อม 10 9 2 2 21
34 บ้านหาดกวน 10 8 3 1 21
35 บ้านดงน้อย 10 7 1 3 18
36 บ้านดอนปอหนองโอง 10 7 1 2 18
37 บ้านเซียงเซา 10 2 0 0 12
38 บ้านห้วยไหสมบูรณ์ 9 6 3 2 18
39 บ้านวังโพธิ์ 9 5 3 3 17
40 บ้านชัยมงคล 9 5 1 0 15
41 บ้านคำแม่นาง 9 4 2 1 15
42 บ้านโพนบก 9 4 1 0 14
43 ชุมชนประสานมิตร 9 3 3 1 15
44 บ้านข่า 9 2 2 2 13
45 เซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 9 2 2 1 13
46 บ้านพนอม 8 11 4 1 23
47 บ้านเหล่าพัฒนา 8 7 2 0 17
48 บ้านดอนแดง 8 4 1 1 13
49 บ้านเวินพระบาท 8 3 1 2 12
50 บ้านเสียววิทยา 8 2 0 1 10
51 ชุมชนบ้านสามผง 8 0 0 0 8
52 บ้านนาเข 7 5 2 1 14
53 บ้านนาเต่า 7 5 1 3 13
54 บ้านตาลราษฎร์อุทิศ 7 3 1 1 11
55 บ้านหนองซน 7 3 1 0 11
56 บ้านโพนทอง 7 2 1 0 10
57 บ้านโพนก่อ(ราษฎร์อนุสรณ์) 7 1 2 2 10
58 บ้านหาดแพง 6 6 1 2 13
59 ชุมชนบ้านไชยบุรี 6 4 2 0 12
60 บ้านรามราช 6 3 1 0 10
61 บ้านนาผักหมนาหมากแงว 6 2 1 2 9
62 บ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว 6 2 1 1 9
63 บ้านนาดีวิทยา 6 2 0 2 8
64 บ้านดง 6 2 0 0 8
65 บ้านม่วงนาสีดา 6 2 0 0 8
66 บ้านดอนเตย 6 1 2 1 9
67 โพธิ์ไทรทองวิทยา 6 1 1 0 8
68 บ้านโพนสวรรค์ 6 0 1 0 7
69 บ้านหนองดุด 6 0 0 1 6
70 บ้านสามัคคี 5 3 0 2 8
71 บ้านท่าแต้ปุ่งแก 5 3 0 1 8
72 บ้านแพงสะพัง 5 3 0 0 8
73 บ้านตาลปากน้ำ 5 3 0 0 8
74 บ้านหนองผือ 5 2 2 2 9
75 บ้านต้าย 5 2 2 1 9
76 บ้านนาโดโพธิ์ศรี 5 2 2 0 9
77 บ้านอูนนา 5 2 1 2 8
78 ชุมชนเอื้องก่อนาดี 5 2 1 0 8
79 บ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย 5 1 3 2 9
80 บ้านอ้อวังหมากเห็บ 5 1 0 1 6
81 บ้านไชยศรี 5 1 0 0 6
82 บ้านโพนงาม 5 0 1 0 6
83 บ้านนาทม 4 8 4 1 16
84 บ้านนาคำ 4 7 2 0 13
85 บ้านพะทาย 4 5 1 2 10
86 บ้านดอนศาลา 4 4 1 0 9
87 บ้านนาจาน 4 3 1 0 8
88 บ้านดอนยางทุ่งน้อย 4 3 0 1 7
89 บ้านโพน 4 1 2 4 7
90 บ้านปฏิรูป 4 1 1 0 6
91 บ้านนากะทืมโนนสะอาด 4 1 0 1 5
92 บ้านนาล้อมกุดตะกล้า 4 1 0 0 5
93 บ้านโพนตูมหนองแสง 4 0 1 1 5
94 บ้านงิ้วสร้างแก้ว 4 0 1 0 5
95 บ้านอูนยางคำ 4 0 0 1 4
96 บ้านหัวหาด 4 0 0 0 4
97 บ้านท่าพันโฮง 4 0 0 0 4
98 ชุมชนนาพระชัย 3 5 2 2 10
99 บ้านนาข่าคำพอก 3 5 0 2 8
100 บ้านนาคอย 3 4 6 2 13
101 บ้านน้อยนาเหนือ 3 4 1 0 8
102 บ้านหนองแวง 3 4 1 0 8
103 บ้านดอนสมอ 3 4 0 1 7
104 บ้านคำเตย 3 3 1 1 7
105 บ้านดอนแดง อ.นาหว้า 3 3 0 0 6
106 บ้านตาล 3 2 1 0 6
107 บ้านบงคำ 3 1 2 0 6
108 บ้านดอนสะฝาง 3 1 0 1 4
109 บ้านปากยาม(สุนทรกัลยาคาร) 3 1 0 0 4
110 บ้านเเหล่า 3 1 0 0 4
111 บ้านอีอูด 3 1 0 0 4
112 บ้านอ้วน 3 0 0 0 3
113 บ้านดอนแดงดอนดู่ 3 0 0 0 3
114 บ้านนาดีหัวภู 3 0 0 0 3
115 บ้านนาเดื่อ 3 0 0 0 3
116 บ้านโคกพะธาย 2 2 1 0 5
117 เพียงหลวง 10 2 2 0 1 4
118 บ้านเหล่าหนาด 2 2 0 1 4
119 ขามเตี้ยน้อย 2 2 0 0 4
120 บ้านหนองท่ม 2 2 0 0 4
121 บ้านน้อยทวย 2 1 2 0 5
122 บ้านนาใน 2 1 1 0 4
123 ท่าลาดราษฎร์สามัคคี 2 1 1 0 4
124 หนองบาท้าว 2 1 0 1 3
125 บ้านเหล่าศรีโหนโห่ 2 1 0 0 3
126 ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 8 2 1 0 0 3
127 บ้านธาตุ 2 1 0 0 3
128 บ้านหนองบัว 2 1 0 0 3
129 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ 2 0 0 2 2
130 บ้านนาหนองหวาย 2 0 0 2 2
131 บ้านนาเรียงทุ่งเจริญ 2 0 0 1 2
132 บ้านโพนขาว 2 0 0 1 2
133 บ้านนากระแต้ 2 0 0 1 2
134 บ้านดอนดู่ 2 0 0 1 2
135 ดอนถ่อนโคกกลางวิทยา 2 0 0 0 2
136 บ้านนาพระโนนห้วยแคน 2 0 0 0 2
137 บ้านนาเพียง 2 0 0 0 2
138 บ้านดงวิทยาคาร 2 0 0 0 2
139 บ้านนาเพียง(ท่าอุเทน) 2 0 0 0 2
140 บ้านท่าจำปา 2 0 0 0 2
141 บ้านเสียวสงคราม 2 0 0 0 2
142 บ้านโพนสว่าง 2 0 0 0 2
143 ไตรราษฎร์วิทยาคาร 2 0 0 0 2
144 บ้านท่าเรือ 1 4 0 0 5
145 บ้านนาดอกไม้ 1 3 1 0 5
146 บ้านดอนแดง(ท่าอุเทน) 1 3 0 2 4
147 บ้านนานอ 1 2 1 0 4
148 บ้านนาหนองบก 1 2 1 0 4
149 อนุบาลโสธิญา 1 2 0 1 3
150 บ้านนาคำ อ.โพนสวรรค์ 1 2 0 1 3
151 บ้านปากทวย 1 2 0 1 3
152 บ้านโพนแดง 1 2 0 0 3
153 บ้านดอนติ้ว 1 2 0 0 3
154 บ้านยางงอย 1 2 0 0 3
155 บ้านโคกสว่าง 1 2 0 0 3
156 บ้านโนนกุง 1 1 2 1 4
157 บ้านกุดน้ำใส 1 1 1 0 3
158 บ้านหนองนางเลิง 1 1 1 0 3
159 บ้านคำไฮ 1 1 0 0 2
160 บ้านดงหนองบัว 1 1 0 0 2
161 บ้านดอนพะธาย 1 1 0 0 2
162 ตชด.บ้านนาสามัคคี 1 0 1 2 2
163 บ้านม่วงชี 1 0 1 1 2
164 บ้านพืชผล 1 0 1 0 2
165 บ้านดงขวาง 1 0 1 0 2
166 บ้านบุ่ง 1 0 1 0 2
167 ตชด.บ้านหาดทรายเพ 1 0 0 2 1
168 ตำรวจตระเวนชายแดนคอนราดเฮงเค็ล 1 0 0 0 1
169 บ้านจอมศรี 1 0 0 0 1
170 บ้านนาข่าท่า 1 0 0 0 1
171 บ้านหนองผักตบโพนเพ็ก 1 0 0 0 1
172 บ้านหนองสาหร่าย 1 0 0 0 1
173 ประชาสนธิ์นุสรณ์ 1 0 0 0 1
174 บ้านโคกยาว 0 2 2 1 4
175 บ้านโคกสายทอง 0 2 1 0 3
176 อุ่มไผ่ 0 1 2 0 3
177 บ้านเหล่าส้มป่อย 0 1 1 0 2
178 บ้านนาโพธิ์ (บ้านแพง) 0 1 0 0 1
179 บ้านนาผักปอด 0 0 1 0 1
180 บ้านเชียงยืน 0 0 1 0 1
181 บ้านเหล่าบะดาโนนอุดม 0 0 1 0 1
182 บ้านโคกศรี 0 0 1 0 1
183 บ้านคำสว่าง 0 0 0 1 0
184 บ้านหนองหญ้าปล้อง 0 0 0 1 0
185 ตชด.ชูทิศวิทยา(บ้านน้อยลวงมอง) 0 0 0 0 0
186 บ้านนายาง 0 0 0 0 0
รวม 1,158 497 211 142 2,008