หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. นครพนม เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 51 48 94.12% 2 3.92% 1 1.96% 0 0% 51
2 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 68 44 69.84% 12 19.05% 6 9.52% 1 1.59% 63
3 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 62 43 69.35% 7 11.29% 7 11.29% 5 8.06% 62
4 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 45 33 75% 7 15.91% 4 9.09% 0 0% 44
5 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 43 31 72.09% 7 16.28% 4 9.3% 1 2.33% 43
6 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 46 25 60.98% 9 21.95% 4 9.76% 3 7.32% 41
7 โรงเรียนบ้านโพนจาน 36 24 66.67% 8 22.22% 2 5.56% 2 5.56% 36
8 โรงเรียนบ้านนาหว้า 33 23 71.88% 6 18.75% 1 3.13% 2 6.25% 32
9 โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 32 23 79.31% 5 17.24% 1 3.45% 0 0% 29
10 โรงเรียนบ้านคำนกกก 34 22 70.97% 5 16.13% 4 12.9% 0 0% 31
11 โรงเรียนบ้านหนองเทา 43 21 51.22% 14 34.15% 6 14.63% 0 0% 41
12 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 30 21 77.78% 4 14.81% 2 7.41% 0 0% 27
13 โรงเรียนชุมชนนางัว 43 20 51.28% 14 35.9% 5 12.82% 0 0% 39
14 โรงเรียนบ้านห้วยพระ 36 20 60.61% 9 27.27% 4 12.12% 0 0% 33
15 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 52 19 36.54% 22 42.31% 6 11.54% 5 9.62% 52
16 โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 32 18 66.67% 3 11.11% 4 14.81% 2 7.41% 27
17 โรงเรียนบ้านท่าอุเทน 23 18 81.82% 3 13.64% 1 4.55% 0 0% 22
18 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 36 17 50% 10 29.41% 3 8.82% 4 11.76% 34
19 โรงเรียนบ้านค้อ 34 17 68% 6 24% 1 4% 1 4% 25
20 โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 22 17 80.95% 2 9.52% 0 0% 2 9.52% 21
21 โรงเรียนบ้านภูกระแต 35 16 50% 10 31.25% 3 9.38% 3 9.38% 32
22 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 21 15 71.43% 4 19.05% 2 9.52% 0 0% 21
23 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 24 15 68.18% 3 13.64% 4 18.18% 0 0% 22
24 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 21 15 71.43% 3 14.29% 1 4.76% 2 9.52% 21
25 โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ 31 14 56% 6 24% 3 12% 2 8% 25
26 โรงเรียนบ้านนาน้อย 27 14 53.85% 4 15.38% 5 19.23% 3 11.54% 26
27 โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ 34 13 50% 8 30.77% 2 7.69% 3 11.54% 26
28 โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ 23 13 59.09% 7 31.82% 2 9.09% 0 0% 22
29 โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา 22 13 59.09% 7 31.82% 2 9.09% 0 0% 22
30 โรงเรียนบ้านหมูม้น 24 13 54.17% 6 25% 3 12.5% 2 8.33% 24
31 โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 22 13 65% 4 20% 2 10% 1 5% 20
32 โรงเรียนบ้านหนองซน 19 13 72.22% 4 22.22% 1 5.56% 0 0% 18
33 โรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่ง 30 12 50% 5 20.83% 3 12.5% 4 16.67% 24
34 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 22 12 57.14% 5 23.81% 3 14.29% 1 4.76% 21
35 โรงเรียนบ้านข่า 19 12 63.16% 3 15.79% 2 10.53% 2 10.53% 19
36 โรงเรียนบ้านเซียงเซา 15 12 85.71% 2 14.29% 0 0% 0 0% 14
37 โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ 14 12 85.71% 1 7.14% 1 7.14% 0 0% 14
38 โรงเรียนบ้านดงน้อย 23 11 47.83% 8 34.78% 1 4.35% 3 13.04% 23
39 โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง 21 11 52.38% 7 33.33% 1 4.76% 2 9.52% 21
40 โรงเรียนบ้านโพนบก 18 11 61.11% 5 27.78% 2 11.11% 0 0% 18
41 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 25 10 43.48% 9 39.13% 2 8.7% 2 8.7% 23
42 โรงเรียนบ้านหาดกวน 23 10 45.45% 8 36.36% 3 13.64% 1 4.55% 22
43 โรงเรียนบ้านรามราช 21 10 55.56% 6 33.33% 2 11.11% 0 0% 18
44 โรงเรียนบ้านชัยมงคล 17 10 62.5% 5 31.25% 1 6.25% 0 0% 16
45 โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 19 10 55.56% 4 22.22% 3 16.67% 1 5.56% 18
46 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 18 10 58.82% 3 17.65% 3 17.65% 1 5.88% 17
47 โรงเรียนบ้านเวินพระบาท 18 10 62.5% 3 18.75% 1 6.25% 2 12.5% 16
48 โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 10 10 100% 0 0% 0 0% 0 0% 10
49 โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ 21 9 45% 5 25% 3 15% 3 15% 20
50 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 14 9 64.29% 2 14.29% 2 14.29% 1 7.14% 14
51 โรงเรียนบ้านโพนทอง 12 9 75% 2 16.67% 1 8.33% 0 0% 12
52 โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย 18 9 60% 1 6.67% 3 20% 2 13.33% 15
53 โรงเรียนบ้านโพนก่อ(ราษฎร์อนุสรณ์) 15 9 64.29% 1 7.14% 2 14.29% 2 14.29% 14
54 โรงเรียนบ้านพนอม 25 8 33.33% 11 45.83% 4 16.67% 1 4.17% 24
55 โรงเรียนบ้านดอนแดง 14 8 57.14% 4 28.57% 1 7.14% 1 7.14% 14
56 โรงเรียนบ้านเสียววิทยา 11 8 72.73% 2 18.18% 0 0% 1 9.09% 11
57 โรงเรียนโพธิ์ไทรทองวิทยา 10 8 80% 1 10% 1 10% 0 0% 10
58 โรงเรียนบ้านหาดแพง 19 7 43.75% 6 37.5% 1 6.25% 2 12.5% 16
59 โรงเรียนบ้านนาเข 15 7 46.67% 5 33.33% 2 13.33% 1 6.67% 15
60 โรงเรียนบ้านนาเต่า 17 7 43.75% 5 31.25% 1 6.25% 3 18.75% 16
61 โรงเรียนบ้านดอนศาลา 13 7 58.33% 4 33.33% 1 8.33% 0 0% 12
62 โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ 12 7 58.33% 3 25% 1 8.33% 1 8.33% 12
63 โรงเรียนบ้านสามัคคี 13 7 58.33% 3 25% 0 0% 2 16.67% 12
64 โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา 12 7 58.33% 2 16.67% 1 8.33% 2 16.67% 12
65 โรงเรียนบ้านนาทม 22 6 27.27% 11 50% 4 18.18% 1 4.55% 22
66 โรงเรียนบ้านนาคำ 15 6 40% 7 46.67% 2 13.33% 0 0% 15
67 โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี 12 6 50% 4 33.33% 2 16.67% 0 0% 12
68 โรงเรียนบ้านแพงสะพัง 10 6 60% 4 40% 0 0% 0 0% 10
69 โรงเรียนบ้านนาจาน 11 6 60% 3 30% 1 10% 0 0% 10
70 โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว 11 6 54.55% 2 18.18% 1 9.09% 2 18.18% 11
71 โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว 10 6 60% 2 20% 1 10% 1 10% 10
72 โรงเรียนบ้านดง 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
73 โรงเรียนบ้านม่วงนาสีดา 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
74 โรงเรียนบ้านดอนเตย 10 6 60% 1 10% 2 20% 1 10% 10
75 โรงเรียนบ้านปฏิรูป 8 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
76 โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ 8 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
77 โรงเรียนบ้านหนองดุด 7 6 85.71% 0 0% 0 0% 1 14.29% 7
78 โรงเรียนบ้านนาเดื่อ 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
79 โรงเรียนบ้านอูนนา 12 5 45.45% 3 27.27% 1 9.09% 2 18.18% 11
80 โรงเรียนบ้านท่าแต้ปุ่งแก 9 5 55.56% 3 33.33% 0 0% 1 11.11% 9
81 โรงเรียนบ้านตาลปากน้ำ 8 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
82 โรงเรียนบ้านหนองผือ 11 5 45.45% 2 18.18% 2 18.18% 2 18.18% 11
83 โรงเรียนบ้านต้าย 10 5 50% 2 20% 2 20% 1 10% 10
84 โรงเรียนบ้านนาโดโพธิ์ศรี 9 5 55.56% 2 22.22% 2 22.22% 0 0% 9
85 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
86 โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ 7 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
87 โรงเรียนบ้านอีอูด 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
88 โรงเรียนบ้านไชยศรี 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
89 โรงเรียนบ้านงิ้วสร้างแก้ว 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
90 โรงเรียนบ้านโพนงาม 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
91 โรงเรียนบ้านพะทาย 13 4 33.33% 5 41.67% 1 8.33% 2 16.67% 12
92 โรงเรียนบ้านน้อยนาเหนือ 9 4 44.44% 4 44.44% 1 11.11% 0 0% 9
93 โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย 8 4 50% 3 37.5% 0 0% 1 12.5% 8
94 โรงเรียนหนองบาท้าว 8 4 50% 3 37.5% 0 0% 1 12.5% 8
95 โรงเรียนบ้านตาล 8 4 50% 2 25% 2 25% 0 0% 8
96 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
97 โรงเรียนบ้านโพน 12 4 36.36% 1 9.09% 2 18.18% 4 36.36% 11
98 โรงเรียนบ้านบงคำ 7 4 57.14% 1 14.29% 2 28.57% 0 0% 7
99 โรงเรียนบ้านดอนสะฝาง 8 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
100 โรงเรียนบ้านนากะทืมโนนสะอาด 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
101 โรงเรียนบ้านเเหล่า 6 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
102 โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
103 โรงเรียนบ้านอ้วน 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
104 โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง 6 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 1 16.67% 6
105 โรงเรียนบ้านอูนยางคำ 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
106 โรงเรียนดอนถ่อนโคกกลางวิทยา 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
107 โรงเรียนบ้านท่าพันโฮง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
108 โรงเรียนบ้านหัวหาด 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
109 โรงเรียนบ้านเสียวสงคราม 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
110 โรงเรียนชุมชนนาพระชัย 14 3 23.08% 6 46.15% 2 15.38% 2 15.38% 13
111 โรงเรียนบ้านนาข่าคำพอก 10 3 30% 5 50% 0 0% 2 20% 10
112 โรงเรียนบ้านนาคอย 23 3 20% 4 26.67% 6 40% 2 13.33% 15
113 โรงเรียนบ้านคำเตย 10 3 33.33% 4 44.44% 1 11.11% 1 11.11% 9
114 โรงเรียนบ้านหนองแวง 8 3 37.5% 4 50% 1 12.5% 0 0% 8
115 โรงเรียนบ้านดอนสมอ 10 3 37.5% 4 50% 0 0% 1 12.5% 8
116 โรงเรียนบ้านดอนแดง(ท่าอุเทน) 8 3 37.5% 3 37.5% 0 0% 2 25% 8
117 โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด 8 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 7
118 โรงเรียนบ้านดอนแดง อ.นาหว้า 7 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
119 โรงเรียนบ้านนาคำ อ.โพนสวรรค์ 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
120 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
121 โรงเรียนบ้านปากยาม(สุนทรกัลยาคาร) 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
122 โรงเรียนบ้านนาหนองหวาย 5 3 60% 0 0% 0 0% 2 40% 5
123 โรงเรียนบ้านนาเรียงทุ่งเจริญ 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
124 โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
125 โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนดู่ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
126 โรงเรียนบ้านนาดีหัวภู 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
127 โรงเรียนบ้านนาเพียง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
128 โรงเรียนขามเตี้ยน้อย 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
129 โรงเรียนบ้านโคกพะธาย 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
130 โรงเรียนเพียงหลวง 10 7 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
131 โรงเรียนบ้านนาเพียง(ท่าอุเทน) 5 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
132 โรงเรียนบ้านดอนติ้ว 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
133 โรงเรียนบ้านหนองท่ม 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
134 โรงเรียนบ้านน้อยทวย 6 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
135 โรงเรียนท่าลาดราษฎร์สามัคคี 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
136 โรงเรียนบ้านนาใน 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
137 โรงเรียนบ้านโพนขาว 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
138 โรงเรียนบ้านเหล่าศรีโหนโห่ 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
139 โรงเรียนตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 8 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
140 โรงเรียนบ้านธาตุ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
141 โรงเรียนบ้านหนองบัว 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
142 โรงเรียนบ้านดงขวาง 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
143 โรงเรียนบ้านบุ่ง 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
144 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ 4 2 50% 0 0% 0 0% 2 50% 4
145 โรงเรียนบ้านนากระแต้ 4 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
146 โรงเรียนบ้านดอนดู่ 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
147 โรงเรียนบ้านท่าจำปา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
148 โรงเรียนบ้านนาพระโนนห้วยแคน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
149 โรงเรียนบ้านโพนสว่าง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
150 โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยาคาร 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
151 โรงเรียนบ้านท่าเรือ 5 1 20% 4 80% 0 0% 0 0% 5
152 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
153 โรงเรียนบ้านนานอ 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
154 โรงเรียนบ้านนาหนองบก 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
155 โรงเรียนบ้านปากทวย 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
156 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
157 โรงเรียนบ้านยางงอย 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
158 โรงเรียนบ้านโพนแดง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
159 โรงเรียนบ้านโนนกุง 5 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
160 โรงเรียนอุ่มไผ่ 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
161 โรงเรียนบ้านหนองนางเลิง 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
162 โรงเรียนบ้านคำไฮ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
163 โรงเรียนบ้านดงหนองบัว 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
164 โรงเรียนบ้านดอนพะธาย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
165 โรงเรียนตชด.บ้านนาสามัคคี 5 1 25% 0 0% 1 25% 2 50% 4
166 โรงเรียนบ้านม่วงชี 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
167 โรงเรียนบ้านนาข่าท่า 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
168 โรงเรียนบ้านพืชผล 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
169 โรงเรียนตชด.บ้านหาดทรายเพ 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
170 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนคอนราดเฮงเค็ล 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
171 โรงเรียนบ้านจอมศรี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
172 โรงเรียนบ้านหนองผักตบโพนเพ็ก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
173 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
174 โรงเรียนประชาสนธิ์นุสรณ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
175 โรงเรียนบ้านโคกยาว 5 0 0% 2 40% 2 40% 1 20% 5
176 โรงเรียนบ้านโคกสายทอง 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
177 โรงเรียนบ้านเหล่าส้มป่อย 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
178 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ (บ้านแพง) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
179 โรงเรียนบ้านนาผักปอด 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
180 โรงเรียนบ้านเชียงยืน 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
181 โรงเรียนบ้านเหล่าบะดาโนนอุดม 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
182 โรงเรียนบ้านโคกศรี 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
183 โรงเรียนบ้านคำสว่าง 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
184 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
185 โรงเรียนตชด.ชูทิศวิทยา(บ้านน้อยลวงมอง) 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
186 โรงเรียนบ้านนายาง 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
อดุลไทย บัวชุม สายันต์ โชติวังโส ดิเรก ภาโสม วุฒิพงษ์ ฮาบพนม
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]