หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
ณ .สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
ระหว่าง วันที่ 26 - 29 เดือน .สิงหาคม พ.ศ.2556

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
-
-
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
-
-
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
-
-
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร อาคารประดู่งาม ห้อง ม.1/1 26 ส.ค. 2556 09.00
-
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร อาคารประดู่งาม ห้อง ม.1/1 27 ส.ค. 2556 09.00
-
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร อาคารประดู่งาม ห้อง ม.1/1 28 ส.ค. 2556 09.00
-
7 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร อาคารมะขามคู่ ห้อง อนุบาล 1 26 ส.ค. 2556 09.00
-
8 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร อาคารมะขามคู่ ห้อง อนุบาล 1 26 ส.ค. 2556 13.00
-
9 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร อาคารประดู่งาม ห้อง ห้องปฏิบัติการทางภาษา 27 ส.ค. 2556 09.00
-
10 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร อาคารประดู่งาม ห้อง ห้องปฏิบัติการทางภาษา 28 ส.ค. 2556 09.00
-
11 063 การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร อาคารประดู่งาม ห้อง นาฏศิลป์ 28 ส.ค. 2556 09.00
-
12 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
-
-
13 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
-
-
14 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
-
-
15 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร อาคารประดู่งาม ห้อง ม.2/1 27 ส.ค. 2556 09.00
-
16 722 การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร อาคารประดู่งาม ห้อง ม.2/1 28 ส.ค. 2556 09.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
อดุลไทย บัวชุม สายันต์ โชติวังโส ดิเรก ภาโสม วุฒิพงษ์ ฮาบพนม
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]