หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
ณ .สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
ระหว่าง วันที่ 26 - 29 เดือน .สิงหาคม พ.ศ.2556

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนาหว้า อาคารปัญญา ห้อง ประชุมลูกหว้า 26 ส.ค. 2556 09.00
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาหว้า อาคารปัญญา ห้อง ประชุมลูกหว้า 27 ส.ค. 2556 09.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาหว้า อาคารปัญญา ห้อง ประชุมลูกหว้า 28 ส.ค. 2556 09.00
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนาหว้า บริเวณเวทีมวย 26 ส.ค. 2556 09.00
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาหว้า บริเวณเวทีมวย 27 ส.ค. 2556 09.00
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาหว้า บริเวณเวทีมวย 28 ส.ค. 2556 09.00
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาหว้า อาคารสติ ห้อง ป.4/3 27 ส.ค. 2556 09.00
-
8 148 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านนาหว้า อาคารสติ ห้อง ป.4/3 27 ส.ค. 2556 11.00
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6
-
-
10 150 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านนาหว้า อาคารอเนกประสงค์ 28 ส.ค. 2556 09.00
-
11 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
-
-
12 153 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านนาหว้า อาคารอเนกประสงค์ 28 ส.ค. 2556 09.00
-
13 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนาหว้า อาคารสมาธิ ห้อง เวทีอนุบาล 26 ส.ค. 2556 09.00
-
14 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาหว้า อาคารสมาธิ ห้อง เวทีอนุบาล 27 ส.ค. 2556 09.00
-
15 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาหว้า อาคารสมาธิ ห้อง เวทีอนุบาล 28 ส.ค. 2556 09.00
-
16 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนาหว้า อาคารวิริยะ ห้อง สังคมศึกษา 26 ส.ค. 2556 09.00
-
17 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาหว้า อาคารวิริยะ ห้อง สังคมศึกษา 27 ส.ค. 2556 09.00
-
18 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาหว้า อาคารวิริยะ ห้อง สังคมศึกษา 28 ส.ค. 2556 09.00
-
19 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาหว้า อาคารปัญญา ห้อง ประชุมเกียรติยศ 27 ส.ค. 2556 09.00
-
20 170 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านนาหว้า อาคารปัญญา ห้อง ประชุมเกียรติยศ 28 ส.ค. 2556 09.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
อดุลไทย บัวชุม สายันต์ โชติวังโส ดิเรก ภาโสม วุฒิพงษ์ ฮาบพนม
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]