หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
ณ .สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
ระหว่าง วันที่ 26 - 29 เดือน .สิงหาคม พ.ศ.2556

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ อาคารกันเกรา (ชั้นล่าง) 26 ส.ค. 2556 09.00
-
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ สนามฟุตบอล 27 ส.ค. 2556 09.00
-
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ สนามฟุตบอล 28 ส.ค. 2556 09.00
-
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนสพป.นครพนม 2 อาคารห้องประชุม ห้อง ห้องประชุม 23 ส.ค. 2556 09.00-10.00
-
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนสพป.นครพนม 2 อาคารห้องประชุม ห้อง ประชุม 23 ส.ค. 2556 10.30-11.30
-
6 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
-
-
7 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ อาคารกันเกรา ห้อง ป.5,6 27 ส.ค. 2556 09.00
-
8 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ อาคารกันเกรา ห้อง ป.5,6 28 ส.ค. 2556 09.00
-
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ ห้องสมุด 26 ส.ค. 2556 09.00
-
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ ห้องสมุด 26 ส.ค. 2556 11.00
-
11 511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร อาคารประดู่งาม ห้อง ภาษาอังกฤษ 26 ส.ค. 2556 09.00
-
12 513 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร อาคารประดู่งาม ห้อง ภาษาอังกฤษ 27 ส.ค. 2556 09.00
-
13 510 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ อาคารกันเกรา ห้อง ป.4 26 ส.ค. 2556 09.00
-
14 514 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ อาคารกันเกรา ห้อง ป.4 27 ส.ค. 2556 09.00
-
15 512 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ อาคารเฟื่องฟ้า ห้อง ภาษาไทย 26 ส.ค. 2556 09.00
-
16 515 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ อาคารเฟื่องฟ้า ห้อง ภาษาไทย 27 ส.ค. 2556 09.00
-
17 509 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ อาคารกันเกรา ห้อง ป.3 26 ส.ค. 2556 09.00
-
18 516 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ อาคารกันเกรา ห้อง ป.3 27 ส.ค. 2556 09.00
-
19 718 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6
-
-
20 719 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
อดุลไทย บัวชุม สายันต์ โชติวังโส ดิเรก ภาโสม วุฒิพงษ์ ฮาบพนม
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]