ผลการแข่งขัน ศิลปะ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ระหว่าง วันที่ 5-8 เดือน กันยายน 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองแซง อ.เรณูนคร สพป. นครพนม เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาสีนวล สพป. นครพนม เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง) สพป. นครพนม เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดพระธาตุพนม"พนมวิทยาคาร" สพป. นครพนม เขต 1 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสว่างสำราญ สพป. นครพนม เขต 1 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านกุงโกน สพป. นครพนม เขต 1 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต) สพป. นครพนม เขต 1 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนสันตยนันท์ สพป. นครพนม เขต 1 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านดอนดู่ สพป. นครพนม เขต 1 67 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านสร้างแป้น สพป. นครพนม เขต 1 65 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 65 ทองแดง 10  
12 โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล สพป. นครพนม เขต 1 64 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนนาแกผดุงราชกิจเจริญ สพป. นครพนม เขต 1 64 ทองแดง 12  
14 โรงเรียนบ้านกุรุคุ สพป. นครพนม เขต 1 64 ทองแดง 12  
15 โรงเรียนบ้านสร้างแห่ สพป. นครพนม เขต 1 64 ทองแดง 12  
16 โรงเรียนนาผือบอนราษฎร์นุกูล สพป. นครพนม เขต 1 63 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์ สพป. นครพนม เขต 1 63 ทองแดง 16  
18 โรงเรียนบ้านหนองห้าง สพป. นครพนม เขต 1 63 ทองแดง 16  
19 โรงเรียนชุมชนบ้านพิมาน สพป. นครพนม เขต 1 62 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านนาคำโนนขาม สพป. นครพนม เขต 1 62 ทองแดง 19  
21 โรงเรียนบ้านขอนขว้าง สพป. นครพนม เขต 1 - -  
22 โรงเรียนบ้านดงอินำ สพป. นครพนม เขต 1 - -  
23 โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์) สพป. นครพนม เขต 1 - -  
24 โรงเรียนบ้านผึ้ง สพป. นครพนม เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน