สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครพนม เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลนครพนม 17 10 5 32 41 6 3 2 50
2 ธารน้ำใจ 10 12 12 34 37 9 4 6 50
3 บ้านหัวบึงทุ่ง"เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3" 9 4 2 15 21 8 2 1 31
4 ศรีโพนทองวิทยา 8 5 2 15 18 4 4 3 26
5 ไทยรัฐวิทยา ๕๐(บ้านคำพี้) 7 6 3 16 24 4 3 3 31
6 บ้านนาดอกไม้ 6 2 3 11 13 10 7 3 30
7 สุนทรวิจิตร 5 3 2 10 16 1 0 1 17
8 บ้านดอนขาว 5 0 3 8 12 2 3 1 17
9 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี 4 9 4 17 19 6 5 4 30
10 ชุมชนบ้านพิมาน 4 3 1 8 8 0 2 0 10
11 บ้านหนองปลาดุก 4 2 4 10 12 2 2 4 16
12 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) 4 2 3 9 11 7 1 2 19
13 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุ 4 2 1 7 7 7 4 2 18
14 บ้านผึ้ง 4 1 4 9 16 3 7 0 26
15 นาแกผดุงราชกิจเจริญ 4 1 3 8 17 0 3 2 20
16 บ้านสำราญ 4 1 2 7 9 7 1 4 17
17 โพนสวางนางิ้ววิทยา 3 5 2 10 24 6 9 6 39
18 บ้านนาโดนใหม่ 3 4 2 9 11 0 0 1 11
19 หนองสังข์ราษฎร์บำรุง 3 4 0 7 15 5 4 5 24
20 บ้านนาคู่ 3 3 1 7 11 1 3 2 15
21 บ้านโคกกลาง อ.ปลาปาก 3 2 3 8 8 4 2 3 14
22 บ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) 3 2 1 6 9 2 2 3 13
23 ชุมชนบ้านพุ่มแก 3 2 0 5 10 0 0 0 10
24 บ้านหนองบัวคำ 3 1 1 5 7 5 1 3 13
25 บ้านท่าลาด(ราษฎร์วิทยานุกูล) 3 0 0 3 6 2 1 1 9
26 บ้านหนองค้าโคกกุง 3 0 0 3 3 0 0 2 3
27 บ้านหนองแซง อ.เรณูนคร 3 0 0 3 3 0 0 1 3
28 วัดพระธาตุพนม"พนมวิทยาคาร" 2 5 3 10 21 5 4 0 30
29 บ้านกุรุคุ 2 4 3 9 15 6 5 5 26
30 บ้านคำสว่าง 2 3 1 6 11 9 6 1 26
31 ปลาปากราษฎร์บำรุง 2 2 2 6 19 8 1 2 28
32 โพนทองวิทยาคาร 2 2 2 6 14 4 6 2 24
33 สันตยานันท์ 2 2 2 6 12 6 2 4 20
34 บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถัมภ์) 2 2 1 5 4 0 2 1 6
35 บ้านน้ำก่ำ(สิทธิผลนุกูล) 2 1 2 5 11 5 2 5 18
36 บ้านแสนพันหมันหย่อน 2 0 3 5 11 10 4 1 25
37 บ้านทู้(สามัคคีวิทยา) 2 0 3 5 3 7 6 4 16
38 บ้านโคกหินแฮ่ 2 0 2 4 6 9 2 4 17
39 บ้านเหิบ 2 0 1 3 6 0 0 0 6
40 บ้านโคกกลาง อ.เรณูนคร 2 0 1 3 4 2 0 3 6
41 บ้านนาเลียง 2 0 1 3 3 5 6 9 14
42 บ้านหนองบ่อ 2 0 0 2 6 2 0 2 8
43 บ้านหนองแคน 2 0 0 2 5 2 0 2 7
44 บ้านดงยอ อ.ธาตุพนม 2 0 0 2 5 2 0 0 7
45 ชุมชนหนองย่างซี้น 1 2 1 4 12 6 2 6 20
46 บ้านวังกระแส 1 2 1 4 7 3 4 3 14
47 บ้านกุงโกน 1 2 0 3 10 6 1 1 17
48 บ้านถาวรนาอุดม 1 2 0 3 5 1 1 0 7
49 เซนต์ยอแซฟนาแก 1 1 5 7 18 12 4 5 34
50 บ้านนาบัว 1 1 2 4 8 3 0 1 11
51 บ้านยอดชาดวิทยา 1 1 0 2 7 5 7 1 19
52 บ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร) 1 1 0 2 6 2 5 1 13
53 บ้านดงดู่งาม 1 1 0 2 5 1 0 0 6
54 บ้านนามะเขือ 1 1 0 2 5 1 0 0 6
55 บ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ 1 1 0 2 4 4 4 2 12
56 บ้านเหล่าสำราญ 1 1 0 2 4 1 1 0 6
57 บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง 1 1 0 2 4 1 0 1 5
58 บ้านหนองโพธิ์วังโน 1 1 0 2 2 0 1 0 3
59 เรณูวิทยาคาร 1 0 2 3 13 2 3 3 18
60 บ้านศรีธน 1 0 2 3 6 1 0 4 7
61 บ้านโพนแพง 1 0 1 2 4 2 1 4 7
62 บ้านหนองผักแว่น 1 0 1 2 3 3 2 1 8
63 บ้านหัวขัวใต้ 1 0 1 2 2 0 0 1 2
64 บ้านนางเลิศ 1 0 0 1 6 0 1 1 7
65 บ้านนนาแกบึงเหล็ก 1 0 0 1 5 1 2 0 8
66 บ้านหนองดินแดง 1 0 0 1 5 1 1 0 7
67 บ้านมหาชัย 1 0 0 1 4 5 1 3 10
68 บ้านม่วง 1 0 0 1 3 7 5 4 15
69 บ้านดอนข้าวหลาม 1 0 0 1 3 1 1 0 5
70 บ้านโคกสว่าง 1 0 0 1 3 0 0 0 3
71 บ้านกุตาไก้ 1 0 0 1 2 1 2 0 5
72 บ้านทันสมัย 1 0 0 1 2 1 0 0 3
73 บ้านนาสะเดา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
74 บ้านหนองกุดแคน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
75 บ้านชะโนต 0 6 3 9 17 7 6 9 30
76 บ้านนาคอกควาย 0 3 1 4 12 12 4 3 28
77 นางามวิทยาคาร 0 3 1 4 9 1 1 0 11
78 บ้านเหล่าทุ่ง 0 2 1 3 6 6 2 0 14
79 บ้านวังสิม 0 2 1 3 4 0 1 1 5
80 วังตามัว 0 2 0 2 6 3 2 2 11
81 บ้านวังกะเบา 0 2 0 2 5 2 1 0 8
82 บ้านคำพอก 0 2 0 2 5 1 0 5 6
83 บ้านโพธิ์ตาก 0 2 0 2 4 2 0 3 6
84 บ้านหนองกกคูณ 0 2 0 2 2 2 0 0 4
85 บ้านนาสีนวล 0 2 0 2 2 1 0 1 3
86 ชุมชนหนองฮีสามัคคี 0 1 2 3 20 9 3 6 32
87 บ้านสร้างแห่ 0 1 1 2 6 4 1 3 11
88 บ้านหนองสะโน 0 1 1 2 5 1 2 3 8
89 บ้านนามูลฮี้น 0 1 1 2 5 1 2 0 8
90 บ้านสร้างแป้น 0 1 1 2 4 3 1 0 8
91 นาถ่อนวิทยานุกูล 0 1 1 2 3 5 2 3 10
92 บ้านกลางมูลอ้น 0 1 1 2 3 2 1 3 6
93 บ้านโนนหอม 0 1 1 2 3 1 0 0 4
94 บ้านหนองแสง 0 1 1 2 2 0 1 3 3
95 อนุบาลประยูรศรี 0 1 0 1 9 7 6 5 22
96 บ้านหนองญาติ 0 1 0 1 6 2 3 1 11
97 ตงเจี่ย 0 1 0 1 6 2 0 0 8
98 นาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคี 0 1 0 1 5 5 0 3 10
99 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากฯ) 0 1 0 1 5 1 1 0 7
100 บ้านนาโสก 0 1 0 1 4 4 2 6 10
101 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต) 0 1 0 1 3 5 2 0 10
102 บ้านบ่อดอกซ้อน 0 1 0 1 3 5 1 2 9
103 สีชมพูมิตรภาพที่ 164 0 1 0 1 3 0 0 1 3
104 บ้านนาบั่ว 0 1 0 1 2 1 0 3 3
105 บ้านดงก้อม 0 1 0 1 2 0 0 0 2
106 บ้านนาป่งคอง 0 1 0 1 1 2 0 0 3
107 บ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์ 0 1 0 1 1 1 5 0 7
108 บ้านสุขเจริญ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
109 บ้านหนองบัวด่านเก่า 0 1 0 1 1 0 0 0 1
110 บ้านดงอินำ 0 0 2 2 8 5 1 0 14
111 บ้านโพนสาวเอ้ 0 0 2 2 2 2 0 1 4
112 มรุกขนคร 0 0 2 2 2 0 0 0 2
113 ดอนเหลืองทองวิทยา 0 0 1 1 9 3 1 0 13
114 บ้านดงบาก 0 0 1 1 5 2 4 2 11
115 บ้านนากุงยางคำ 0 0 1 1 4 1 0 0 5
116 บ้านหนองบัว 0 0 1 1 4 0 0 1 4
117 ชุมชนนามนวิทยาคาร 0 0 1 1 3 3 0 0 6
118 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง) 0 0 1 1 3 3 0 0 6
119 บ้านดงป่ายูง 0 0 1 1 3 2 1 0 6
120 ลาดสว่างวิทยา 0 0 1 1 3 2 0 2 5
121 บ้านวังยาง 0 0 1 1 3 1 0 0 4
122 บ้านหนองบึง 0 0 1 1 3 0 0 1 3
123 บ้านสร้างเม็ก 0 0 1 1 3 0 0 0 3
124 บ้านดงน้อยพัฒนา 0 0 1 1 2 3 1 1 6
125 บ้านดินดำหมากเฟือง 0 0 1 1 2 3 1 0 6
126 บ้านโคกสีมิตรภาพที่ ๘๗ 0 0 1 1 2 3 0 1 5
127 บ้านนาราชควายน้อย 0 0 1 1 2 3 0 0 5
128 บ้านต้นแหน(ราษฎรณ์ต้นแหนฯ) 0 0 1 1 2 1 0 0 3
129 บ้านกุดฉิม 0 0 1 1 2 0 0 1 2
130 บ้านดงติ้ว 0 0 1 1 1 2 3 0 6
131 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองฯ) 0 0 1 1 1 0 2 1 3
132 นาถ่อนท่าวิทยาคาร 0 0 1 1 1 0 1 0 2
133 บ้านนาคำโนนขาม 0 0 1 1 1 0 1 0 2
134 บ้านปลาปากน้อย 0 0 1 1 1 0 0 0 1
135 บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์) 0 0 1 1 0 2 0 1 2
136 บ้านนาป่ง 0 0 0 0 6 1 3 0 10
137 บ้านชาติพัฒนาสันติสุข 0 0 0 0 5 6 1 0 12
138 พระซองวิทยาคาร 0 0 0 0 5 4 0 2 9
139 บ้านโคกสูง 0 0 0 0 5 3 3 2 11
140 บ้านหนองหญ้าไซ 0 0 0 0 5 2 2 0 9
141 บ้านนาหัวบ่อ 0 0 0 0 5 2 1 0 8
142 บ้านทุ่งมน 0 0 0 0 5 1 4 2 10
143 บ้านหนองบัวหนองแวง 0 0 0 0 5 1 1 0 7
144 บ้านหนองหอยใหญ่ 0 0 0 0 5 0 0 1 5
145 บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา 0 0 0 0 4 3 0 0 7
146 บ้านดอนดู่ 0 0 0 0 4 2 2 0 8
147 บ้านสุขเกษม 0 0 0 0 4 2 0 0 6
148 บ้านนาหนาด 0 0 0 0 4 1 3 1 8
149 บ้านนาทุ่งมั่ง 0 0 0 0 4 1 1 4 6
150 บ้านคำเม็ก 0 0 0 0 4 1 0 1 5
151 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุง 0 0 0 0 4 1 0 0 5
152 บ้านชะโงมนาโดน 0 0 0 0 4 0 2 2 6
153 บ้านโนนสวรรค์ 0 0 0 0 4 0 2 0 6
154 บ้านดอนกลาง 0 0 0 0 4 0 0 0 4
155 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์ฯ) 0 0 0 0 3 3 0 2 6
156 บ้านนาม่วง 0 0 0 0 3 2 0 2 5
157 บ้านหนองยอโพนแพง 0 0 0 0 3 1 2 0 6
158 บ้านคำผาสุข 0 0 0 0 3 1 2 0 6
159 บ้านหนองหญ้าม้า 0 0 0 0 3 1 0 1 4
160 บ้านทุ่งสว่าง 0 0 0 0 3 0 2 0 5
161 บ้านหนองกุง(ฮินดูสมาช) 0 0 0 0 3 0 2 0 5
162 บ้านหนองนางด่อน 0 0 0 0 2 4 1 1 7
163 บ้านนายอ 0 0 0 0 2 3 2 4 7
164 บ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคี 0 0 0 0 2 3 2 0 7
165 บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคาร 0 0 0 0 2 2 1 1 5
166 บ้านขอนขว้าง 0 0 0 0 2 2 0 3 4
167 บ้านนกเหาะ 0 0 0 0 2 2 0 3 4
168 พระกลางวิทยาคาร 0 0 0 0 2 2 0 0 4
169 บ้านหนองห้าง 0 0 0 0 2 1 3 1 6
170 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์ 0 0 0 0 2 1 0 1 3
171 บ้านกลาง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
172 บ้านสว่างสำราญ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
173 บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา 0 0 0 0 2 1 0 0 3
174 บ้านพระซองเหนือ 0 0 0 0 2 0 1 0 3
175 นาเหนือทุ่งทองวิทยา 0 0 0 0 2 0 0 1 2
176 บ้านคับพวง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
177 บ้านน้ำบ่อ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
178 อนุบาลนิลวรรณ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
179 ดงสว่างเจริญวิทย์ 0 0 0 0 1 3 1 2 5
180 บ้านห้วยทราย 0 0 0 0 1 2 4 1 7
181 นาผือบอนราษฎร์นุกูล 0 0 0 0 1 2 2 2 5
182 อุ่มเหม้าวิทยาคาร 0 0 0 0 1 2 1 2 4
183 เมืองนครพนม 0 0 0 0 1 2 0 4 3
184 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ) 0 0 0 0 1 2 0 0 3
185 บ้านดอนม่วง 0 0 0 0 1 1 1 2 3
186 บ้านโพนป่าหว้าน 0 0 0 0 1 1 1 0 3
187 บ้านคำชะอี 0 0 0 0 1 1 1 0 3
188 บ้านนาขามส้มป่อย 0 0 0 0 1 1 1 0 3
189 บ้านโพนทัน 0 0 0 0 1 1 0 2 2
190 บ้านตับเต่าโนนจันทร์ 0 0 0 0 1 1 0 1 2
191 บ้านวังยาง อ.เรณูนคร 0 0 0 0 1 1 0 1 2
192 บ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูง 0 0 0 0 1 1 0 1 2
193 บ้านวังม่วง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
194 บ้านวังยาง อ.วังยาง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
195 บ้านหนองคอง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
196 บ้านโพนสวางหนองแหน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
197 บ้านใหม่วังเซือม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
198 บ้านนาคำ 0 0 0 0 1 0 2 1 3
199 บ้านนายอน้อย 0 0 0 0 1 0 1 0 2
200 บ้านหนองหอยคำอ้อม 0 0 0 0 1 0 1 0 2
201 บ้านโพนทา 0 0 0 0 1 0 1 0 2
202 บ้านดอนสวรรค์ 0 0 0 0 1 0 0 3 1
203 บ้านธาตุพนม(พิทักษ์วิทยา) 0 0 0 0 1 0 0 2 1
204 บ้านหนองจันทน์ 0 0 0 0 1 0 0 2 1
205 บ้านเนินสะอาด 0 0 0 0 1 0 0 1 1
206 บ้านดอนโทน 0 0 0 0 1 0 0 1 1
207 บ้านนาทราย 0 0 0 0 1 0 0 1 1
208 บ้านนาเชือก 0 0 0 0 1 0 0 1 1
209 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
210 บ้านวังไฮหนองกุง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
211 ชายแดนอนุสรณ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
212 บ้านจอมมณี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
213 บ้านนาดี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
214 บ้านนามนดงติ้ววิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
215 บ้านบ่อสะอาด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
216 บ้านสร้างหิน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
217 บ้านสามแยกหัวภูธร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
218 บ้านหนองลาดควาย"ไทยพจนานุสรณ์" 0 0 0 0 1 0 0 0 1
219 บ้านหนองแซง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
220 บ้านโนนสังข์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
221 บ้านโพธิ์ศรี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
222 บ้านโสกแมว 0 0 0 0 0 3 2 0 5
223 บ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์ 0 0 0 0 0 3 0 0 3
224 บ้านโคกลางแก้งน้อย(กัลฺยาโณอุปถัมภ์) 0 0 0 0 0 2 1 0 3
225 บ้านหนองกุง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
226 บ้านหนองหมากแก้ว 0 0 0 0 0 2 0 0 2
227 บ้านแก่งโพธิ์ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
228 บ้านนาราชควาย 0 0 0 0 0 1 2 3 3
229 บ้านโชคอำนวย 0 0 0 0 0 1 1 3 2
230 บ้านทรายมูลคำผักแพว 0 0 0 0 0 1 1 2 2
231 บ้านกล้วย 0 0 0 0 0 1 1 0 2
232 บ้านกลางน้อย 0 0 0 0 0 1 0 3 1
233 บ้านห้วยไหล่ 0 0 0 0 0 1 0 2 1
234 บ้านนาแกน้อย กรป.กลางฯ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
235 บ้านนาขาม 0 0 0 0 0 1 0 1 1
236 บ้านปากบัง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
237 บ้านพิมานท่า 0 0 0 0 0 1 0 1 1
238 บ้านไทยสามัคคี 0 0 0 0 0 1 0 1 1
239 บ้านดงมะเอก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
240 บ้านดงยอ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
241 บ้านดอนแดง อ.ธาตุพนม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
242 บ้านนาขาม อ.เรณูนคร 0 0 0 0 0 1 0 0 1
243 บ้านน้อยใต้ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
244 บ้านกกไฮ 0 0 0 0 0 0 1 2 1
245 บ้านขอนกองโพนทอง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
246 บ้านนาหลวง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
247 บ้านแขนนาง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
248 บ้านจรุกเตย 0 0 0 0 0 0 0 2 0
249 บ้านหนองยาว 0 0 0 0 0 0 0 1 0
250 บ้านโคกก่อง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 196 177 153 526 1,135 511 306 320 1,952