หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. นครพนม เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลนครพนม 57 41 78.85% 6 11.54% 3 5.77% 2 3.85% 52
2 โรงเรียนธารน้ำใจ 57 37 66.07% 9 16.07% 4 7.14% 6 10.71% 56
3 โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา 48 25 54.35% 6 13.04% 9 19.57% 6 13.04% 46
4 โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง"เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3" 36 24 66.67% 8 22.22% 2 5.56% 2 5.56% 36
5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๐(บ้านคำพี้) 36 24 70.59% 4 11.76% 3 8.82% 3 8.82% 34
6 โรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคี 40 21 53.85% 9 23.08% 3 7.69% 6 15.38% 39
7 โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี 49 21 58.33% 6 16.67% 5 13.89% 4 11.11% 36
8 โรงเรียนวัดพระธาตุพนม"พนมวิทยาคาร" 30 21 70% 5 16.67% 4 13.33% 0 0% 30
9 โรงเรียนบ้านกุรุคุ 38 20 55.56% 6 16.67% 5 13.89% 5 13.89% 36
10 โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง 30 19 63.33% 8 26.67% 1 3.33% 2 6.67% 30
11 โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร 35 19 57.58% 5 15.15% 7 21.21% 2 6.06% 33
12 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก 40 18 46.15% 12 30.77% 4 10.26% 5 12.82% 39
13 โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา 31 18 62.07% 4 13.79% 4 13.79% 3 10.34% 29
14 โรงเรียนสุนทรวิจิตร 20 18 90% 1 5% 0 0% 1 5% 20
15 โรงเรียนบ้านชะโนต 39 17 43.59% 7 17.95% 6 15.38% 9 23.08% 39
16 โรงเรียนนาแกผดุงราชกิจเจริญ 23 17 77.27% 0 0% 3 13.64% 2 9.09% 22
17 โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง 33 16 53.33% 5 16.67% 4 13.33% 5 16.67% 30
18 โรงเรียนบ้านผึ้ง 29 16 61.54% 3 11.54% 7 26.92% 0 0% 26
19 โรงเรียนบ้านดอนขาว 23 16 72.73% 2 9.09% 3 13.64% 1 4.55% 22
20 โรงเรียนเรณูวิทยาคาร 26 15 62.5% 3 12.5% 3 12.5% 3 12.5% 24
21 โรงเรียนบ้านนาคู่ 26 14 63.64% 3 13.64% 3 13.64% 2 9.09% 22
22 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 35 13 39.39% 10 30.3% 7 21.21% 3 9.09% 33
23 โรงเรียนบ้านคำสว่าง 38 13 43.33% 9 30% 6 20% 2 6.67% 30
24 โรงเรียนบ้านนาคอกควาย 35 12 36.36% 13 39.39% 4 12.12% 4 12.12% 33
25 โรงเรียนชุมชนหนองย่างซี้น 27 12 46.15% 6 23.08% 2 7.69% 6 23.08% 26
26 โรงเรียนสันตยานันท์ 25 12 50% 6 25% 2 8.33% 4 16.67% 24
27 โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก 21 12 60% 2 10% 2 10% 4 20% 20
28 โรงเรียนนางามวิทยาคาร 20 12 80% 2 13.33% 1 6.67% 0 0% 15
29 โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน 35 11 42.31% 10 38.46% 4 15.38% 1 3.85% 26
30 โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) 22 11 52.38% 7 33.33% 1 4.76% 2 9.52% 21
31 โรงเรียนบ้านกุงโกน 20 11 57.89% 6 31.58% 1 5.26% 1 5.26% 19
32 โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(สิทธิผลนุกูล) 23 11 47.83% 5 21.74% 2 8.7% 5 21.74% 23
33 โรงเรียนบ้านนาบัว 18 11 73.33% 3 20% 0 0% 1 6.67% 15
34 โรงเรียนบ้านนาโดนใหม่ 15 11 91.67% 0 0% 0 0% 1 8.33% 12
35 โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ 26 10 40% 9 36% 2 8% 4 16% 25
36 โรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแก 11 10 100% 0 0% 0 0% 0 0% 10
37 โรงเรียนนาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคี 23 9 45% 8 40% 0 0% 3 15% 20
38 โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี 29 9 33.33% 7 25.93% 6 22.22% 5 18.52% 27
39 โรงเรียนบ้านสำราญ 23 9 42.86% 7 33.33% 1 4.76% 4 19.05% 21
40 โรงเรียนบ้านวังกระแส 21 9 45% 3 15% 5 25% 3 15% 20
41 โรงเรียนดอนเหลืองทองวิทยา 14 9 69.23% 3 23.08% 1 7.69% 0 0% 13
42 โรงเรียนบ้านดงยอ อ.ธาตุพนม 13 9 69.23% 3 23.08% 0 0% 1 7.69% 13
43 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) 20 9 56.25% 2 12.5% 2 12.5% 3 18.75% 16
44 โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม 13 9 75% 1 8.33% 2 16.67% 0 0% 12
45 โรงเรียนบ้านดงอินำ 16 8 57.14% 5 35.71% 1 7.14% 0 0% 14
46 โรงเรียนบ้านโคกกลาง อ.ปลาปาก 23 8 47.06% 4 23.53% 2 11.76% 3 17.65% 17
47 โรงเรียนบ้านท่าลาด(ราษฎร์วิทยานุกูล) 13 8 66.67% 2 16.67% 1 8.33% 1 8.33% 12
48 โรงเรียนชุมชนบ้านพิมาน 13 8 80% 0 0% 2 20% 0 0% 10
49 โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ 22 7 35% 7 35% 4 20% 2 10% 20
50 โรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยา 21 7 35% 5 25% 7 35% 1 5% 20
51 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ 17 7 43.75% 5 31.25% 1 6.25% 3 18.75% 16
52 โรงเรียนชุมชนนามนวิทยาคาร 10 7 70% 3 30% 0 0% 0 0% 10
53 โรงเรียนบ้านหนองญาติ 13 7 53.85% 2 15.38% 3 23.08% 1 7.69% 13
54 โรงเรียนบ้านนางเลิศ 9 7 77.78% 0 0% 1 11.11% 1 11.11% 9
55 โรงเรียนบ้านเหล่าทุ่ง 20 6 42.86% 6 42.86% 2 14.29% 0 0% 14
56 โรงเรียนบ้านสร้างแห่ 16 6 42.86% 4 28.57% 1 7.14% 3 21.43% 14
57 โรงเรียนบ้านดงบาก 17 6 40% 3 20% 4 26.67% 2 13.33% 15
58 โรงเรียนวังตามัว 15 6 46.15% 3 23.08% 2 15.38% 2 15.38% 13
59 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 15 6 50% 3 25% 2 16.67% 1 8.33% 12
60 โรงเรียนบ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา 11 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
61 โรงเรียนบ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร) 14 6 42.86% 2 14.29% 5 35.71% 1 7.14% 14
62 โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 10 6 60% 2 20% 0 0% 2 20% 10
63 โรงเรียนตงเจี่ย 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
64 โรงเรียนบ้านนาป่ง 10 6 60% 1 10% 3 30% 0 0% 10
65 โรงเรียนบ้านหัวดอน(สำนักงานสลากฯ) 8 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
66 โรงเรียนบ้านศรีธน 11 6 54.55% 1 9.09% 0 0% 4 36.36% 11
67 โรงเรียนบ้านนากุงยางคำ 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
68 โรงเรียนบ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุง 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
69 โรงเรียนบ้านโนนหอม 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
70 โรงเรียนบ้านเหิบ 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
71 โรงเรียนบ้านชาติพัฒนาสันติสุข 12 5 41.67% 6 50% 1 8.33% 0 0% 12
72 โรงเรียนพระซองวิทยาคาร 11 5 45.45% 4 36.36% 0 0% 2 18.18% 11
73 โรงเรียนบ้านโคกสูง 13 5 38.46% 3 23.08% 3 23.08% 2 15.38% 13
74 โรงเรียนบ้านสร้างแป้น 9 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
75 โรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง) 8 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
76 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ 9 5 55.56% 2 22.22% 2 22.22% 0 0% 9
77 โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
78 โรงเรียนบ้านวังกะเบา 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
79 โรงเรียนบ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง 10 5 55.56% 2 22.22% 0 0% 2 22.22% 9
80 โรงเรียนบ้านหนองแคน 10 5 55.56% 2 22.22% 0 0% 2 22.22% 9
81 โรงเรียนบ้านนาม่วง 9 5 55.56% 2 22.22% 0 0% 2 22.22% 9
82 โรงเรียนลาดสว่างวิทยา 9 5 55.56% 2 22.22% 0 0% 2 22.22% 9
83 โรงเรียนบ้านทุ่งมน 13 5 41.67% 1 8.33% 4 33.33% 2 16.67% 12
84 โรงเรียนบ้านกุตาไก้ 10 5 50% 1 10% 3 30% 1 10% 10
85 โรงเรียนบ้านหนองสะโน 12 5 45.45% 1 9.09% 2 18.18% 3 27.27% 11
86 โรงเรียนบ้านนนาแกบึงเหล็ก 12 5 62.5% 1 12.5% 2 25% 0 0% 8
87 โรงเรียนบ้านนามูลฮี้น 8 5 62.5% 1 12.5% 2 25% 0 0% 8
88 โรงเรียนบ้านเหล่าสำราญ 9 5 55.56% 1 11.11% 1 11.11% 2 22.22% 9
89 โรงเรียนบ้านหนองบัวหนองแวง 8 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
90 โรงเรียนบ้านหนองดินแดง 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
91 โรงเรียนบ้านคำพอก 11 5 45.45% 1 9.09% 0 0% 5 45.45% 11
92 โรงเรียนบ้านดงดู่งาม 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
93 โรงเรียนบ้านนามะเขือ 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
94 โรงเรียนบ้านหนองหอยใหญ่ 6 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
95 โรงเรียนบ้านบ่อดอกซ้อน 14 4 30.77% 5 38.46% 1 7.69% 3 23.08% 13
96 โรงเรียนบ้านมหาชัย 13 4 30.77% 5 38.46% 1 7.69% 3 23.08% 13
97 โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ 24 4 28.57% 4 28.57% 4 28.57% 2 14.29% 14
98 โรงเรียนบ้านนาโสก 16 4 25% 4 25% 2 12.5% 6 37.5% 16
99 โรงเรียนบ้านดอนดู่ 8 4 50% 2 25% 2 25% 0 0% 8
100 โรงเรียนบ้านโพนแพง 13 4 36.36% 2 18.18% 1 9.09% 4 36.36% 11
101 โรงเรียนบ้านดงป่ายูง 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
102 โรงเรียนบ้านโคกกลาง อ.เรณูนคร 9 4 44.44% 2 22.22% 0 0% 3 33.33% 9
103 โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก 9 4 44.44% 2 22.22% 0 0% 3 33.33% 9
104 โรงเรียนบ้านสุขเกษม 7 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
105 โรงเรียนบ้านกลาง 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
106 โรงเรียนบ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
107 โรงเรียนบ้านนาหนาด 12 4 44.44% 1 11.11% 3 33.33% 1 11.11% 9
108 โรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่ง 10 4 40% 1 10% 1 10% 4 40% 10
109 โรงเรียนบ้านคำเม็ก 8 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
110 โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน 8 4 50% 0 0% 2 25% 2 25% 8
111 โรงเรียนบ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถัมภ์) 7 4 57.14% 0 0% 2 28.57% 1 14.29% 7
112 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 6 4 66.67% 0 0% 2 33.33% 0 0% 6
113 โรงเรียนบ้านวังสิม 6 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 1 16.67% 6
114 โรงเรียนบ้านธาตุพนม(พิทักษ์วิทยา) 6 4 66.67% 0 0% 0 0% 2 33.33% 6
115 โรงเรียนบ้านหนองบัว 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
116 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
117 โรงเรียนบ้านทู้(สามัคคีวิทยา) 21 3 15% 7 35% 6 30% 4 20% 20
118 โรงเรียนบ้านม่วง 23 3 15.79% 7 36.84% 5 26.32% 4 21.05% 19
119 โรงเรียนบ้านนาเลียง 28 3 13.04% 5 21.74% 6 26.09% 9 39.13% 23
120 โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล 14 3 23.08% 5 38.46% 2 15.38% 3 23.08% 13
121 โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต) 11 3 30% 5 50% 2 20% 0 0% 10
122 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์ฯ) 8 3 37.5% 3 37.5% 0 0% 2 25% 8
123 โรงเรียนบ้านตับเต่าโนนจันทร์ 7 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 7
124 โรงเรียนบ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ) 7 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
125 โรงเรียนบ้านกลางมูลอ้น 9 3 33.33% 2 22.22% 1 11.11% 3 33.33% 9
126 โรงเรียนบ้านโพนสาวเอ้ 7 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
127 โรงเรียนบ้านโพนค้อโพนสวรรค์ 8 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
128 โรงเรียนพระกลางวิทยาคาร 6 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
129 โรงเรียนบ้านหนองยอโพนแพง 8 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
130 โรงเรียนบ้านคำผาสุข 6 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
131 โรงเรียนบ้านดอนข้าวหลาม 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
132 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าม้า 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
133 โรงเรียนบ้านวังยาง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
134 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 5 3 60% 0 0% 2 40% 0 0% 5
135 โรงเรียนบ้านหนองกุง(ฮินดูสมาช) 5 3 60% 0 0% 2 40% 0 0% 5
136 โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ 7 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
137 โรงเรียนบ้านนายอน้อย 5 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
138 โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง 6 3 60% 0 0% 0 0% 2 40% 5
139 โรงเรียนบ้านหนองบึง 8 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
140 โรงเรียนบ้านดอนโทน 7 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
141 โรงเรียนบ้านหนองแซง อ.เรณูนคร 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
142 โรงเรียนสีชมพูมิตรภาพที่ 164 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
143 โรงเรียนบ้านจอมมณี 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
144 โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
145 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
146 โรงเรียนบ้านหนองนางด่อน 8 2 25% 4 50% 1 12.5% 1 12.5% 8
147 โรงเรียนบ้านนายอ 12 2 18.18% 3 27.27% 2 18.18% 4 36.36% 11
148 โรงเรียนบ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคี 9 2 28.57% 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 7
149 โรงเรียนบ้านดงน้อยพัฒนา 7 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 7
150 โรงเรียนบ้านดินดำหมากเฟือง 9 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
151 โรงเรียนบ้านโคกสีมิตรภาพที่ ๘๗ 6 2 33.33% 3 50% 0 0% 1 16.67% 6
152 โรงเรียนบ้านนาราชควายน้อย 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
153 โรงเรียนบ้านโพนบกหัวขัววิทยาคาร 9 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
154 โรงเรียนบ้านขอนขว้าง 11 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 3 42.86% 7
155 โรงเรียนบ้านนกเหาะ 8 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 3 42.86% 7
156 โรงเรียนบ้านหนองกกคูณ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
157 โรงเรียนบ้านหนองห้าง 7 2 28.57% 1 14.29% 3 42.86% 1 14.29% 7
158 โรงเรียนบ้านนาราชควาย 10 2 22.22% 1 11.11% 2 22.22% 4 44.44% 9
159 โรงเรียนบ้านนาขามส้มป่อย 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
160 โรงเรียนบ้านนาบั่ว 6 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 3 50% 6
161 โรงเรียนบ้านนาสีนวล 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
162 โรงเรียนบ้านต้นแหน(ราษฎรณ์ต้นแหนฯ) 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
163 โรงเรียนบ้านทันสมัย 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
164 โรงเรียนบ้านนาขาม อ.เรณูนคร 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
165 โรงเรียนบ้านสว่างสำราญ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
166 โรงเรียนบ้านหนองแสง 8 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 3 50% 6
167 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์วังโน 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
168 โรงเรียนนาเหนือทุ่งทองวิทยา 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
169 โรงเรียนบ้านกุดฉิม 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
170 โรงเรียนบ้านหัวขัวใต้ 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
171 โรงเรียนบ้านคับพวง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
172 โรงเรียนบ้านดงก้อม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
173 โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
174 โรงเรียนมรุกขนคร 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
175 โรงเรียนอนุบาลนิลวรรณ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
176 โรงเรียนดงสว่างเจริญวิทย์ 9 1 14.29% 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 7
177 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 8 1 12.5% 2 25% 4 50% 1 12.5% 8
178 โรงเรียนบ้านดงติ้ว 8 1 16.67% 2 33.33% 3 50% 0 0% 6
179 โรงเรียนนาผือบอนราษฎร์นุกูล 13 1 14.29% 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 7
180 โรงเรียนอุ่มเหม้าวิทยาคาร 6 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 6
181 โรงเรียนเมืองนครพนม 8 1 14.29% 2 28.57% 0 0% 4 57.14% 7
182 โรงเรียนบ้านนาป่งคอง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
183 โรงเรียนบ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์ 7 1 14.29% 1 14.29% 5 71.43% 0 0% 7
184 โรงเรียนบ้านดอนม่วง 5 1 20% 1 20% 1 20% 2 40% 5
185 โรงเรียนบ้านคำชะอี 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
186 โรงเรียนบ้านโพนป่าหว้าน 4 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
187 โรงเรียนบ้านโพนทัน 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
188 โรงเรียนบ้านวังยาง อ.เรณูนคร 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
189 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูง 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
190 โรงเรียนบ้านใหม่วังเซือม 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
191 โรงเรียนบ้านวังม่วง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
192 โรงเรียนบ้านวังยาง อ.วังยาง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
193 โรงเรียนบ้านหนองคอง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
194 โรงเรียนบ้านโพนสวางหนองแหน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
195 โรงเรียนบ้านนาคำ 5 1 25% 0 0% 2 50% 1 25% 4
196 โรงเรียนบ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองฯ) 4 1 25% 0 0% 2 50% 1 25% 4
197 โรงเรียนนาถ่อนท่าวิทยาคาร 3 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
198 โรงเรียนบ้านนาคำโนนขาม 3 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
199 โรงเรียนบ้านหนองหอยคำอ้อม 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
200 โรงเรียนบ้านโพนทา 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
201 โรงเรียนบ้านดอนสวรรค์ 4 1 25% 0 0% 0 0% 3 75% 4
202 โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
203 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 3 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
204 โรงเรียนบ้านนาทราย 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
205 โรงเรียนบ้านนาเชือก 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
206 โรงเรียนรอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
207 โรงเรียนชายแดนอนุสรณ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
208 โรงเรียนบ้านนาดี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
209 โรงเรียนบ้านนามนดงติ้ววิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
210 โรงเรียนบ้านนาสะเดา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
211 โรงเรียนบ้านบ่อสะอาด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
212 โรงเรียนบ้านปลาปากน้อย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
213 โรงเรียนบ้านวังไฮหนองกุง 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
214 โรงเรียนบ้านสร้างหิน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
215 โรงเรียนบ้านสามแยกหัวภูธร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
216 โรงเรียนบ้านสุขเจริญ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
217 โรงเรียนบ้านหนองกุดแคน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
218 โรงเรียนบ้านหนองบัวด่านเก่า 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
219 โรงเรียนบ้านหนองลาดควาย"ไทยพจนานุสรณ์" 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
220 โรงเรียนบ้านหนองแซง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
221 โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
222 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
223 โรงเรียนบ้านโสกแมว 5 0 0% 3 60% 2 40% 0 0% 5
224 โรงเรียนบ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์ 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
225 โรงเรียนบ้านโคกลางแก้งน้อย(กัลฺยาโณอุปถัมภ์) 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
226 โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์) 4 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
227 โรงเรียนบ้านหนองกุง 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
228 โรงเรียนบ้านหนองหมากแก้ว 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
229 โรงเรียนบ้านแก่งโพธิ์ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
230 โรงเรียนบ้านโชคอำนวย 7 0 0% 1 20% 1 20% 3 60% 5
231 โรงเรียนบ้านทรายมูลคำผักแพว 6 0 0% 1 25% 1 25% 2 50% 4
232 โรงเรียนบ้านกล้วย 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
233 โรงเรียนบ้านกลางน้อย 4 0 0% 1 25% 0 0% 3 75% 4
234 โรงเรียนบ้านห้วยไหล่ 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
235 โรงเรียนบ้านนาแกน้อย กรป.กลางฯ 5 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
236 โรงเรียนบ้านนาขาม 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
237 โรงเรียนบ้านปากบัง 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
238 โรงเรียนบ้านพิมานท่า 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
239 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
240 โรงเรียนบ้านดงมะเอก 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
241 โรงเรียนบ้านดงยอ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
242 โรงเรียนบ้านดอนแดง อ.ธาตุพนม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
243 โรงเรียนบ้านน้อยใต้ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
244 โรงเรียนบ้านกกไฮ 3 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
245 โรงเรียนบ้านขอนกองโพนทอง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
246 โรงเรียนบ้านนาหลวง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
247 โรงเรียนบ้านแขนนาง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
248 โรงเรียนบ้านจรุกเตย 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
249 โรงเรียนบ้านหนองยาว 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
250 โรงเรียนบ้านโคกก่อง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]