หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ระหว่าง วันที่ 5-8 เดือน กันยายน 2556

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม อาคารกล้วยไม้(EP) ห้อง ป.1/6,ป.1/7 6 ก.ย. 2556 09.00-16.00
-
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครพนม อาคารกล้วยไม้(EP) ห้อง ป.2/6,ป2/7 6 ก.ย. 2556 09.00-16.00
-
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม อาคารกล้วยไม้(EP) ห้อง ป.3/6,ป.3/7 6 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม อาคารกล้วยไม้(EP) ห้อง ป.4/5 6 ก.ย. 2556 09.00-16.00
-
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครพนม อาคารกล้วยไม้(EP) ห้อง ป.5/5 6 ก.ย. 2556 09.00-16.00
-
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม อาคารกล้วยไม้(EP) ห้อง ป.6/5 6 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-16.00
-
7 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครพนม อาคารกล้วยไม้(EP) ห้อง ป.1/6,ป.1/7 7 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 24
09.00-16.00
-
8 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม อาคารกล้วยไม้(EP) ห้อง ป.2/6,ป.2/7 7 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 14
09.00-16.00
-
9 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครพนม อาคารกล้วยไม้(EP) ห้อง ป.5/5,ป.6/5 7 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-12.00
-
10 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม อาคารกล้วยไม้(EP) ห้อง ป.4/5 7 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 3
09.00-12.00
-
11 063 การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม อาคารกล้วยไม้(EP) ห้อง ห้องสมุด 6 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 3
09.00-12.00
-
12 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครพนม อาคารกล้วยไม้(EP) ห้อง ป.3/7 7 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 8
09.00-12.00
-
13 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม อาคารกล้วยไม้(EP) ห้อง ป.3/6 7 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
-
14 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
-
-
15 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครพนม อาคารกล้วยไม้(EP) ห้อง ป.4/5 8 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 7
09.00-12.00
-
16 722 การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม อาคารกล้วยไม้(EP) ห้อง ป.5/5 8 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 2
09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]