หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ระหว่าง วันที่ 5-8 เดือน กันยายน 2556

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองนครพนม สนามกีฬา 7 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 25
09.00-16.00
-
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองนครพนม ค่ายลูกเสือ 7 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 20
09.00-16.00
-
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครพนม ค่ายลูกเสือ 7 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 3
09.00-16.00
-
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองนครพนม อาคาร2 ห้อง 214 7 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 4
09.00-12.00
-
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครพนม อาคาร2 ห้อง 214 7 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
13.00-16.00
-
6 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครพนม อาคาร1 ห้อง 123 7 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 4
09.00-12.00
-
7 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองนครพนม อาคาร3 ห้อง 311,313 7 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 24
09.00-16.00
-
8 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครพนม อาคาร1 ห้อง 122 7 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 12
09.00-16.00
-
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองนครพนม อาคาร2 ห้อง 211 7 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 6
09.00-12.00
-
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครพนม อาคาร2 ห้อง 211 7 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
13.00-16.00
-
11 511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองนครพนม อาคารหางนกยูง ชั้น 2 ห้อง ป.3/1,ป3/3,ป3/4 6 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 20
09.00-12.00
-
12 513 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม อาคารหางนกยูง ชั้น 1 ห้อง ป.2/3,ป.2/4 6 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 9
09.00-12.00
-
13 510 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครพนม อาคารหางนกยูง ชั้น 1 ห้อง ป.2/5 6 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 17
09.00-12.00
-
14 514 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม อาคารหางนกยูง ชั้น 2 ห้อง ป.3/2 6 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 7
09.00-12.00
-
15 512 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครพนม อาคารจามจุรี ห้อง ป.1/2 6 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 15
09.00-12.00
-
16 515 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม อาคารจามจุรี ห้อง ป.3/5 6 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 7
09.00-12.00
-
17 509 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครพนม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง พิเศษคณิตศาสตร์ 6 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 20
09.00-12.00
-
18 516 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง ปฏิบัติการทางภาษา 6 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 7
09.00-12.00
-
19 718 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6
-
-
20 719 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]