หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 คณะศิลปศาสตร์ ม.นครพนม อ.เมือง จ.นครพนม - - -
2 สถานกีฬากลางจังหวัดนครพนม อ.เมือง จ.นครพนม  
3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม ต.หนองแสง อ.เมือง จ.นครพนม  
4 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม - - - -
5 โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) ต.ท่าค้อ - - -
6 โรงเรียนบ้านหนองญาติ - - - -
7 โรงเรียนสุนทรวิจิตร - - - -
8 โรงเรียนอนุบาลนครพนม อ.เมือง จ.นครพนม  
9 โรงเรียนเมืองนครพนม - - - -

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]