สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครราชสีมา เขต 7
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนโนนแดง 13 3 6 22 31 2 3 3 36
2 พิมายสามัคคี ๑ 12 11 9 32 35 3 0 1 38
3 อนุบาลชุมพวงวิทยา 12 5 1 18 24 5 0 1 29
4 อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 11 2 3 16 21 1 1 1 23
5 ไทยรัฐวิทยา๘๒(โคกตองเจริญ) 9 5 0 14 15 1 2 0 18
6 วัดโพธิ์ศรีบรรจง 8 8 3 19 22 5 4 1 31
7 ชุมชนประทาย 8 7 4 19 30 3 3 3 36
8 บ้านขุยวิทยา 7 6 5 18 19 4 0 0 23
9 บ้านตะบอง"เจริญราษฎร์อุทิศ" 7 1 1 9 10 3 1 2 14
10 ท่าลาด 6 9 4 19 26 8 3 4 37
11 กุลโน 5 12 3 20 24 4 1 1 29
12 บ้านดอนตัดเรือ 5 4 6 15 23 2 1 1 26
13 บ้านหนองหว้าตาดำ 5 2 0 7 21 5 1 2 27
14 บ้านหนองจานใต้ 5 2 0 7 11 0 0 0 11
15 บ้านท่าเยี่ยมวิทยายล 5 1 2 8 10 2 2 1 14
16 บ้านเตยประชาบำรุง 5 0 2 7 7 1 0 0 8
17 วัดบ้านโคกหนองแวง 4 5 2 11 16 1 0 0 17
18 บ้านครบุรีศึกษา 4 5 1 10 16 3 0 2 19
19 ชุมชนบ้านหนองจิก 4 3 0 7 7 1 3 0 11
20 บ้านดงบัง(สว่างวิทยา) 4 2 5 11 12 5 2 2 19
21 บ้านโนนยอ 4 2 3 9 17 2 0 0 19
22 บ้านสำพะเนียง 4 2 3 9 15 1 0 0 16
23 บ้านลุงตามัน 4 2 3 9 11 4 0 0 15
24 วัดสองพี่่น้อง 4 0 3 7 11 3 1 3 15
25 พิกุลทอง 3 4 5 12 13 6 2 1 21
26 บ้านอ้อประชาสามัคคี 3 3 5 11 15 1 2 1 18
27 บ้านหนองโปร่ง 3 2 4 9 8 1 1 0 10
28 บ้านละหานสามัคคี 3 2 2 7 11 5 3 3 19
29 บ้านหนองม่วงวิทยาคาร 3 2 0 5 9 2 0 1 11
30 บ้านสัมฤทธิ์ 3 1 1 5 7 3 1 1 11
31 วัดเจริญราษฎร์บำรุง 3 1 0 4 7 7 1 2 15
32 ห้วยบงวิทยา 3 1 0 4 7 1 0 1 8
33 บ้านหนองยาง 3 1 0 4 6 2 0 1 8
34 เมืองจากวิทยา 2 5 2 9 21 4 2 2 27
35 บ้านพุทรา 2 5 2 9 15 2 1 0 18
36 บ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์ 2 5 1 8 11 3 3 2 17
37 วัดโชติการาม 2 4 7 13 19 4 1 0 24
38 ชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา 2 4 2 8 12 2 2 1 16
39 บ้านกล้วย 2 4 2 8 9 4 0 1 13
40 บ้านหนองมะเขือ 2 4 0 6 9 1 1 3 11
41 บ้านไพล 2 3 2 7 14 2 1 2 17
42 บ้านกระเบื้องใหญ่ 2 3 2 7 12 4 2 1 18
43 บ้านนางโทพัฒนา 2 3 2 7 8 2 1 1 11
44 บ้านหันห้วยทราย 2 2 6 10 9 6 1 1 16
45 บ้านป่าตะแบง 2 2 3 7 10 4 2 1 16
46 บ้านสาหร่ายวิทยา 2 2 3 7 9 1 1 0 11
47 เมืองยาง "คุรุราษฎร์อุทิศ" 2 2 2 6 13 7 1 1 21
48 บ้านประสุข 2 2 1 5 6 1 0 1 7
49 บ้านหนองแวง 2 2 0 4 4 1 0 1 5
50 บ้านดอนเขว้า 2 1 4 7 14 2 0 1 16
51 บ้านโนนรัง 2 1 3 6 8 4 3 1 15
52 เมืองโดนสำโรง 2 1 2 5 2 4 2 2 8
53 บ้านยางวิทยา 2 1 1 4 7 2 0 2 9
54 วัดบ้านตะเภาหนุน 2 1 1 4 5 0 0 0 5
55 บ้านดงหลบ 2 1 0 3 8 1 1 0 10
56 บ้านพะงาดวิทยา 2 1 0 3 4 1 0 0 5
57 บ้านดงประชานุกูล 2 0 2 4 11 1 1 1 13
58 บ้านหนองบัว 2 0 2 4 7 2 0 0 9
59 บ้านสะแกงาม 2 0 1 3 5 2 0 2 7
60 บ้านหนองนกคู่ 2 0 1 3 3 0 2 1 5
61 บ้านดอนยาว 2 0 1 3 3 0 1 0 4
62 บ้านโกรกสำโรง 2 0 0 2 4 1 0 0 5
63 บ้านหนองม่วง 2 0 0 2 3 0 0 0 3
64 บ้านโคกเพชร 2 0 0 2 2 2 0 1 4
65 บ้านละโว้ 1 5 3 9 9 4 0 1 13
66 วังหินประชาสรรค์ 1 4 5 10 13 1 0 1 14
67 บ้านหนองจาน 1 3 4 8 11 1 1 0 13
68 บ้านหนองตะคลอง 1 3 3 7 7 3 1 0 11
69 บ้านช่องแมว 1 3 2 6 6 3 0 0 9
70 รวมมิตรพัฒนา 1 3 1 5 5 2 2 1 9
71 บ้านลำทะเมนชัย 1 2 2 5 6 1 0 2 7
72 เพชรหนองขาม 1 2 1 4 10 5 3 2 18
73 หนองอ้อวิทยาคม 1 2 1 4 3 3 0 0 6
74 บ้านซึม (ศีลราษฎร์นุเคราะห์) 1 2 0 3 5 2 1 1 8
75 หินแร่หนองนกเป็ดวิทยา 1 2 0 3 4 1 0 0 5
76 วัดบ้านทุ่งสว่าง 1 1 5 7 13 5 3 7 21
77 บ้านใหม่ปฏิรูป 1 1 3 5 15 3 0 2 18
78 บ้านหนองพลวง 1 1 3 5 5 2 0 2 7
79 คูเตยราษฏร์สามัคคี 1 1 2 4 7 3 2 0 12
80 ดอนมัน 1 1 1 3 10 3 3 1 16
81 ท้าวสุรนารี (ระดมอนุสรณ์) 1 1 1 3 5 3 1 1 9
82 บ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี 1 1 0 2 4 3 1 4 8
83 บ้านใหม่ฉมวก 1 1 0 2 4 0 2 1 6
84 วัดบ้านทุ่งรี 1 1 0 2 4 0 0 1 4
85 มะค่าสามัคคี 1 1 0 2 4 0 0 0 4
86 ชุมชนบ้านวังหิน 1 1 0 2 2 0 0 1 2
87 บ้านชีวาน 1 1 0 2 1 0 1 0 2
88 บ้านโนนภิบาลโคกกลาง 1 0 3 4 6 6 4 2 16
89 ตลาดไทรโนนดู่หนองจิกวิทยา 1 0 3 4 5 0 1 0 6
90 หนองบัวลอย 1 0 3 4 4 2 0 0 6
91 ช่องแมวพิทยา 1 0 2 3 5 4 0 2 9
92 ดอนอีลุ่ม(ประชารัฐพัฒนา) 1 0 2 3 5 2 1 2 8
93 บ้านหนองโสน 1 0 1 2 9 1 0 0 10
94 สองห้องแวงน้อยวิทยา 1 0 1 2 6 1 1 0 8
95 ราษฎร์สโมสร 1 0 1 2 4 2 1 0 7
96 บ้านหนองบง 1 0 1 2 3 0 0 1 3
97 บ้านคล้า 1 0 1 2 3 0 0 0 3
98 โนนตาเถร 1 0 0 1 4 0 0 0 4
99 นิคมสร้างตนเองพิมาย 5 1 0 0 1 3 1 0 2 4
100 หนองแวง 1 0 0 1 2 1 0 0 3
101 วัดบ้านขี้เหล็ก 1 0 0 1 2 0 0 0 2
102 วัดจันทนาราม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
103 วัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้ว 0 4 0 4 5 2 1 0 8
104 นิคมสร้างตนเองพิมาย 4 0 2 4 6 13 5 0 2 18
105 บ้านโนนสูง 0 2 3 5 14 7 1 1 22
106 อรพิมวิทยา 0 2 2 4 14 2 2 1 18
107 วัดบ้านตำแย 0 2 2 4 9 4 3 5 16
108 บ้านหนองปรือ(รัฐราษฎร์พัฒนา) 0 2 2 4 6 2 0 0 8
109 บ้านโคกหินช้าง 0 2 1 3 6 1 1 2 8
110 บ้านหนองปรือแก้ว 0 2 0 2 4 0 1 0 5
111 บ้านโนนตำหนัก 0 2 0 2 4 0 0 0 4
112 บ้านเขว้าวิทยา 0 1 4 5 10 4 3 1 17
113 บ้านหนองคึม 0 1 2 3 12 1 2 1 15
114 วัดบ้านโคกพระ 0 1 2 3 5 0 0 0 5
115 นิคมสร้างตนเองพิมาย 6 0 1 2 3 4 0 1 0 5
116 อุดมวิทยานุสรณ์ 0 1 1 2 6 5 8 6 19
117 บ้านหนองทุ่มโนนหาดวิทยา 0 1 1 2 5 2 0 0 7
118 บ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยา 0 1 1 2 3 0 0 2 3
119 บ้านถนน 0 1 1 2 3 0 0 0 3
120 หนองไผ่พิทยาคม 0 1 1 2 3 0 0 0 3
121 บ้านมะกอก 0 1 1 2 2 1 1 0 4
122 หนองบัวรี(ราษฎณ์อุทิศ) 0 1 1 2 2 1 1 0 4
123 วัดบ้านนนางิ้ว 0 1 1 2 2 0 0 0 2
124 บ้านหนองขาม 0 1 0 1 5 3 0 0 8
125 วัดปลักแรต 0 1 0 1 5 1 3 1 9
126 บ้านลุงประดู่ 0 1 0 1 5 1 1 0 7
127 วัดวังน้ำ 0 1 0 1 4 0 1 1 5
128 คมเพชรวิทยาคาร 0 1 0 1 3 0 2 1 5
129 หนองปรือแดง "ศิริราษฎร์ปการ" 0 1 0 1 2 2 0 1 4
130 บ้านโนนตาเถร 0 1 0 1 2 1 1 0 4
131 บ้านโนนเพชรพิทยาคม 0 1 0 1 2 1 0 0 3
132 บ้านโคกขาม(นาคพัฒนา) 0 1 0 1 2 0 0 1 2
133 บ้านวังม่วง 0 1 0 1 2 0 0 0 2
134 บ้านโนนไม้งาม 0 1 0 1 2 0 0 0 2
135 บ้านดอนวัว 0 1 0 1 1 0 1 0 2
136 วัดบ้านหนองสะแบง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
137 บ้านท่าแดง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
138 นิคมสร้างตนเองพิมาย 2 0 1 0 1 0 1 1 0 2
139 จารย์ตำรา 0 0 6 6 11 1 0 0 12
140 บ้านหญ้าคา 0 0 5 5 8 3 0 0 11
141 บ้านละเลิงหิน 0 0 3 3 6 2 0 0 8
142 บ้านหนองบัวคำ 0 0 3 3 5 0 0 0 5
143 บ้านหนองบัวนาค 0 0 2 2 7 0 2 1 9
144 จตุคามพิทยาคม 0 0 2 2 4 1 0 2 5
145 บ้านหนองข่าวิทยานุสรณ์ 0 0 2 2 4 1 0 0 5
146 นิคมสร้างตนเองพิมาย 3 0 0 2 2 3 2 1 1 6
147 บ้านท่าหลวง 0 0 2 2 3 0 0 1 3
148 สี่แยกศรีอรัญวิทยา 0 0 1 1 10 2 3 1 15
149 วัดบ้านหนองคู 0 0 1 1 4 0 0 0 4
150 บ้านหนองหลักสามัคคี 0 0 1 1 3 4 1 0 8
151 ท่าเรือวิทยา 0 0 1 1 3 4 0 1 7
152 สระประดู่ 0 0 1 1 3 2 0 1 5
153 บ้านสว่างนาดี 0 0 1 1 3 1 1 0 5
154 บ้านกระทุ่มราย 0 0 1 1 2 3 3 0 8
155 ดงเค็งศึกษา 0 0 1 1 2 0 0 0 2
156 บ้านขามใต้ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
157 วัดบ้านโคกเพ็ด 0 0 1 1 1 2 0 0 3
158 บ้านใหม่พัฒนา 0 0 1 1 1 1 0 0 2
159 บ้านฝาง 0 0 1 1 1 0 0 1 1
160 บ้านหนองแสง 0 0 1 1 1 0 0 1 1
161 บ้านตะคร้อ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
162 วัดบ้านหนองเดิ่น 0 0 1 1 1 0 0 0 1
163 อนุบาลอนันตะ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
164 โนนขุยสามัคคี 0 0 1 1 1 0 0 0 1
165 บ้านดอนลำดวน 0 0 1 1 0 1 0 1 1
166 เจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา 0 0 0 0 6 8 1 2 15
167 บ้านหนองตาด 0 0 0 0 5 2 0 0 7
168 วัดบ้านหนองกก 0 0 0 0 4 1 0 1 5
169 บ้านหนองหว้าประชาสามัคคี 0 0 0 0 4 0 2 2 6
170 บ้านฉกาจช่องโค 0 0 0 0 4 0 1 0 5
171 บ้านดอนสามัคคี 0 0 0 0 4 0 0 1 4
172 โนนตูม "รัฐราษฎร์รังสรรค์" 0 0 0 0 3 2 0 2 5
173 ปราสาทหินนางรำ 0 0 0 0 3 0 0 2 3
174 ประโดกสามัคคี 0 0 0 0 3 0 0 0 3
175 หนองม่วงหนองแวง 0 0 0 0 2 2 0 0 4
176 อาสนาราม "เปล่งอุปถัมภ์" 0 0 0 0 2 2 0 0 4
177 ดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี 0 0 0 0 2 1 0 0 3
178 บ้านจาบ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
179 บ้านนาดี 0 0 0 0 2 1 0 0 3
180 บ้านโนนพุทรา 0 0 0 0 2 1 0 0 3
181 วัดบ้านดอนตะหนิน 0 0 0 0 2 0 1 1 3
182 บ้านโนนโชงโลง 0 0 0 0 2 0 0 1 2
183 บ้านตลาดไทร 0 0 0 0 1 2 2 2 5
184 ภูมิสิทธิ์วิทยา 0 0 0 0 1 2 0 1 3
185 บ้านหนองหญ้าขาว 0 0 0 0 1 0 1 0 2
186 บ้านโคกล่ามขี้เหล็ก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
187 บ้านกระเบื้องวิทยาคาร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
188 บ้านหนองห่าง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
189 บ้านหนองแวงสามัคคี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
190 บ้านหนองโดนรกฟ้า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
191 วัดบ้านถนนโพธิ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
192 วัดบ้านโคกสีโนนรัง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
193 อนุบาลประภารัตน์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
194 อัมพวันวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
195 บ้านเตยกระโตน 0 0 0 0 0 4 0 0 4
196 สัมพันธมิตรวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 1 1
197 บ้านทุ่งมนวิทยาคาร 0 0 0 0 0 1 0 0 1
198 บ้านดอนหวาย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
199 บ้านหนองพลวงน้อย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
200 บ้านโสกดู่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
201 หนองบัวนาค 0 0 0 0 0 1 0 0 1
202 บ้านหันเตย 0 0 0 0 0 0 1 3 1
203 บ้านคึมหญ้านาง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
204 บ้านสี่เหลี่ยม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
รวม 282 265 273 820 1,323 347 153 161 1,823