สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครราชสีมา เขต 7
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พิมายสามัคคี ๑ 11 11 9 31 34 3 0 1 37
2 อนุบาลชุมพวงวิทยา 11 5 1 17 23 5 0 1 28
3 อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 10 1 2 13 18 1 1 1 20
4 ชุมชนโนนแดง 9 3 6 18 25 2 2 2 29
5 ชุมชนประทาย 8 7 4 19 28 3 3 3 34
6 บ้านตะบอง"เจริญราษฎร์อุทิศ" 6 1 1 8 9 3 1 2 13
7 บ้านดอนตัดเรือ 5 4 6 15 21 2 0 0 23
8 ไทยรัฐวิทยา๘๒(โคกตองเจริญ) 5 4 0 9 10 1 1 0 12
9 บ้านท่าเยี่ยมวิทยายล 5 1 2 8 10 2 2 1 14
10 บ้านเตยประชาบำรุง 5 0 1 6 6 1 0 0 7
11 กุลโน 4 12 2 18 20 3 1 1 24
12 ท่าลาด 4 7 3 14 22 6 2 4 30
13 วัดบ้านโคกหนองแวง 4 5 2 11 15 1 0 0 16
14 วัดโพธิ์ศรีบรรจง 4 4 2 10 10 2 3 1 15
15 บ้านโนนยอ 4 2 3 9 16 2 0 0 18
16 บ้านสำพะเนียง 4 2 3 9 15 1 0 0 16
17 บ้านลุงตามัน 4 2 3 9 11 4 0 0 15
18 บ้านหนองหว้าตาดำ 4 2 0 6 20 4 1 2 25
19 วัดสองพี่่น้อง 4 0 3 7 11 3 1 3 15
20 บ้านดงบัง(สว่างวิทยา) 3 2 2 7 7 5 2 2 14
21 บ้านหนองโปร่ง 3 1 4 8 8 1 0 0 9
22 ห้วยบงวิทยา 3 1 0 4 7 1 0 1 8
23 บ้านหนองจานใต้ 3 1 0 4 7 0 0 0 7
24 บ้านหนองยาง 3 1 0 4 6 2 0 1 8
25 บ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์ 2 5 1 8 11 3 3 2 17
26 วัดโชติการาม 2 4 6 12 17 4 1 0 22
27 บ้านพุทรา 2 4 2 8 13 1 1 0 15
28 บ้านกล้วย 2 4 2 8 9 4 0 1 13
29 พิกุลทอง 2 3 5 10 11 6 1 1 18
30 บ้านขุยวิทยา 2 3 1 6 9 1 0 0 10
31 บ้านนางโทพัฒนา 2 3 0 5 6 2 0 1 8
32 บ้านหันห้วยทราย 2 2 6 10 9 6 1 1 16
33 เมืองยาง "คุรุราษฎร์อุทิศ" 2 2 2 6 13 7 1 1 21
34 บ้านไพล 2 2 2 6 13 2 1 2 16
35 บ้านประสุข 2 2 1 5 6 1 0 1 7
36 บ้านหนองม่วงวิทยาคาร 2 2 0 4 8 2 0 1 10
37 บ้านหนองมะเขือ 2 2 0 4 7 1 1 3 9
38 ชุมชนบ้านหนองจิก 2 2 0 4 4 1 3 0 8
39 เมืองโดนสำโรง 2 1 2 5 2 4 2 2 8
40 บ้านดอนเขว้า 2 1 1 4 10 2 0 1 12
41 บ้านยางวิทยา 2 1 1 4 7 2 0 2 9
42 วัดบ้านตะเภาหนุน 2 1 1 4 5 0 0 0 5
43 บ้านดงหลบ 2 1 0 3 8 1 1 0 10
44 วัดเจริญราษฎร์บำรุง 2 1 0 3 6 7 1 2 14
45 บ้านพะงาดวิทยา 2 1 0 3 4 1 0 0 5
46 บ้านหนองนกคู่ 2 0 1 3 3 0 2 1 5
47 บ้านดอนยาว 2 0 1 3 3 0 1 0 4
48 บ้านโกรกสำโรง 2 0 0 2 4 1 0 0 5
49 บ้านหนองม่วง 2 0 0 2 2 0 0 0 2
50 วังหินประชาสรรค์ 1 3 5 9 11 1 0 1 12
51 บ้านกระเบื้องใหญ่ 1 3 2 6 11 4 2 1 17
52 บ้านครบุรีศึกษา 1 3 1 5 11 2 0 2 13
53 รวมมิตรพัฒนา 1 3 1 5 5 2 2 1 9
54 บ้านละโว้ 1 2 3 6 7 2 0 1 9
55 ชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา 1 2 2 5 9 2 2 1 13
56 บ้านลำทะเมนชัย 1 2 2 5 6 1 0 2 7
57 เพชรหนองขาม 1 2 1 4 10 5 3 2 18
58 บ้านป่าตะแบง 1 2 1 4 7 3 1 1 11
59 บ้านสาหร่ายวิทยา 1 2 1 4 7 0 1 0 8
60 บ้านโนนรัง 1 1 3 5 7 4 2 1 13
61 บ้านหนองพลวง 1 1 3 5 5 2 0 2 7
62 บ้านใหม่ปฏิรูป 1 1 2 4 13 3 0 2 16
63 คูเตยราษฏร์สามัคคี 1 1 2 4 6 3 2 0 11
64 บ้านใหม่ฉมวก 1 1 0 2 4 0 2 1 6
65 วัดบ้านทุ่งรี 1 1 0 2 4 0 0 1 4
66 มะค่าสามัคคี 1 1 0 2 4 0 0 0 4
67 หินแร่หนองนกเป็ดวิทยา 1 1 0 2 3 1 0 0 4
68 บ้านหนองแวง 1 1 0 2 3 0 0 1 3
69 ชุมชนบ้านวังหิน 1 1 0 2 2 0 0 1 2
70 วัดบ้านทุ่งสว่าง 1 0 4 5 9 4 2 7 15
71 หนองบัวลอย 1 0 3 4 4 2 0 0 6
72 บ้านโนนภิบาลโคกกลาง 1 0 2 3 5 4 3 1 12
73 ช่องแมวพิทยา 1 0 2 3 5 4 0 2 9
74 บ้านดงประชานุกูล 1 0 2 3 5 1 0 0 6
75 ตลาดไทรโนนดู่หนองจิกวิทยา 1 0 2 3 3 0 0 0 3
76 บ้านหนองโสน 1 0 1 2 6 0 0 0 6
77 สองห้องแวงน้อยวิทยา 1 0 1 2 5 0 1 0 6
78 ราษฎร์สโมสร 1 0 1 2 4 2 1 0 7
79 บ้านสะแกงาม 1 0 1 2 4 2 0 2 6
80 ดอนอีลุ่ม(ประชารัฐพัฒนา) 1 0 1 2 4 1 1 1 6
81 บ้านคล้า 1 0 1 2 3 0 0 0 3
82 บ้านหนองบง 1 0 1 2 2 0 0 1 2
83 บ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี 1 0 0 1 3 2 1 4 6
84 นิคมสร้างตนเองพิมาย 5 1 0 0 1 3 1 0 2 4
85 หนองแวง 1 0 0 1 2 1 0 0 3
86 บ้านโคกเพชร 1 0 0 1 1 1 0 0 2
87 วัดจันทนาราม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
88 เมืองจากวิทยา 0 4 1 5 13 3 2 2 18
89 วัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้ว 0 3 0 3 3 1 1 0 5
90 นิคมสร้างตนเองพิมาย 4 0 2 3 5 10 4 0 2 14
91 บ้านหนองตะคลอง 0 2 3 5 4 3 1 0 8
92 วัดบ้านตำแย 0 2 2 4 9 4 3 5 16
93 บ้านละหานสามัคคี 0 2 2 4 8 3 3 2 14
94 บ้านหนองปรือ(รัฐราษฎร์พัฒนา) 0 2 2 4 6 2 0 0 8
95 บ้านอ้อประชาสามัคคี 0 1 4 5 9 1 1 0 11
96 บ้านหนองจาน 0 1 4 5 7 1 1 0 9
97 บ้านหนองคึม 0 1 2 3 12 1 2 1 15
98 บ้านโนนสูง 0 1 2 3 8 6 1 1 15
99 นิคมสร้างตนเองพิมาย 6 0 1 2 3 4 0 1 0 5
100 วัดบ้านโคกพระ 0 1 2 3 4 0 0 0 4
101 บ้านช่องแมว 0 1 2 3 3 2 0 0 5
102 อุดมวิทยานุสรณ์ 0 1 1 2 6 5 8 6 19
103 บ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยา 0 1 1 2 3 0 0 2 3
104 บ้านถนน 0 1 1 2 3 0 0 0 3
105 หนองไผ่พิทยาคม 0 1 1 2 3 0 0 0 3
106 บ้านมะกอก 0 1 1 2 2 1 1 0 4
107 วัดบ้านนนางิ้ว 0 1 1 2 2 0 0 0 2
108 หนองอ้อวิทยาคม 0 1 1 2 1 3 0 0 4
109 ดอนมัน 0 1 0 1 6 3 3 1 12
110 วัดปลักแรต 0 1 0 1 5 1 2 1 8
111 บ้านลุงประดู่ 0 1 0 1 5 1 1 0 7
112 บ้านหนองทุ่มโนนหาดวิทยา 0 1 0 1 4 2 0 0 6
113 บ้านโคกหินช้าง 0 1 0 1 4 0 1 2 5
114 วัดวังน้ำ 0 1 0 1 4 0 1 1 5
115 ท้าวสุรนารี (ระดมอนุสรณ์) 0 1 0 1 3 2 1 1 6
116 คมเพชรวิทยาคาร 0 1 0 1 3 0 2 1 5
117 บ้านโนนตำหนัก 0 1 0 1 3 0 0 0 3
118 หนองปรือแดง "ศิริราษฎร์ปการ" 0 1 0 1 2 1 0 1 3
119 บ้านโนนเพชรพิทยาคม 0 1 0 1 2 1 0 0 3
120 บ้านโคกขาม(นาคพัฒนา) 0 1 0 1 2 0 0 1 2
121 บ้านวังม่วง 0 1 0 1 2 0 0 0 2
122 บ้านโนนไม้งาม 0 1 0 1 2 0 0 0 2
123 บ้านดอนวัว 0 1 0 1 1 0 1 0 2
124 วัดบ้านหนองสะแบง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
125 บ้านท่าแดง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
126 นิคมสร้างตนเองพิมาย 2 0 1 0 1 0 1 1 0 2
127 จารย์ตำรา 0 0 6 6 10 1 0 0 11
128 บ้านหญ้าคา 0 0 5 5 8 3 0 0 11
129 บ้านละเลิงหิน 0 0 3 3 5 1 0 0 6
130 บ้านหนองบัวคำ 0 0 3 3 5 0 0 0 5
131 อรพิมวิทยา 0 0 2 2 9 2 0 1 11
132 บ้านหนองบัวนาค 0 0 2 2 7 0 2 1 9
133 บ้านหนองบัว 0 0 2 2 4 2 0 0 6
134 จตุคามพิทยาคม 0 0 2 2 4 1 0 2 5
135 บ้านหนองข่าวิทยานุสรณ์ 0 0 2 2 3 1 0 0 4
136 นิคมสร้างตนเองพิมาย 3 0 0 2 2 3 0 1 1 4
137 สี่แยกศรีอรัญวิทยา 0 0 1 1 10 2 3 1 15
138 บ้านเขว้าวิทยา 0 0 1 1 6 1 2 1 9
139 วัดบ้านหนองคู 0 0 1 1 4 0 0 0 4
140 ท่าเรือวิทยา 0 0 1 1 3 4 0 1 7
141 บ้านหนองหลักสามัคคี 0 0 1 1 3 2 1 0 6
142 บ้านกระทุ่มราย 0 0 1 1 2 3 3 0 8
143 หนองบัวรี(ราษฎณ์อุทิศ) 0 0 1 1 2 0 1 0 3
144 ดงเค็งศึกษา 0 0 1 1 2 0 0 0 2
145 บ้านขามใต้ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
146 บ้านท่าหลวง 0 0 1 1 2 0 0 0 2
147 บ้านสว่างนาดี 0 0 1 1 2 0 0 0 2
148 บ้านฝาง 0 0 1 1 1 0 0 1 1
149 บ้านใหม่พัฒนา 0 0 1 1 1 0 0 0 1
150 วัดบ้านหนองเดิ่น 0 0 1 1 1 0 0 0 1
151 วัดบ้านโคกเพ็ด 0 0 1 1 1 0 0 0 1
152 อนุบาลอนันตะ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
153 โนนขุยสามัคคี 0 0 1 1 1 0 0 0 1
154 บ้านดอนลำดวน 0 0 1 1 0 1 0 1 1
155 เจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา 0 0 0 0 6 8 1 2 15
156 บ้านหนองตาด 0 0 0 0 5 2 0 0 7
157 วัดบ้านหนองกก 0 0 0 0 4 1 0 1 5
158 บ้านฉกาจช่องโค 0 0 0 0 4 0 1 0 5
159 บ้านดอนสามัคคี 0 0 0 0 4 0 0 1 4
160 บ้านหนองขาม 0 0 0 0 3 3 0 0 6
161 บ้านสัมฤทธิ์ 0 0 0 0 3 1 1 1 5
162 สระประดู่ 0 0 0 0 3 1 0 0 4
163 โนนตูม "รัฐราษฎร์รังสรรค์" 0 0 0 0 3 1 0 0 4
164 บ้านหนองหว้าประชาสามัคคี 0 0 0 0 3 0 2 2 5
165 ประโดกสามัคคี 0 0 0 0 3 0 0 0 3
166 โนนตาเถร 0 0 0 0 3 0 0 0 3
167 หนองม่วงหนองแวง 0 0 0 0 2 2 0 0 4
168 อาสนาราม "เปล่งอุปถัมภ์" 0 0 0 0 2 2 0 0 4
169 ดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี 0 0 0 0 2 1 0 0 3
170 บ้านซึม (ศีลราษฎร์นุเคราะห์) 0 0 0 0 2 1 0 0 3
171 บ้านนาดี 0 0 0 0 2 1 0 0 3
172 บ้านโนนพุทรา 0 0 0 0 2 1 0 0 3
173 ปราสาทหินนางรำ 0 0 0 0 2 0 0 2 2
174 บ้านโนนโชงโลง 0 0 0 0 2 0 0 1 2
175 บ้านจาบ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
176 บ้านตลาดไทร 0 0 0 0 1 2 1 1 4
177 ภูมิสิทธิ์วิทยา 0 0 0 0 1 2 0 1 3
178 วัดบ้านดอนตะหนิน 0 0 0 0 1 0 1 1 2
179 บ้านหนองปรือแก้ว 0 0 0 0 1 0 1 0 2
180 บ้านโคกล่ามขี้เหล็ก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
181 บ้านกระเบื้องวิทยาคาร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
182 บ้านหนองห่าง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
183 บ้านหนองแวงสามัคคี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
184 บ้านหนองโดนรกฟ้า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
185 วัดบ้านถนนโพธิ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
186 วัดบ้านโคกสีโนนรัง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
187 อนุบาลประภารัตน์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
188 อัมพวันวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
189 บ้านเตยกระโตน 0 0 0 0 0 4 0 0 4
190 บ้านทุ่งมนวิทยาคาร 0 0 0 0 0 1 0 0 1
191 บ้านดอนหวาย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
192 บ้านหนองพลวงน้อย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
193 หนองบัวนาค 0 0 0 0 0 1 0 0 1
194 บ้านหันเตย 0 0 0 0 0 0 1 3 1
195 บ้านสี่เหลี่ยม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
196 บ้านหนองแสง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 214 209 230 653 1,100 290 127 146 1,517