สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครราชสีมา เขต 7
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พิมายสามัคคี ๑ 34 3 0 1 37
2 ชุมชนประทาย 28 3 3 3 34
3 ชุมชนโนนแดง 25 2 2 2 29
4 อนุบาลชุมพวงวิทยา 23 5 0 1 28
5 ท่าลาด 22 6 2 4 30
6 บ้านดอนตัดเรือ 21 2 0 0 23
7 บ้านหนองหว้าตาดำ 20 4 1 2 25
8 กุลโน 20 3 1 1 24
9 อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 18 1 1 1 20
10 วัดโชติการาม 17 4 1 0 22
11 บ้านโนนยอ 16 2 0 0 18
12 วัดบ้านโคกหนองแวง 15 1 0 0 16
13 บ้านสำพะเนียง 15 1 0 0 16
14 เมืองยาง "คุรุราษฎร์อุทิศ" 13 7 1 1 21
15 เมืองจากวิทยา 13 3 2 2 18
16 บ้านใหม่ปฏิรูป 13 3 0 2 16
17 บ้านไพล 13 2 1 2 16
18 บ้านพุทรา 13 1 1 0 15
19 บ้านหนองคึม 12 1 2 1 15
20 พิกุลทอง 11 6 1 1 18
21 บ้านกระเบื้องใหญ่ 11 4 2 1 17
22 บ้านลุงตามัน 11 4 0 0 15
23 บ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์ 11 3 3 2 17
24 วัดสองพี่่น้อง 11 3 1 3 15
25 บ้านครบุรีศึกษา 11 2 0 2 13
26 วังหินประชาสรรค์ 11 1 0 1 12
27 เพชรหนองขาม 10 5 3 2 18
28 นิคมสร้างตนเองพิมาย 4 10 4 0 2 14
29 วัดโพธิ์ศรีบรรจง 10 2 3 1 15
30 สี่แยกศรีอรัญวิทยา 10 2 3 1 15
31 บ้านท่าเยี่ยมวิทยายล 10 2 2 1 14
32 บ้านดอนเขว้า 10 2 0 1 12
33 ไทยรัฐวิทยา๘๒(โคกตองเจริญ) 10 1 1 0 12
34 จารย์ตำรา 10 1 0 0 11
35 บ้านหันห้วยทราย 9 6 1 1 16
36 วัดบ้านตำแย 9 4 3 5 16
37 วัดบ้านทุ่งสว่าง 9 4 2 7 15
38 บ้านกล้วย 9 4 0 1 13
39 บ้านตะบอง"เจริญราษฎร์อุทิศ" 9 3 1 2 13
40 ชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา 9 2 2 1 13
41 อรพิมวิทยา 9 2 0 1 11
42 บ้านอ้อประชาสามัคคี 9 1 1 0 11
43 บ้านขุยวิทยา 9 1 0 0 10
44 บ้านโนนสูง 8 6 1 1 15
45 บ้านละหานสามัคคี 8 3 3 2 14
46 บ้านหญ้าคา 8 3 0 0 11
47 บ้านหนองม่วงวิทยาคาร 8 2 0 1 10
48 บ้านดงหลบ 8 1 1 0 10
49 บ้านหนองโปร่ง 8 1 0 0 9
50 บ้านดงบัง(สว่างวิทยา) 7 5 2 2 14
51 บ้านโนนรัง 7 4 2 1 13
52 บ้านป่าตะแบง 7 3 1 1 11
53 บ้านยางวิทยา 7 2 0 2 9
54 บ้านละโว้ 7 2 0 1 9
55 บ้านหนองมะเขือ 7 1 1 3 9
56 บ้านหนองจาน 7 1 1 0 9
57 ห้วยบงวิทยา 7 1 0 1 8
58 บ้านหนองบัวนาค 7 0 2 1 9
59 บ้านสาหร่ายวิทยา 7 0 1 0 8
60 บ้านหนองจานใต้ 7 0 0 0 7
61 เจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา 6 8 1 2 15
62 วัดเจริญราษฎร์บำรุง 6 7 1 2 14
63 อุดมวิทยานุสรณ์ 6 5 8 6 19
64 ดอนมัน 6 3 3 1 12
65 คูเตยราษฏร์สามัคคี 6 3 2 0 11
66 บ้านหนองยาง 6 2 0 1 8
67 บ้านนางโทพัฒนา 6 2 0 1 8
68 บ้านหนองปรือ(รัฐราษฎร์พัฒนา) 6 2 0 0 8
69 บ้านเขว้าวิทยา 6 1 2 1 9
70 บ้านลำทะเมนชัย 6 1 0 2 7
71 บ้านประสุข 6 1 0 1 7
72 บ้านเตยประชาบำรุง 6 1 0 0 7
73 บ้านหนองโสน 6 0 0 0 6
74 บ้านโนนภิบาลโคกกลาง 5 4 3 1 12
75 ช่องแมวพิทยา 5 4 0 2 9
76 รวมมิตรพัฒนา 5 2 2 1 9
77 บ้านหนองพลวง 5 2 0 2 7
78 บ้านหนองตาด 5 2 0 0 7
79 วัดปลักแรต 5 1 2 1 8
80 บ้านลุงประดู่ 5 1 1 0 7
81 บ้านดงประชานุกูล 5 1 0 0 6
82 บ้านละเลิงหิน 5 1 0 0 6
83 สองห้องแวงน้อยวิทยา 5 0 1 0 6
84 วัดบ้านตะเภาหนุน 5 0 0 0 5
85 บ้านหนองบัวคำ 5 0 0 0 5
86 บ้านหนองตะคลอง 4 3 1 0 8
87 ราษฎร์สโมสร 4 2 1 0 7
88 บ้านสะแกงาม 4 2 0 2 6
89 หนองบัวลอย 4 2 0 0 6
90 บ้านหนองทุ่มโนนหาดวิทยา 4 2 0 0 6
91 บ้านหนองบัว 4 2 0 0 6
92 ชุมชนบ้านหนองจิก 4 1 3 0 8
93 ดอนอีลุ่ม(ประชารัฐพัฒนา) 4 1 1 1 6
94 จตุคามพิทยาคม 4 1 0 2 5
95 วัดบ้านหนองกก 4 1 0 1 5
96 บ้านพะงาดวิทยา 4 1 0 0 5
97 บ้านโกรกสำโรง 4 1 0 0 5
98 บ้านใหม่ฉมวก 4 0 2 1 6
99 บ้านโคกหินช้าง 4 0 1 2 5
100 วัดวังน้ำ 4 0 1 1 5
101 นิคมสร้างตนเองพิมาย 6 4 0 1 0 5
102 บ้านฉกาจช่องโค 4 0 1 0 5
103 วัดบ้านทุ่งรี 4 0 0 1 4
104 บ้านดอนสามัคคี 4 0 0 1 4
105 มะค่าสามัคคี 4 0 0 0 4
106 วัดบ้านโคกพระ 4 0 0 0 4
107 วัดบ้านหนองคู 4 0 0 0 4
108 ท่าเรือวิทยา 3 4 0 1 7
109 บ้านหนองขาม 3 3 0 0 6
110 บ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี 3 2 1 4 6
111 ท้าวสุรนารี (ระดมอนุสรณ์) 3 2 1 1 6
112 บ้านหนองหลักสามัคคี 3 2 1 0 6
113 บ้านช่องแมว 3 2 0 0 5
114 บ้านสัมฤทธิ์ 3 1 1 1 5
115 วัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้ว 3 1 1 0 5
116 นิคมสร้างตนเองพิมาย 5 3 1 0 2 4
117 หินแร่หนองนกเป็ดวิทยา 3 1 0 0 4
118 บ้านหนองข่าวิทยานุสรณ์ 3 1 0 0 4
119 สระประดู่ 3 1 0 0 4
120 โนนตูม "รัฐราษฎร์รังสรรค์" 3 1 0 0 4
121 บ้านหนองหว้าประชาสามัคคี 3 0 2 2 5
122 บ้านหนองนกคู่ 3 0 2 1 5
123 คมเพชรวิทยาคาร 3 0 2 1 5
124 นิคมสร้างตนเองพิมาย 3 3 0 1 1 4
125 บ้านดอนยาว 3 0 1 0 4
126 บ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยา 3 0 0 2 3
127 บ้านหนองแวง 3 0 0 1 3
128 ตลาดไทรโนนดู่หนองจิกวิทยา 3 0 0 0 3
129 บ้านคล้า 3 0 0 0 3
130 บ้านถนน 3 0 0 0 3
131 หนองไผ่พิทยาคม 3 0 0 0 3
132 บ้านโนนตำหนัก 3 0 0 0 3
133 ประโดกสามัคคี 3 0 0 0 3
134 โนนตาเถร 3 0 0 0 3
135 เมืองโดนสำโรง 2 4 2 2 8
136 บ้านกระทุ่มราย 2 3 3 0 8
137 หนองม่วงหนองแวง 2 2 0 0 4
138 อาสนาราม "เปล่งอุปถัมภ์" 2 2 0 0 4
139 บ้านมะกอก 2 1 1 0 4
140 หนองปรือแดง "ศิริราษฎร์ปการ" 2 1 0 1 3
141 หนองแวง 2 1 0 0 3
142 บ้านโนนเพชรพิทยาคม 2 1 0 0 3
143 ดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี 2 1 0 0 3
144 บ้านซึม (ศีลราษฎร์นุเคราะห์) 2 1 0 0 3
145 บ้านนาดี 2 1 0 0 3
146 บ้านโนนพุทรา 2 1 0 0 3
147 หนองบัวรี(ราษฎณ์อุทิศ) 2 0 1 0 3
148 ปราสาทหินนางรำ 2 0 0 2 2
149 ชุมชนบ้านวังหิน 2 0 0 1 2
150 บ้านหนองบง 2 0 0 1 2
151 บ้านโคกขาม(นาคพัฒนา) 2 0 0 1 2
152 บ้านโนนโชงโลง 2 0 0 1 2
153 บ้านหนองม่วง 2 0 0 0 2
154 วัดบ้านนนางิ้ว 2 0 0 0 2
155 บ้านวังม่วง 2 0 0 0 2
156 บ้านโนนไม้งาม 2 0 0 0 2
157 ดงเค็งศึกษา 2 0 0 0 2
158 บ้านขามใต้ 2 0 0 0 2
159 บ้านท่าหลวง 2 0 0 0 2
160 บ้านสว่างนาดี 2 0 0 0 2
161 บ้านจาบ 2 0 0 0 2
162 หนองอ้อวิทยาคม 1 3 0 0 4
163 บ้านตลาดไทร 1 2 1 1 4
164 ภูมิสิทธิ์วิทยา 1 2 0 1 3
165 บ้านโคกเพชร 1 1 0 0 2
166 วัดบ้านดอนตะหนิน 1 0 1 1 2
167 บ้านดอนวัว 1 0 1 0 2
168 บ้านหนองปรือแก้ว 1 0 1 0 2
169 บ้านฝาง 1 0 0 1 1
170 วัดจันทนาราม 1 0 0 0 1
171 วัดบ้านหนองสะแบง 1 0 0 0 1
172 บ้านท่าแดง 1 0 0 0 1
173 บ้านใหม่พัฒนา 1 0 0 0 1
174 วัดบ้านหนองเดิ่น 1 0 0 0 1
175 วัดบ้านโคกเพ็ด 1 0 0 0 1
176 อนุบาลอนันตะ 1 0 0 0 1
177 โนนขุยสามัคคี 1 0 0 0 1
178 บ้านโคกล่ามขี้เหล็ก 1 0 0 0 1
179 บ้านกระเบื้องวิทยาคาร 1 0 0 0 1
180 บ้านหนองห่าง 1 0 0 0 1
181 บ้านหนองแวงสามัคคี 1 0 0 0 1
182 บ้านหนองโดนรกฟ้า 1 0 0 0 1
183 วัดบ้านถนนโพธิ์ 1 0 0 0 1
184 วัดบ้านโคกสีโนนรัง 1 0 0 0 1
185 อนุบาลประภารัตน์ 1 0 0 0 1
186 อัมพวันวิทยา 1 0 0 0 1
187 บ้านเตยกระโตน 0 4 0 0 4
188 นิคมสร้างตนเองพิมาย 2 0 1 1 0 2
189 บ้านดอนลำดวน 0 1 0 1 1
190 บ้านทุ่งมนวิทยาคาร 0 1 0 0 1
191 บ้านดอนหวาย 0 1 0 0 1
192 บ้านหนองพลวงน้อย 0 1 0 0 1
193 หนองบัวนาค 0 1 0 0 1
194 บ้านหันเตย 0 0 1 3 1
195 บ้านสี่เหลี่ยม 0 0 1 0 1
196 บ้านหนองแสง 0 0 0 1 0
รวม 1,100 290 127 146 1,663