สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครราชสีมา เขต 7
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พิมายสามัคคี ๑ 35 3 0 1 38
2 ชุมชนโนนแดง 31 2 3 3 36
3 ชุมชนประทาย 30 3 3 3 36
4 ท่าลาด 26 8 3 4 37
5 อนุบาลชุมพวงวิทยา 24 5 0 1 29
6 กุลโน 24 4 1 1 29
7 บ้านดอนตัดเรือ 23 2 1 1 26
8 วัดโพธิ์ศรีบรรจง 22 5 4 1 31
9 บ้านหนองหว้าตาดำ 21 5 1 2 27
10 เมืองจากวิทยา 21 4 2 2 27
11 อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 21 1 1 1 23
12 วัดโชติการาม 19 4 1 0 24
13 บ้านขุยวิทยา 19 4 0 0 23
14 บ้านโนนยอ 17 2 0 0 19
15 บ้านครบุรีศึกษา 16 3 0 2 19
16 วัดบ้านโคกหนองแวง 16 1 0 0 17
17 บ้านใหม่ปฏิรูป 15 3 0 2 18
18 บ้านพุทรา 15 2 1 0 18
19 บ้านอ้อประชาสามัคคี 15 1 2 1 18
20 บ้านโนนสูง 14 7 1 1 22
21 อรพิมวิทยา 14 2 2 1 18
22 บ้านไพล 14 2 1 2 17
23 บ้านดอนเขว้า 14 2 0 1 16
24 เมืองยาง "คุรุราษฎร์อุทิศ" 13 7 1 1 21
25 วัดบ้านทุ่งสว่าง 13 5 3 7 21
26 นิคมสร้างตนเองพิมาย 4 13 5 0 2 18
27 ไทยรัฐวิทยา๘๒(โคกตองเจริญ) 13 1 2 0 16
28 พิกุลทอง 12 6 2 1 20
29 บ้านดงบัง(สว่างวิทยา) 12 5 2 2 19
30 บ้านกระเบื้องใหญ่ 12 4 2 1 18
31 ชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา 12 2 2 1 16
32 บ้านหนองคึม 12 1 2 1 15
33 วังหินประชาสรรค์ 12 1 0 1 13
34 บ้านสำพะเนียง 12 1 0 0 13
35 บ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์ 11 3 3 2 17
36 วัดสองพี่่น้อง 11 3 1 3 15
37 บ้านดงประชานุกูล 11 1 1 1 13
38 บ้านหนองจาน 11 1 1 0 13
39 จารย์ตำรา 11 1 0 0 12
40 บ้านหนองจานใต้ 11 0 0 0 11
41 เพชรหนองขาม 10 5 3 2 18
42 บ้านป่าตะแบง 10 4 2 1 16
43 ดอนมัน 10 3 3 1 16
44 บ้านตะบอง"เจริญราษฎร์อุทิศ" 10 3 1 2 14
45 สี่แยกศรีอรัญวิทยา 10 2 3 1 15
46 บ้านท่าเยี่ยมวิทยายล 10 2 2 1 14
47 บ้านหันห้วยทราย 9 6 1 1 16
48 วัดบ้านตำแย 9 4 3 5 16
49 บ้านกล้วย 9 4 0 1 13
50 บ้านละโว้ 9 4 0 1 13
51 บ้านหนองมะเขือ 9 1 1 3 11
52 บ้านสาหร่ายวิทยา 9 1 1 0 11
53 บ้านหนองโสน 9 1 0 0 10
54 บ้านโนนรัง 8 4 3 1 15
55 บ้านเขว้าวิทยา 8 4 3 1 15
56 บ้านหญ้าคา 8 3 0 0 11
57 บ้านหนองโปร่ง 8 1 1 0 10
58 บ้านดงหลบ 8 1 1 0 10
59 วัดเจริญราษฎร์บำรุง 7 7 1 2 15
60 คูเตยราษฏร์สามัคคี 7 3 2 0 12
61 บ้านสัมฤทธิ์ 7 3 1 1 11
62 บ้านหนองตะคลอง 7 3 1 0 11
63 บ้านยางวิทยา 7 2 0 2 9
64 บ้านหนองม่วงวิทยาคาร 7 2 0 1 9
65 บ้านหนองบัว 7 2 0 0 9
66 ชุมชนบ้านหนองจิก 7 1 3 0 11
67 ห้วยบงวิทยา 7 1 0 1 8
68 บ้านเตยประชาบำรุง 7 1 0 0 8
69 บ้านหนองบัวนาค 7 0 2 1 9
70 เจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา 6 8 1 2 15
71 บ้านโนนภิบาลโคกกลาง 6 6 4 2 16
72 อุดมวิทยานุสรณ์ 6 5 8 6 19
73 บ้านละหานสามัคคี 6 5 3 3 14
74 บ้านช่องแมว 6 3 0 0 9
75 บ้านหนองปรือ(รัฐราษฎร์พัฒนา) 6 2 0 0 8
76 บ้านละเลิงหิน 6 2 0 0 8
77 บ้านโคกหินช้าง 6 1 1 2 8
78 สองห้องแวงน้อยวิทยา 6 1 1 0 8
79 บ้านลำทะเมนชัย 6 1 0 2 7
80 บ้านประสุข 6 1 0 1 7
81 ช่องแมวพิทยา 5 4 0 2 9
82 บ้านลุงตามัน 5 4 0 0 9
83 ท้าวสุรนารี (ระดมอนุสรณ์) 5 3 1 1 9
84 บ้านหนองขาม 5 3 0 0 8
85 รวมมิตรพัฒนา 5 2 2 1 9
86 ดอนอีลุ่ม(ประชารัฐพัฒนา) 5 2 1 2 8
87 บ้านซึม (ศีลราษฎร์นุเคราะห์) 5 2 1 1 8
88 วัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้ว 5 2 1 0 8
89 บ้านสะแกงาม 5 2 0 2 7
90 บ้านหนองพลวง 5 2 0 2 7
91 บ้านหนองทุ่มโนนหาดวิทยา 5 2 0 0 7
92 บ้านหนองตาด 5 2 0 0 7
93 วัดปลักแรต 5 1 3 1 9
94 บ้านลุงประดู่ 5 1 1 0 7
95 ตลาดไทรโนนดู่หนองจิกวิทยา 5 0 1 0 6
96 วัดบ้านตะเภาหนุน 5 0 0 0 5
97 วัดบ้านโคกพระ 5 0 0 0 5
98 บ้านหนองบัวคำ 5 0 0 0 5
99 บ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี 4 3 1 4 8
100 ราษฎร์สโมสร 4 2 1 0 7
101 หนองบัวลอย 4 2 0 0 6
102 จตุคามพิทยาคม 4 1 0 2 5
103 วัดบ้านหนองกก 4 1 0 1 5
104 บ้านพะงาดวิทยา 4 1 0 0 5
105 บ้านโกรกสำโรง 4 1 0 0 5
106 หินแร่หนองนกเป็ดวิทยา 4 1 0 0 5
107 บ้านหนองข่าวิทยานุสรณ์ 4 1 0 0 5
108 บ้านหนองหว้าประชาสามัคคี 4 0 2 2 6
109 บ้านใหม่ฉมวก 4 0 2 1 6
110 วัดวังน้ำ 4 0 1 1 5
111 บ้านหนองปรือแก้ว 4 0 1 0 5
112 นิคมสร้างตนเองพิมาย 6 4 0 1 0 5
113 บ้านฉกาจช่องโค 4 0 1 0 5
114 วัดบ้านทุ่งรี 4 0 0 1 4
115 บ้านดอนสามัคคี 4 0 0 1 4
116 มะค่าสามัคคี 4 0 0 0 4
117 โนนตาเถร 4 0 0 0 4
118 บ้านโนนตำหนัก 4 0 0 0 4
119 วัดบ้านหนองคู 4 0 0 0 4
120 บ้านหนองหลักสามัคคี 3 4 1 0 8
121 ท่าเรือวิทยา 3 4 0 1 7
122 หนองอ้อวิทยาคม 3 3 0 0 6
123 นิคมสร้างตนเองพิมาย 3 3 2 1 1 6
124 บ้านนางโทพัฒนา 3 2 1 1 6
125 โนนตูม "รัฐราษฎร์รังสรรค์" 3 2 0 2 5
126 สระประดู่ 3 2 0 1 5
127 บ้านสว่างนาดี 3 1 1 0 5
128 นิคมสร้างตนเองพิมาย 5 3 1 0 2 4
129 บ้านหนองนกคู่ 3 0 2 1 5
130 คมเพชรวิทยาคาร 3 0 2 1 5
131 บ้านดอนยาว 3 0 1 0 4
132 บ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยา 3 0 0 2 3
133 ปราสาทหินนางรำ 3 0 0 2 3
134 บ้านหนองบง 3 0 0 1 3
135 บ้านท่าหลวง 3 0 0 1 3
136 บ้านหนองม่วง 3 0 0 0 3
137 บ้านคล้า 3 0 0 0 3
138 บ้านถนน 3 0 0 0 3
139 หนองไผ่พิทยาคม 3 0 0 0 3
140 ประโดกสามัคคี 3 0 0 0 3
141 เมืองโดนสำโรง 2 4 2 2 8
142 บ้านกระทุ่มราย 2 3 3 0 8
143 บ้านโคกเพชร 2 2 0 1 4
144 หนองปรือแดง "ศิริราษฎร์ปการ" 2 2 0 1 4
145 บ้านหนองยาง 2 2 0 1 4
146 หนองม่วงหนองแวง 2 2 0 0 4
147 อาสนาราม "เปล่งอุปถัมภ์" 2 2 0 0 4
148 บ้านมะกอก 2 1 1 0 4
149 หนองบัวรี(ราษฎณ์อุทิศ) 2 1 1 0 4
150 บ้านโนนตาเถร 2 1 1 0 4
151 บ้านหนองแวง 2 1 0 1 3
152 หนองแวง 2 1 0 0 3
153 บ้านโนนเพชรพิทยาคม 2 1 0 0 3
154 ดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี 2 1 0 0 3
155 บ้านจาบ 2 1 0 0 3
156 บ้านนาดี 2 1 0 0 3
157 บ้านโนนพุทรา 2 1 0 0 3
158 วัดบ้านดอนตะหนิน 2 0 1 1 3
159 ชุมชนบ้านวังหิน 2 0 0 1 2
160 บ้านโคกขาม(นาคพัฒนา) 2 0 0 1 2
161 บ้านโนนโชงโลง 2 0 0 1 2
162 วัดบ้านขี้เหล็ก 2 0 0 0 2
163 วัดบ้านนนางิ้ว 2 0 0 0 2
164 บ้านวังม่วง 2 0 0 0 2
165 บ้านโนนไม้งาม 2 0 0 0 2
166 ดงเค็งศึกษา 2 0 0 0 2
167 บ้านขามใต้ 2 0 0 0 2
168 บ้านตลาดไทร 1 2 2 2 5
169 ภูมิสิทธิ์วิทยา 1 2 0 1 3
170 วัดบ้านโคกเพ็ด 1 2 0 0 3
171 บ้านใหม่พัฒนา 1 1 0 0 2
172 บ้านชีวาน 1 0 1 0 2
173 บ้านดอนวัว 1 0 1 0 2
174 บ้านหนองหญ้าขาว 1 0 1 0 2
175 บ้านฝาง 1 0 0 1 1
176 บ้านหนองแสง 1 0 0 1 1
177 วัดจันทนาราม 1 0 0 0 1
178 วัดบ้านหนองสะแบง 1 0 0 0 1
179 บ้านท่าแดง 1 0 0 0 1
180 บ้านตะคร้อ 1 0 0 0 1
181 วัดบ้านหนองเดิ่น 1 0 0 0 1
182 อนุบาลอนันตะ 1 0 0 0 1
183 โนนขุยสามัคคี 1 0 0 0 1
184 บ้านโคกล่ามขี้เหล็ก 1 0 0 0 1
185 บ้านกระเบื้องวิทยาคาร 1 0 0 0 1
186 บ้านหนองห่าง 1 0 0 0 1
187 บ้านหนองแวงสามัคคี 1 0 0 0 1
188 บ้านหนองโดนรกฟ้า 1 0 0 0 1
189 วัดบ้านถนนโพธิ์ 1 0 0 0 1
190 วัดบ้านโคกสีโนนรัง 1 0 0 0 1
191 อนุบาลประภารัตน์ 1 0 0 0 1
192 อัมพวันวิทยา 1 0 0 0 1
193 บ้านเตยกระโตน 0 4 0 0 4
194 นิคมสร้างตนเองพิมาย 2 0 1 1 0 2
195 บ้านดอนลำดวน 0 1 0 1 1
196 สัมพันธมิตรวิทยา 0 1 0 1 1
197 บ้านทุ่งมนวิทยาคาร 0 1 0 0 1
198 บ้านดอนหวาย 0 1 0 0 1
199 บ้านหนองพลวงน้อย 0 1 0 0 1
200 บ้านโสกดู่ 0 1 0 0 1
201 หนองบัวนาค 0 1 0 0 1
202 บ้านหันเตย 0 0 1 3 1
203 บ้านคึมหญ้านาง 0 0 1 0 1
204 บ้านสี่เหลี่ยม 0 0 1 0 1
รวม 1,290 347 153 161 1,951