หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. นครราชสีมา เขต 7

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ 39 35 89.74% 3 7.69% 0 0% 1 2.56% 39
2 โรงเรียนชุมชนโนนแดง 39 31 79.49% 2 5.13% 3 7.69% 3 7.69% 39
3 โรงเรียนชุมชนประทาย 39 30 76.92% 3 7.69% 3 7.69% 3 7.69% 39
4 โรงเรียนท่าลาด 44 26 63.41% 8 19.51% 3 7.32% 4 9.76% 41
5 โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา 30 24 80% 5 16.67% 0 0% 1 3.33% 30
6 โรงเรียนกุลโน 30 24 80% 4 13.33% 1 3.33% 1 3.33% 30
7 โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ 27 23 85.19% 2 7.41% 1 3.7% 1 3.7% 27
8 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจง 32 22 68.75% 5 15.63% 4 12.5% 1 3.13% 32
9 โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ 29 21 72.41% 5 17.24% 1 3.45% 2 6.9% 29
10 โรงเรียนเมืองจากวิทยา 29 21 72.41% 4 13.79% 2 6.9% 2 6.9% 29
11 โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 26 21 87.5% 1 4.17% 1 4.17% 1 4.17% 24
12 โรงเรียนวัดโชติการาม 24 19 79.17% 4 16.67% 1 4.17% 0 0% 24
13 โรงเรียนบ้านขุยวิทยา 24 19 82.61% 4 17.39% 0 0% 0 0% 23
14 โรงเรียนบ้านโนนยอ 19 17 89.47% 2 10.53% 0 0% 0 0% 19
15 โรงเรียนบ้านครบุรีศึกษา 21 16 76.19% 3 14.29% 0 0% 2 9.52% 21
16 โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง 17 16 94.12% 1 5.88% 0 0% 0 0% 17
17 โรงเรียนบ้านใหม่ปฏิรูป 20 15 75% 3 15% 0 0% 2 10% 20
18 โรงเรียนบ้านพุทรา 18 15 83.33% 2 11.11% 1 5.56% 0 0% 18
19 โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี 22 15 78.95% 1 5.26% 2 10.53% 1 5.26% 19
20 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๒(โคกตองเจริญ) 20 15 83.33% 1 5.56% 2 11.11% 0 0% 18
21 โรงเรียนบ้านสำพะเนียง 17 15 93.75% 1 6.25% 0 0% 0 0% 16
22 โรงเรียนบ้านโนนสูง 25 14 60.87% 7 30.43% 1 4.35% 1 4.35% 23
23 โรงเรียนอรพิมวิทยา 20 14 73.68% 2 10.53% 2 10.53% 1 5.26% 19
24 โรงเรียนบ้านไพล 19 14 73.68% 2 10.53% 1 5.26% 2 10.53% 19
25 โรงเรียนบ้านดอนเขว้า 17 14 82.35% 2 11.76% 0 0% 1 5.88% 17
26 โรงเรียนเมืองยาง "คุรุราษฎร์อุทิศ" 23 13 59.09% 7 31.82% 1 4.55% 1 4.55% 22
27 โรงเรียนพิกุลทอง 23 13 59.09% 6 27.27% 2 9.09% 1 4.55% 22
28 โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง 31 13 46.43% 5 17.86% 3 10.71% 7 25% 28
29 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 4 20 13 65% 5 25% 0 0% 2 10% 20
30 โรงเรียนวังหินประชาสรรค์ 15 13 86.67% 1 6.67% 0 0% 1 6.67% 15
31 โรงเรียนบ้านดงบัง(สว่างวิทยา) 23 12 57.14% 5 23.81% 2 9.52% 2 9.52% 21
32 โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ 19 12 63.16% 4 21.05% 2 10.53% 1 5.26% 19
33 โรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา 17 12 70.59% 2 11.76% 2 11.76% 1 5.88% 17
34 โรงเรียนบ้านหนองคึม 17 12 75% 1 6.25% 2 12.5% 1 6.25% 16
35 โรงเรียนบ้านละหานสามัคคี 22 11 50% 5 22.73% 3 13.64% 3 13.64% 22
36 โรงเรียนบ้านลุงตามัน 16 11 73.33% 4 26.67% 0 0% 0 0% 15
37 โรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์ 21 11 57.89% 3 15.79% 3 15.79% 2 10.53% 19
38 โรงเรียนวัดสองพี่่น้อง 21 11 61.11% 3 16.67% 1 5.56% 3 16.67% 18
39 โรงเรียนบ้านดงประชานุกูล 14 11 78.57% 1 7.14% 1 7.14% 1 7.14% 14
40 โรงเรียนบ้านหนองจาน 13 11 84.62% 1 7.69% 1 7.69% 0 0% 13
41 โรงเรียนจารย์ตำรา 12 11 91.67% 1 8.33% 0 0% 0 0% 12
42 โรงเรียนบ้านหนองจานใต้ 11 11 100% 0 0% 0 0% 0 0% 11
43 โรงเรียนเพชรหนองขาม 24 10 50% 5 25% 3 15% 2 10% 20
44 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา 21 10 55.56% 4 22.22% 3 16.67% 1 5.56% 18
45 โรงเรียนบ้านป่าตะแบง 19 10 58.82% 4 23.53% 2 11.76% 1 5.88% 17
46 โรงเรียนดอนมัน 19 10 58.82% 3 17.65% 3 17.65% 1 5.88% 17
47 โรงเรียนบ้านตะบอง"เจริญราษฎร์อุทิศ" 16 10 62.5% 3 18.75% 1 6.25% 2 12.5% 16
48 โรงเรียนสี่แยกศรีอรัญวิทยา 17 10 62.5% 2 12.5% 3 18.75% 1 6.25% 16
49 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยายล 15 10 66.67% 2 13.33% 2 13.33% 1 6.67% 15
50 โรงเรียนบ้านหันห้วยทราย 18 9 52.94% 6 35.29% 1 5.88% 1 5.88% 17
51 โรงเรียนวัดบ้านตำแย 22 9 42.86% 4 19.05% 3 14.29% 5 23.81% 21
52 โรงเรียนบ้านละโว้ 15 9 64.29% 4 28.57% 0 0% 1 7.14% 14
53 โรงเรียนบ้านกล้วย 14 9 64.29% 4 28.57% 0 0% 1 7.14% 14
54 โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร 17 9 75% 2 16.67% 0 0% 1 8.33% 12
55 โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ 14 9 64.29% 1 7.14% 1 7.14% 3 21.43% 14
56 โรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยา 12 9 81.82% 1 9.09% 1 9.09% 0 0% 11
57 โรงเรียนบ้านหนองโสน 10 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
58 โรงเรียนบ้านโนนรัง 16 8 50% 4 25% 3 18.75% 1 6.25% 16
59 โรงเรียนบ้านหญ้าคา 11 8 72.73% 3 27.27% 0 0% 0 0% 11
60 โรงเรียนบ้านนางโทพัฒนา 12 8 66.67% 2 16.67% 1 8.33% 1 8.33% 12
61 โรงเรียนบ้านดงหลบ 10 8 80% 1 10% 1 10% 0 0% 10
62 โรงเรียนบ้านหนองโปร่ง 10 8 80% 1 10% 1 10% 0 0% 10
63 โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์บำรุง 17 7 41.18% 7 41.18% 1 5.88% 2 11.76% 17
64 โรงเรียนคูเตยราษฏร์สามัคคี 12 7 58.33% 3 25% 2 16.67% 0 0% 12
65 โรงเรียนบ้านสัมฤทธิ์ 15 7 58.33% 3 25% 1 8.33% 1 8.33% 12
66 โรงเรียนบ้านหนองตะคลอง 13 7 63.64% 3 27.27% 1 9.09% 0 0% 11
67 โรงเรียนบ้านยางวิทยา 13 7 63.64% 2 18.18% 0 0% 2 18.18% 11
68 โรงเรียนบ้านหนองบัว 11 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
69 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิก 12 7 63.64% 1 9.09% 3 27.27% 0 0% 11
70 โรงเรียนห้วยบงวิทยา 10 7 77.78% 1 11.11% 0 0% 1 11.11% 9
71 โรงเรียนบ้านเตยประชาบำรุง 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
72 โรงเรียนบ้านหนองบัวนาค 13 7 70% 0 0% 2 20% 1 10% 10
73 โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา 20 6 35.29% 8 47.06% 1 5.88% 2 11.76% 17
74 โรงเรียนบ้านโนนภิบาลโคกกลาง 18 6 33.33% 6 33.33% 4 22.22% 2 11.11% 18
75 โรงเรียนอุดมวิทยานุสรณ์ 25 6 24% 5 20% 8 32% 6 24% 25
76 โรงเรียนบ้านช่องแมว 9 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
77 โรงเรียนบ้านหนองยาง 10 6 66.67% 2 22.22% 0 0% 1 11.11% 9
78 โรงเรียนบ้านละเลิงหิน 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
79 โรงเรียนบ้านหนองปรือ(รัฐราษฎร์พัฒนา) 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
80 โรงเรียนบ้านโคกหินช้าง 10 6 60% 1 10% 1 10% 2 20% 10
81 โรงเรียนสองห้องแวงน้อยวิทยา 8 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
82 โรงเรียนบ้านลำทะเมนชัย 9 6 66.67% 1 11.11% 0 0% 2 22.22% 9
83 โรงเรียนบ้านประสุข 8 6 75% 1 12.5% 0 0% 1 12.5% 8
84 โรงเรียนช่องแมวพิทยา 13 5 45.45% 4 36.36% 0 0% 2 18.18% 11
85 โรงเรียนท้าวสุรนารี (ระดมอนุสรณ์) 11 5 50% 3 30% 1 10% 1 10% 10
86 โรงเรียนบ้านหนองขาม 8 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
87 โรงเรียนรวมมิตรพัฒนา 11 5 50% 2 20% 2 20% 1 10% 10
88 โรงเรียนดอนอีลุ่ม(ประชารัฐพัฒนา) 10 5 50% 2 20% 1 10% 2 20% 10
89 โรงเรียนบ้านซึม (ศีลราษฎร์นุเคราะห์) 10 5 55.56% 2 22.22% 1 11.11% 1 11.11% 9
90 โรงเรียนวัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้ว 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
91 โรงเรียนบ้านหนองพลวง 10 5 55.56% 2 22.22% 0 0% 2 22.22% 9
92 โรงเรียนบ้านสะแกงาม 9 5 55.56% 2 22.22% 0 0% 2 22.22% 9
93 โรงเรียนบ้านหนองตาด 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
94 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนหาดวิทยา 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
95 โรงเรียนวัดปลักแรต 12 5 50% 1 10% 3 30% 1 10% 10
96 โรงเรียนบ้านลุงประดู่ 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
97 โรงเรียนตลาดไทรโนนดู่หนองจิกวิทยา 7 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
98 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
99 โรงเรียนวัดบ้านตะเภาหนุน 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
100 โรงเรียนวัดบ้านโคกพระ 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
101 โรงเรียนบ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี 12 4 33.33% 3 25% 1 8.33% 4 33.33% 12
102 โรงเรียนราษฎร์สโมสร 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
103 โรงเรียนหนองบัวลอย 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
104 โรงเรียนจตุคามพิทยาคม 7 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 2 28.57% 7
105 โรงเรียนวัดบ้านหนองกก 9 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
106 โรงเรียนบ้านหนองแวง 7 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
107 โรงเรียนบ้านพะงาดวิทยา 8 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
108 โรงเรียนบ้านหนองข่าวิทยานุสรณ์ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
109 โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
110 โรงเรียนหินแร่หนองนกเป็ดวิทยา 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
111 โรงเรียนบ้านหนองหว้าประชาสามัคคี 8 4 50% 0 0% 2 25% 2 25% 8
112 โรงเรียนบ้านใหม่ฉมวก 8 4 57.14% 0 0% 2 28.57% 1 14.29% 7
113 โรงเรียนวัดวังน้ำ 6 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 1 16.67% 6
114 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 6 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
115 โรงเรียนบ้านฉกาจช่องโค 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
116 โรงเรียนบ้านหนองปรือแก้ว 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
117 โรงเรียนบ้านดอนสามัคคี 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
118 โรงเรียนวัดบ้านทุ่งรี 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
119 โรงเรียนบ้านโนนตำหนัก 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
120 โรงเรียนมะค่าสามัคคี 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
121 โรงเรียนวัดบ้านหนองคู 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
122 โรงเรียนโนนตาเถร 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
123 โรงเรียนบ้านหนองหลักสามัคคี 9 3 37.5% 4 50% 1 12.5% 0 0% 8
124 โรงเรียนท่าเรือวิทยา 9 3 37.5% 4 50% 0 0% 1 12.5% 8
125 โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
126 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 3 7 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
127 โรงเรียนโนนตูม "รัฐราษฎร์รังสรรค์" 7 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 2 28.57% 7
128 โรงเรียนสระประดู่ 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
129 โรงเรียนบ้านสว่างนาดี 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
130 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 5 6 3 50% 1 16.67% 0 0% 2 33.33% 6
131 โรงเรียนบ้านหนองนกคู่ 7 3 50% 0 0% 2 33.33% 1 16.67% 6
132 โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร 6 3 50% 0 0% 2 33.33% 1 16.67% 6
133 โรงเรียนบ้านดอนยาว 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
134 โรงเรียนปราสาทหินนางรำ 6 3 60% 0 0% 0 0% 2 40% 5
135 โรงเรียนบ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยา 5 3 60% 0 0% 0 0% 2 40% 5
136 โรงเรียนบ้านท่าหลวง 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
137 โรงเรียนบ้านหนองบง 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
138 โรงเรียนบ้านคล้า 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
139 โรงเรียนบ้านถนน 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
140 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
141 โรงเรียนประโดกสามัคคี 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
142 โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
143 โรงเรียนเมืองโดนสำโรง 10 2 20% 4 40% 2 20% 2 20% 10
144 โรงเรียนบ้านกระทุ่มราย 9 2 25% 3 37.5% 3 37.5% 0 0% 8
145 โรงเรียนบ้านโคกเพชร 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
146 โรงเรียนหนองปรือแดง "ศิริราษฎร์ปการ" 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
147 โรงเรียนหนองม่วงหนองแวง 6 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
148 โรงเรียนอาสนาราม "เปล่งอุปถัมภ์" 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
149 โรงเรียนบ้านมะกอก 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
150 โรงเรียนบ้านโนนตาเถร 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
151 โรงเรียนหนองบัวรี(ราษฎณ์อุทิศ) 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
152 โรงเรียนดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
153 โรงเรียนบ้านจาบ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
154 โรงเรียนบ้านนาดี 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
155 โรงเรียนบ้านโนนพุทรา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
156 โรงเรียนบ้านโนนเพชรพิทยาคม 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
157 โรงเรียนหนองแวง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
158 โรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนิน 5 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
159 โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
160 โรงเรียนบ้านโคกขาม(นาคพัฒนา) 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
161 โรงเรียนบ้านโนนโชงโลง 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
162 โรงเรียนดงเค็งศึกษา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
163 โรงเรียนบ้านขามใต้ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
164 โรงเรียนบ้านวังม่วง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
165 โรงเรียนบ้านโนนไม้งาม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
166 โรงเรียนวัดบ้านขี้เหล็ก 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
167 โรงเรียนวัดบ้านนนางิ้ว 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
168 โรงเรียนบ้านตลาดไทร 8 1 14.29% 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 7
169 โรงเรียนภูมิสิทธิ์วิทยา 5 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
170 โรงเรียนวัดบ้านโคกเพ็ด 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
171 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
172 โรงเรียนบ้านชีวาน 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
173 โรงเรียนบ้านดอนวัว 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
174 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
175 โรงเรียนบ้านฝาง 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
176 โรงเรียนบ้านหนองแสง 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
177 โรงเรียนวัดบ้านหนองสะแบง 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
178 โรงเรียนบ้านกระเบื้องวิทยาคาร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
179 โรงเรียนบ้านตะคร้อ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
180 โรงเรียนบ้านท่าแดง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
181 โรงเรียนบ้านหนองห่าง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
182 โรงเรียนบ้านหนองแวงสามัคคี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
183 โรงเรียนบ้านหนองโดนรกฟ้า 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
184 โรงเรียนบ้านโคกล่ามขี้เหล็ก 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
185 โรงเรียนวัดจันทนาราม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
186 โรงเรียนวัดบ้านถนนโพธิ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
187 โรงเรียนวัดบ้านหนองเดิ่น 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
188 โรงเรียนวัดบ้านโคกสีโนนรัง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
189 โรงเรียนอนุบาลประภารัตน์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
190 โรงเรียนอนุบาลอนันตะ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
191 โรงเรียนอัมพวันวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
192 โรงเรียนโนนขุยสามัคคี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
193 โรงเรียนบ้านเตยกระโตน 4 0 0% 4 100% 0 0% 0 0% 4
194 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 2 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
195 โรงเรียนบ้านดอนลำดวน 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
196 โรงเรียนสัมพันธมิตรวิทยา 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
197 โรงเรียนบ้านทุ่งมนวิทยาคาร 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
198 โรงเรียนบ้านดอนหวาย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
199 โรงเรียนบ้านหนองพลวงน้อย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
200 โรงเรียนบ้านโสกดู่ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
201 โรงเรียนหนองบัวนาค 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
202 โรงเรียนบ้านหันเตย 4 0 0% 0 0% 1 25% 3 75% 4
203 โรงเรียนบ้านคึมหญ้านาง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
204 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net/
Copyright © 2012
Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]