หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 ค่ายลูกเสือละโว้ สพป.นครราชสีมา เขต 7 อ.ชุมพวง ศน.เฉลิม ไชยโคตร  
2 หอประชุม อำเภอพิมาย อ.พิมาย ศน. ชาติ ชาติสุภาพ  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิก อ.พิมาย นายแสวง เชยโพธิ์  
4 โรงเรียนชุมชนประทาย อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา นายประเสริฐ หมีทอง  
5 โรงเรียนบ้านตะบอง อ.พิมาย นายสมชาย ผ่องสูงเนิน  
6 โรงเรียนบ้านพุทรา อ.พิมาย นายวิรัส ภูบุญศรี  
7 โรงเรียนบ้านยางวิทยา อ.ชุมพวง นายสัญชัย ขวัญมา  
8 โรงเรียนบ้านละโว้ อ.ชุมพวง นายชั้น สุขทั่ว  
9 โรงเรียนบ้านหนองปรือ ( รัฐราฎร์พัฒนา ) อ.พิมาย นายสถิตย์ ทองพิมาย  
10 โรงเรียนบ้านโนนยอ อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา นายณัฐพล กล้าหาญ  
11 โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ อ.พิมาย นายสุวิช จูมวรรณา  
12 โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา อ.ชุมพวง นายศิวัช กมล  
13 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 82 ( โคกตองเจริญ ) อ.ชุมพวง นายสุรพล ชัยวงษ์  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net/
Copyright © 2012
Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]