สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหัวหนอง สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่63 ประจำปีการศึกษา2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต6 26-27-28 กันยายน2556
ณร.ร.วานิชวิทยาร.ร.บัวใหญ่วิทยาร.ร.อมรศิลป์ร.ร.เทศบาล2 ร.ร.บ้านขามหนองแวงร.ร.ป่าตองท่าเนินสามัคคีสพป.นม6(หลังเดิม)หอประชุมอบจ.

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 83 ทอง 11 1. เด็กชายรัตนชัย  วันสา
 
1. นางพรรทิพา  สุนนท์
 
2 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปิยะมาศ  ชินนอก
 
1. นางพรรทิพา  สุนนท์
 
3 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงศิริพร  ทดไธสง
 
1. นางเสาวนีย์  พรหมมา