สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครราชสีมา เขต 6
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนคงวิทยา 37 8 4 8 49
2 อมรศิลป์ 25 7 3 0 35
3 ชุมชนบ้านช่อระกา 23 5 2 2 30
4 บ้านหนองบัวทุ่ง 22 5 0 1 27
5 บ้านแดงน้อย 21 15 7 3 43
6 บ้านศาลาหนองขอน 20 3 2 3 25
7 บ้านหนองหว้า 20 2 4 6 26
8 บ้านสระสี่เหลี่ยม 19 6 3 4 28
9 บ้านด่านช้าง 16 11 5 2 32
10 บ้านโนนสำราญ 16 6 5 6 27
11 บ้านโนนสัง 16 2 2 4 20
12 บ้านหนองปรือโป่ง 16 2 2 4 20
13 บ้านประคำ 15 5 5 15 25
14 บ้านโนนดู่ 14 10 6 4 30
15 บ้านโนนระเวียง 14 8 6 4 28
16 ปริยัติไพศาล 14 6 4 3 24
17 บ้านหนองเต่า 14 4 2 6 20
18 ชุนบ้านเหลื่อม 14 2 3 2 19
19 บ้านคอนเมือง 14 2 0 1 16
20 เทศบาล ๒ (สหกรณ์สมทบ) 13 6 8 12 27
21 วัดบ้านโนนกอก 13 5 4 5 22
22 วันครู2502 13 4 2 4 19
23 ชุมชนบ้านหนองบัวลาย 13 3 0 7 16
24 บ้านหนองคอม 13 2 1 6 16
25 บ้านตากิ่ม 13 1 2 1 16
26 บ้านตาจั่น 12 5 2 4 19
27 บ้านดอนแร้ง 12 3 7 6 22
28 บ้านหนองบัวกระจาย 12 3 7 5 22
29 บ้านหนองปรือคึมม่วง 12 3 2 2 17
30 บ้านตลุกพลวง 12 2 1 2 15
31 บ้านโพนทอง 12 2 0 6 14
32 บ้านดอนไผ่ 12 0 3 2 15
33 วานิชวิทยา 11 6 0 3 17
34 บ้านหมัน 11 5 4 2 20
35 บ้านหนองขามนาดี 11 5 0 1 16
36 บ้านปอบิด 11 4 2 3 17
37 บ้านหนองหว้าเอน 11 3 2 5 16
38 ชุมชนบ้านวัด 11 3 1 3 15
39 บ้านดอนใหญ่ 11 2 2 0 15
40 บ้านโคกกระเบื้องสามัคคี 10 5 2 2 17
41 บ้านตะโกโคก 10 4 2 0 16
42 ขามเตี้ยพิทยาคม 10 3 1 5 14
43 บ้านโจด 10 1 1 2 12
44 บ้านทัพมะขาม 9 6 3 0 18
45 บ้านหลุบกุง 9 4 6 1 19
46 บ้านโคกเสี่ยว 9 4 4 2 17
47 บ้านโคกสะอาดประชาราษฎร์รังสรรค์ 9 4 3 1 16
48 บ้านโนนเต็ง 9 1 0 2 10
49 บ้านโนนทองหลาง 8 7 1 4 16
50 บ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี 8 3 2 1 13
51 บ้านสระครก 8 2 4 8 14
52 บ้านหนองพรานปาน 8 2 2 4 12
53 บ้านหนองหญ้าปล้อง 8 2 1 0 11
54 บ้านหนองม่วง 8 2 0 0 10
55 บ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี 8 1 4 0 13
56 บ้านขามป้อม (สังวาลย์อนุสรณ์) 8 1 2 2 11
57 วัดบ้านสีดา 8 0 0 2 8
58 บ้านหนองตาด 7 8 4 8 19
59 บ้านหนองกระทุ่ม 7 6 5 4 18
60 บ้านน้อยหนองหนาด 7 5 0 1 12
61 บ้านเก่าค้อ 7 3 1 6 11
62 บ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์) 7 3 1 1 11
63 บัวใหญ่วิทยา 7 2 3 3 12
64 บ้านดอนตะหนิน 7 1 1 6 9
65 บ้านหญ้าคาดอนเค็ง 7 1 1 0 9
66 บ้านตะคร้อ (มิตรภาพ4) 7 0 1 0 8
67 บ้านกระถิน 7 0 0 2 7
68 บ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ 6 10 2 9 18
69 เทศบาล ๓ (บ้านหนองม่วง) 6 4 4 4 14
70 บ้านโคกน้อย 6 4 3 0 13
71 บ้านสีสุก 6 4 1 2 11
72 บ้านหนองโคบาล 6 4 0 6 10
73 บ้านอ้อยช้าง 6 3 1 2 10
74 บ้านทองหลางน้อย 6 2 5 4 13
75 บ้านห้วยทราย 6 2 0 0 8
76 บ้านแก้งสนามนาง 6 1 1 0 8
77 บ้านหนองบัว 6 1 0 0 7
78 บ้านหญ้าคาประชาเนรมิต 6 0 1 2 7
79 บ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี 5 7 1 3 13
80 บ้านดอนกลาง 5 3 6 1 14
81 วัดบ้านไร่ 5 3 4 5 12
82 วัดบ้านหนองแวง 5 2 0 0 7
83 เบญจราษฎร์ศึกษา 5 1 1 1 7
84 วัดบ้านดอนโก่ย 5 1 1 0 7
85 บ้านหินแห่ 5 1 0 2 6
86 บ้านโนนมะเฟือง 5 1 0 0 6
87 วนาประชารัฐบำรุง 5 1 0 0 6
88 บ้านหนองแสง 5 0 1 2 6
89 ห้วยไหวัฒนา 5 0 0 0 5
90 บ้านโต้นสามัคคีวิทยา 5 0 0 0 5
91 ไทยรัฐวิทยา ๑๘ 5 0 0 0 5
92 บ้านโคกสี 4 6 2 1 12
93 บ้านหนองบัวชาลีราษฎร์สามัคคี 4 4 1 0 9
94 บ้านโนนเพ็ด 4 3 1 0 8
95 วัดบ้านมะค่า 4 2 1 1 7
96 บ้านตลุกสาหร่าย 4 2 0 1 6
97 บ้านแฝก 4 2 0 0 6
98 บ้านบุเสมาทอง 4 1 2 3 7
99 บ้านขาม (สนง.สลากกินแบ่งสมทบ) 4 1 1 1 6
100 บ้านฝาผนัง 4 1 1 1 6
101 บ้านหนองสะเดา 4 1 0 0 5
102 บ้านห้วยยาง 4 0 2 1 6
103 วัดบ้านหนองตะไก้ 4 0 1 3 5
104 บ้านเมืองคง 4 0 1 2 5
105 ชุมชนหนองแวงสุวิทย์ 4 0 1 0 5
106 บ้านดอนถั่วแปบพัฒนา 4 0 0 0 4
107 บ้านไทรโยง 4 0 0 0 4
108 เทศบาล ๑ (บ้านบัวใหญ่) 3 4 3 8 10
109 บ้านดอนเปล้า 3 3 0 2 6
110 บ้านหินลาดหนองโดน 3 2 1 2 6
111 บ้านหนองพลวง 3 2 0 0 5
112 บ้านโสกน้ำขุ่น 3 1 2 3 6
113 บ้านโคกสะอาดสามัคคี 3 1 2 0 6
114 บ้านดงบัง 3 1 1 2 5
115 บ้านตะโกทุ่ง 3 1 1 0 5
116 บ้านนาคุรุราษฏร์วัฒนา 3 1 1 0 5
117 บ้านทองหลาง 3 1 1 0 5
118 บ้านหนองจาน 3 1 0 2 4
119 บ้านหนองแขม 3 0 1 0 4
120 บ้านหนองบง 3 0 1 0 4
121 บ้านหนองขามน้อย 3 0 0 1 3
122 บ้านนาดอนบก 3 0 0 0 3
123 บ้านมะค่า 3 0 0 0 3
124 บ้านคูขาดโสกรังสามัคคี 2 7 2 1 11
125 บ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี 2 4 0 1 6
126 บ้านปรางค์ 2 4 0 0 6
127 บ้านอุทัยทอง 2 3 2 1 7
128 บ้านโคกเพ็ด 2 3 1 5 6
129 บ้านโนนทองหลาง(ตุ๊ประสิทธิ์) 2 3 0 1 5
130 บ้านดอนคนทา 2 2 1 0 5
131 บ้านดอนฆ่าเสือ 2 2 1 0 5
132 วัดบ้านสามเมือง 2 2 0 2 4
133 บ้านตะโก 2 1 1 3 4
134 บ้านโคกเพ็ด(คง1) 2 1 0 1 3
135 บ้านเพ็ดน้อย 2 1 0 0 3
136 บ้านโนนรัง 2 1 0 0 3
137 บ้านโสกสนวน 2 1 0 0 3
138 หนองบง 2 1 0 0 3
139 วังโพน 2 0 2 0 4
140 บ้านนาแค 2 0 1 1 3
141 บ้านหญ้าคา 2 0 1 1 3
142 บ้านหนองบัวสามัคคี 2 0 0 1 2
143 บ้านคึมมะอุ 2 0 0 0 2
144 วัดบ้านหนองหัวช้าง 2 0 0 0 2
145 บ้านหัวหนอง 2 0 0 0 2
146 บ้านกระพี้ 2 0 0 0 2
147 บ้านโสกงูเหลือม 2 0 0 0 2
148 วัดบ้านเก่างิ้ว 1 4 0 0 5
149 วัดบ้านหนองกก 1 3 2 0 6
150 บ้านดอนทะแยง 1 1 1 2 3
151 บ้านโนนสูง 1 1 0 2 2
152 บ้านหนองหญ้าขาว 1 1 0 2 2
153 บ้านขามเวียน 1 1 0 1 2
154 วัดบ้านเมืองสูง 1 1 0 1 2
155 บ้านกอก 1 1 0 0 2
156 บ้านโคกตะพาบ 1 0 2 2 3
157 บ้านหนองแจ้งน้อย 1 0 1 1 2
158 บ้านตะหนอด 1 0 1 0 2
159 บ้านตะคร้อโนนทอง 1 0 1 0 2
160 บ้านหนองผือ 1 0 0 2 1
161 บ้านวังโพธิ์ 1 0 0 1 1
162 บ้านสี่เหลี่ยม 1 0 0 0 1
163 บ้านห้วยโจด 1 0 0 0 1
164 วัดบ้านศาลาดิน 1 0 0 0 1
165 บ้านโนนกระพี้วิทยา 0 3 2 2 5
166 บ้านป่าหวาย 0 3 0 1 3
167 บ้านโคกสว่าง 0 2 2 0 4
168 วัดบ้านดอนชุมช้าง 0 1 1 3 2
169 วัดกู่สามัคคี 0 1 1 2 2
170 บ้านเสมา 0 1 0 3 1
171 วัดบ้านกระเบื้อง 0 1 0 1 1
172 บ้านขามหนองแวง 0 1 0 0 1
173 บ้านงิ้ว 0 1 0 0 1
174 บ้านหนองม่วงช่างพิม 0 1 0 0 1
175 บ้านหนองสะแก 0 1 0 0 1
176 บ้านหนองโจด 0 1 0 0 1
177 บ้านห้วยม่วง 0 1 0 0 1
178 วัดบ้านดอนเต็ง 0 1 0 0 1
179 วัดบ้านโนนประดู่ 0 1 0 0 1
180 บ้านกู่ 0 0 1 0 1
181 บ้านหัวนาคำ 0 0 1 0 1
182 บ้านหนองเม็ก(สถาพรประชานุเคราะห์) 0 0 0 1 0
183 บ้านหนองแจ้งใหญ่ 0 0 0 0 0
184 บ้านหนองไข่ผำ 0 0 0 0 0
รวม 1,124 422 258 346 1,804