สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครราชสีมา เขต 6
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนคงวิทยา 12 7 7 26 37 8 4 8 49
2 บ้านหนองหว้า 10 7 2 19 20 2 4 6 26
3 บ้านหนองบัวทุ่ง 7 8 5 20 22 5 0 1 27
4 บ้านตากิ่ม 7 2 1 10 13 1 2 1 16
5 บ้านสระสี่เหลี่ยม 6 6 6 18 19 6 3 4 28
6 วันครู2502 6 3 3 12 13 4 2 4 19
7 บ้านด่านช้าง 6 2 2 10 16 11 5 2 32
8 บ้านปอบิด 6 1 3 10 11 4 2 3 17
9 บ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี 6 0 0 6 8 1 4 0 13
10 ชุมชนบ้านช่อระกา 5 5 2 12 23 5 2 2 30
11 อมรศิลป์ 5 3 6 14 25 7 3 0 35
12 บ้านคอนเมือง 5 3 3 11 14 2 0 1 16
13 บ้านหนองคอม 5 3 2 10 13 2 1 6 16
14 บ้านดอนแร้ง 5 2 1 8 12 3 7 6 22
15 บ้านตะโกโคก 5 2 1 8 10 4 2 0 16
16 บ้านหนองขามนาดี 5 2 0 7 11 5 0 1 16
17 บ้านหนองบัว 5 2 0 7 6 1 0 0 7
18 บ้านหนองพรานปาน 5 1 4 10 8 2 2 4 12
19 บ้านหนองเต่า 5 0 2 7 14 4 2 6 20
20 บ้านแดงน้อย 4 4 2 10 21 15 7 3 43
21 บ้านโนนสำราญ 4 4 0 8 16 6 5 6 27
22 วานิชวิทยา 4 3 1 8 11 6 0 3 17
23 บ้านหนองหญ้าปล้อง 4 3 0 7 8 2 1 0 11
24 บ้านโนนสัง 4 2 2 8 16 2 2 4 20
25 วัดบ้านโนนกอก 4 2 0 6 13 5 4 5 22
26 บ้านหนองบัวกระจาย 4 1 5 10 12 3 7 5 22
27 บ้านโจด 4 1 1 6 10 1 1 2 12
28 ชุมชนบ้านวัด 4 0 4 8 11 3 1 3 15
29 บ้านโนนดู่ 3 8 4 15 14 10 6 4 30
30 บ้านหนองปรือโป่ง 3 4 3 10 16 2 2 4 20
31 เทศบาล ๒ (สหกรณ์สมทบ) 3 4 2 9 13 6 8 12 27
32 ปริยัติไพศาล 3 4 1 8 14 6 4 3 24
33 บ้านตาจั่น 3 3 4 10 12 5 2 4 19
34 บ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ 3 2 3 8 6 10 2 9 18
35 บ้านโนนระเวียง 3 2 1 6 14 8 6 4 28
36 บ้านตลุกพลวง 3 1 1 5 12 2 1 2 15
37 บ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี 3 1 1 5 8 3 2 1 13
38 บ้านกระถิน 3 1 1 5 7 0 0 2 7
39 บ้านเก่าค้อ 3 1 0 4 7 3 1 6 11
40 ชุนบ้านเหลื่อม 2 5 2 9 14 2 3 2 19
41 บ้านดอนไผ่ 2 4 0 6 12 0 3 2 15
42 บ้านสระครก 2 3 4 9 8 2 4 8 14
43 บ้านโคกกระเบื้องสามัคคี 2 3 1 6 10 5 2 2 17
44 บ้านโนนเต็ง 2 3 1 6 9 1 0 2 10
45 บ้านขามป้อม (สังวาลย์อนุสรณ์) 2 3 1 6 8 1 2 2 11
46 บ้านดอนกลาง 2 3 1 6 5 3 6 1 14
47 บ้านหนองหว้าเอน 2 1 5 8 11 3 2 5 16
48 บ้านโคกสะอาดประชาราษฎร์รังสรรค์ 2 1 1 4 9 4 3 1 16
49 บ้านห้วยทราย 2 1 1 4 6 2 0 0 8
50 บ้านโนนมะเฟือง 2 1 1 4 5 1 0 0 6
51 วัดบ้านสีดา 2 1 0 3 8 0 0 2 8
52 บ้านนาดอนบก 2 1 0 3 3 0 0 0 3
53 บ้านโพนทอง 2 0 4 6 12 2 0 6 14
54 บ้านหนองม่วง 2 0 3 5 8 2 0 0 10
55 บ้านตลุกสาหร่าย 2 0 1 3 4 2 0 1 6
56 บ้านหนองแสง 2 0 0 2 5 0 1 2 6
57 วัดบ้านสามเมือง 2 0 0 2 2 2 0 2 4
58 บ้านศาลาหนองขอน 1 6 3 10 20 3 2 3 25
59 บ้านประคำ 1 2 3 6 15 5 5 15 25
60 บ้านดอนใหญ่ 1 2 2 5 11 2 2 0 15
61 บ้านอ้อยช้าง 1 2 2 5 6 3 1 2 10
62 วัดบ้านไร่ 1 2 2 5 5 3 4 5 12
63 บ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์) 1 2 1 4 7 3 1 1 11
64 บ้านดอนตะหนิน 1 1 3 5 7 1 1 6 9
65 ขามเตี้ยพิทยาคม 1 1 2 4 10 3 1 5 14
66 บ้านตะคร้อ (มิตรภาพ4) 1 1 1 3 7 0 1 0 8
67 ห้วยไหวัฒนา 1 1 1 3 5 0 0 0 5
68 บ้านเมืองคง 1 1 1 3 4 0 1 2 5
69 บ้านทัพมะขาม 1 1 0 2 9 6 3 0 18
70 บ้านหนองตาด 1 1 0 2 7 8 4 8 19
71 บ้านสีสุก 1 1 0 2 6 4 1 2 11
72 บ้านหนองสะเดา 1 1 0 2 4 1 0 0 5
73 บ้านคึมมะอุ 1 1 0 2 2 0 0 0 2
74 บ้านหนองปรือคึมม่วง 1 0 5 6 12 3 2 2 17
75 บ้านหนองกระทุ่ม 1 0 2 3 7 6 5 4 18
76 บ้านหญ้าคาดอนเค็ง 1 0 1 2 7 1 1 0 9
77 บ้านทองหลางน้อย 1 0 1 2 6 2 5 4 13
78 วัดบ้านหนองตะไก้ 1 0 1 2 4 0 1 3 5
79 บ้านโนนสูง 1 0 1 2 1 1 0 2 2
80 บ้านหนองโคบาล 1 0 0 1 6 4 0 6 10
81 วัดบ้านดอนโก่ย 1 0 0 1 5 1 1 0 7
82 บ้านบุเสมาทอง 1 0 0 1 4 1 2 3 7
83 บ้านหนองพลวง 1 0 0 1 3 2 0 0 5
84 บ้านดงบัง 1 0 0 1 3 1 1 2 5
85 บ้านตะโกทุ่ง 1 0 0 1 3 1 1 0 5
86 บ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี 1 0 0 1 2 4 0 1 6
87 บ้านปรางค์ 1 0 0 1 2 4 0 0 6
88 บ้านตะโก 1 0 0 1 2 1 1 3 4
89 บ้านตะหนอด 1 0 0 1 1 0 1 0 2
90 บ้านหมัน 0 6 2 8 11 5 4 2 20
91 ชุมชนบ้านหนองบัวลาย 0 3 4 7 13 3 0 7 16
92 บ้านมะค่า 0 3 0 3 3 0 0 0 3
93 บ้านโคกเสี่ยว 0 2 1 3 9 4 4 2 17
94 บ้านน้อยหนองหนาด 0 2 1 3 7 5 0 1 12
95 เทศบาล ๓ (บ้านหนองม่วง) 0 2 0 2 6 4 4 4 14
96 บ้านโคกสี 0 2 0 2 4 6 2 1 12
97 บ้านนาแค 0 2 0 2 2 0 1 1 3
98 บ้านโนนเพ็ด 0 1 2 3 4 3 1 0 8
99 บ้านหลุบกุง 0 1 1 2 9 4 6 1 19
100 บัวใหญ่วิทยา 0 1 1 2 7 2 3 3 12
101 บ้านหญ้าคาประชาเนรมิต 0 1 1 2 6 0 1 2 7
102 วนาประชารัฐบำรุง 0 1 1 2 5 1 0 0 6
103 บ้านโต้นสามัคคีวิทยา 0 1 1 2 5 0 0 0 5
104 บ้านหินลาดหนองโดน 0 1 1 2 3 2 1 2 6
105 วัดบ้านหนองหัวช้าง 0 1 1 2 2 0 0 0 2
106 บ้านตะคร้อโนนทอง 0 1 1 2 1 0 1 0 2
107 บ้านโนนทองหลาง 0 1 0 1 8 7 1 4 16
108 ไทยรัฐวิทยา ๑๘ 0 1 0 1 5 0 0 0 5
109 บ้านขาม (สนง.สลากกินแบ่งสมทบ) 0 1 0 1 4 1 1 1 6
110 บ้านห้วยยาง 0 1 0 1 4 0 2 1 6
111 บ้านโสกน้ำขุ่น 0 1 0 1 3 1 2 3 6
112 บ้านนาคุรุราษฏร์วัฒนา 0 1 0 1 3 1 1 0 5
113 บ้านหนองแขม 0 1 0 1 3 0 1 0 4
114 บ้านหนองขามน้อย 0 1 0 1 3 0 0 1 3
115 บ้านดอนคนทา 0 1 0 1 2 2 1 0 5
116 วังโพน 0 1 0 1 2 0 2 0 4
117 บ้านหนองบัวสามัคคี 0 1 0 1 2 0 0 1 2
118 บ้านหัวหนอง 0 1 0 1 2 0 0 0 2
119 บ้านโนนกระพี้วิทยา 0 1 0 1 0 3 2 2 5
120 เบญจราษฎร์ศึกษา 0 0 2 2 5 1 1 1 7
121 บ้านคูขาดโสกรังสามัคคี 0 0 2 2 2 7 2 1 11
122 บ้านโคกน้อย 0 0 1 1 6 4 3 0 13
123 บ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี 0 0 1 1 5 7 1 3 13
124 วัดบ้านมะค่า 0 0 1 1 4 2 1 1 7
125 บ้านแฝก 0 0 1 1 4 2 0 0 6
126 บ้านฝาผนัง 0 0 1 1 4 1 1 1 6
127 ชุมชนหนองแวงสุวิทย์ 0 0 1 1 4 0 1 0 5
128 เทศบาล ๑ (บ้านบัวใหญ่) 0 0 1 1 3 4 3 8 10
129 บ้านทองหลาง 0 0 1 1 3 1 1 0 5
130 บ้านโคกเพ็ด(คง1) 0 0 1 1 2 1 0 1 3
131 วัดบ้านหนองกก 0 0 1 1 1 3 2 0 6
132 บ้านดอนทะแยง 0 0 1 1 1 1 1 2 3
133 บ้านโคกสว่าง 0 0 1 1 0 2 2 0 4
134 บ้านแก้งสนามนาง 0 0 0 0 6 1 1 0 8
135 วัดบ้านหนองแวง 0 0 0 0 5 2 0 0 7
136 บ้านหินแห่ 0 0 0 0 5 1 0 2 6
137 บ้านหนองบัวชาลีราษฎร์สามัคคี 0 0 0 0 4 4 1 0 9
138 บ้านดอนถั่วแปบพัฒนา 0 0 0 0 4 0 0 0 4
139 บ้านไทรโยง 0 0 0 0 4 0 0 0 4
140 บ้านดอนเปล้า 0 0 0 0 3 3 0 2 6
141 บ้านโคกสะอาดสามัคคี 0 0 0 0 3 1 2 0 6
142 บ้านหนองจาน 0 0 0 0 3 1 0 2 4
143 บ้านหนองบง 0 0 0 0 3 0 1 0 4
144 บ้านอุทัยทอง 0 0 0 0 2 3 2 1 7
145 บ้านโคกเพ็ด 0 0 0 0 2 3 1 5 6
146 บ้านโนนทองหลาง(ตุ๊ประสิทธิ์) 0 0 0 0 2 3 0 1 5
147 บ้านดอนฆ่าเสือ 0 0 0 0 2 2 1 0 5
148 บ้านเพ็ดน้อย 0 0 0 0 2 1 0 0 3
149 บ้านโนนรัง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
150 บ้านโสกสนวน 0 0 0 0 2 1 0 0 3
151 หนองบง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
152 บ้านหญ้าคา 0 0 0 0 2 0 1 1 3
153 บ้านกระพี้ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
154 บ้านโสกงูเหลือม 0 0 0 0 2 0 0 0 2
155 วัดบ้านเก่างิ้ว 0 0 0 0 1 4 0 0 5
156 บ้านหนองหญ้าขาว 0 0 0 0 1 1 0 2 2
157 บ้านขามเวียน 0 0 0 0 1 1 0 1 2
158 วัดบ้านเมืองสูง 0 0 0 0 1 1 0 1 2
159 บ้านกอก 0 0 0 0 1 1 0 0 2
160 บ้านโคกตะพาบ 0 0 0 0 1 0 2 2 3
161 บ้านหนองแจ้งน้อย 0 0 0 0 1 0 1 1 2
162 บ้านหนองผือ 0 0 0 0 1 0 0 2 1
163 บ้านวังโพธิ์ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
164 บ้านสี่เหลี่ยม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
165 บ้านห้วยโจด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
166 วัดบ้านศาลาดิน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
167 บ้านป่าหวาย 0 0 0 0 0 3 0 1 3
168 วัดบ้านดอนชุมช้าง 0 0 0 0 0 1 1 3 2
169 วัดกู่สามัคคี 0 0 0 0 0 1 1 2 2
170 บ้านเสมา 0 0 0 0 0 1 0 3 1
171 วัดบ้านกระเบื้อง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
172 บ้านขามหนองแวง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
173 บ้านงิ้ว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
174 บ้านหนองม่วงช่างพิม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
175 บ้านหนองสะแก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
176 บ้านหนองโจด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
177 บ้านห้วยม่วง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
178 วัดบ้านดอนเต็ง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
179 วัดบ้านโนนประดู่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
180 บ้านกู่ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
181 บ้านหัวนาคำ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
182 บ้านหนองเม็ก(สถาพรประชานุเคราะห์) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
183 บ้านหนองแจ้งใหญ่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
184 บ้านหนองไข่ผำ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 253 210 178 641 1,124 422 258 346 1,804