สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครราชสีมา เขต 6
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนคงวิทยา 9 7 5 21 33 8 4 6 45
2 บ้านตากิ่ม 7 2 1 10 13 1 2 1 16
3 บ้านสระสี่เหลี่ยม 6 6 6 18 19 6 3 4 28
4 บ้านหนองบัวทุ่ง 6 6 5 17 18 4 0 1 22
5 วันครู2502 6 3 3 12 13 4 2 4 19
6 ชุมชนบ้านช่อระกา 5 5 2 12 23 5 2 2 30
7 อมรศิลป์ 5 3 6 14 25 7 3 0 35
8 บ้านคอนเมือง 5 3 2 10 13 1 0 1 14
9 บ้านตะโกโคก 5 2 1 8 10 4 2 0 16
10 บ้านหนองบัว 5 2 0 7 6 1 0 0 7
11 บ้านหนองพรานปาน 5 1 4 10 8 2 2 4 12
12 บ้านปอบิด 5 1 3 9 10 4 2 3 16
13 บ้านแดงน้อย 4 3 1 8 15 13 7 2 35
14 วานิชวิทยา 4 3 1 8 11 6 0 3 17
15 บ้านหนองหว้า 4 3 0 7 9 2 4 5 15
16 วัดบ้านโนนกอก 4 2 0 6 13 5 4 5 22
17 บ้านหนองบัวกระจาย 4 1 5 10 12 3 7 5 22
18 บ้านโจด 4 1 1 6 10 1 1 2 12
19 ชุมชนบ้านวัด 4 0 4 8 11 3 1 3 15
20 เทศบาล ๒ (สหกรณ์สมทบ) 3 4 2 9 13 6 8 12 27
21 บ้านโนนสัง 3 2 2 7 15 2 2 4 19
22 บ้านโนนระเวียง 3 2 1 6 14 8 6 4 28
23 บ้านด่านช้าง 3 2 1 6 12 7 5 2 24
24 บ้านตลุกพลวง 3 1 1 5 11 2 1 1 14
25 บ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี 3 1 1 5 8 3 2 1 13
26 บ้านกระถิน 3 1 1 5 7 0 0 2 7
27 บ้านเก่าค้อ 3 1 0 4 7 3 1 6 11
28 บ้านดอนแร้ง 3 0 1 4 9 2 6 5 17
29 ชุนบ้านเหลื่อม 2 5 2 9 14 2 3 2 19
30 บ้านสระครก 2 3 4 9 8 2 4 8 14
31 บ้านตาจั่น 2 3 3 8 11 4 2 4 17
32 บ้านโคกกระเบื้องสามัคคี 2 3 1 6 10 5 2 2 17
33 บ้านโนนเต็ง 2 3 1 6 9 1 0 2 10
34 บ้านโนนสำราญ 2 3 0 5 13 6 5 6 24
35 บ้านหนองขามนาดี 2 2 0 4 8 4 0 1 12
36 บ้านหนองหว้าเอน 2 1 4 7 10 2 2 5 14
37 บ้านโคกสะอาดประชาราษฎร์รังสรรค์ 2 1 1 4 9 4 3 1 16
38 ปริยัติไพศาล 2 1 1 4 8 4 4 2 16
39 บ้านห้วยทราย 2 1 1 4 6 2 0 0 8
40 บ้านโนนมะเฟือง 2 1 1 4 5 1 0 0 6
41 วัดบ้านสีดา 2 1 0 3 6 0 0 1 6
42 บ้านโพนทอง 2 0 3 5 11 2 0 6 13
43 บ้านหนองม่วง 2 0 3 5 8 2 0 0 10
44 บ้านหนองเต่า 2 0 1 3 9 3 2 6 14
45 บ้านตลุกสาหร่าย 2 0 1 3 4 2 0 1 6
46 บ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี 2 0 0 2 6 1 2 0 9
47 บ้านศาลาหนองขอน 1 6 3 10 20 3 2 3 25
48 บ้านหนองปรือโป่ง 1 3 1 5 10 2 2 3 14
49 บ้านดอนไผ่ 1 3 0 4 9 0 3 2 12
50 บ้านประคำ 1 2 3 6 15 5 5 15 25
51 บ้านดอนใหญ่ 1 2 2 5 11 2 2 0 15
52 บ้านหนองคอม 1 2 2 5 6 2 1 4 9
53 วัดบ้านไร่ 1 2 2 5 5 3 4 5 12
54 บ้านดอนกลาง 1 2 1 4 3 3 6 1 12
55 บ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์) 1 2 0 3 5 3 1 1 9
56 บ้านดอนตะหนิน 1 1 3 5 7 1 1 6 9
57 ขามเตี้ยพิทยาคม 1 1 1 3 8 3 1 5 12
58 บ้านตะคร้อ (มิตรภาพ4) 1 1 1 3 7 0 1 0 8
59 ห้วยไหวัฒนา 1 1 1 3 5 0 0 0 5
60 บ้านเมืองคง 1 1 1 3 4 0 1 2 5
61 บ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ 1 1 1 3 2 7 1 8 10
62 บ้านทัพมะขาม 1 1 0 2 9 6 3 0 18
63 บ้านหนองตาด 1 1 0 2 7 8 4 8 19
64 บ้านสีสุก 1 1 0 2 6 4 1 2 11
65 บ้านหนองสะเดา 1 1 0 2 4 1 0 0 5
66 บ้านหนองหญ้าปล้อง 1 1 0 2 3 2 1 0 6
67 บ้านคึมมะอุ 1 1 0 2 2 0 0 0 2
68 บ้านนาดอนบก 1 1 0 2 2 0 0 0 2
69 บ้านหนองปรือคึมม่วง 1 0 4 5 11 3 2 1 16
70 บ้านหนองกระทุ่ม 1 0 2 3 7 6 5 4 18
71 บ้านหญ้าคาดอนเค็ง 1 0 1 2 7 1 1 0 9
72 บ้านทองหลางน้อย 1 0 1 2 6 2 5 4 13
73 วัดบ้านหนองตะไก้ 1 0 1 2 4 0 1 3 5
74 บ้านโนนสูง 1 0 1 2 1 1 0 2 2
75 บ้านหนองโคบาล 1 0 0 1 6 4 0 6 10
76 วัดบ้านดอนโก่ย 1 0 0 1 5 1 1 0 7
77 บ้านบุเสมาทอง 1 0 0 1 4 1 2 3 7
78 บ้านหนองพลวง 1 0 0 1 3 2 0 0 5
79 บ้านดงบัง 1 0 0 1 3 1 1 2 5
80 บ้านตะโกทุ่ง 1 0 0 1 3 1 1 0 5
81 บ้านหนองแสง 1 0 0 1 3 0 1 2 4
82 บ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี 1 0 0 1 2 4 0 1 6
83 บ้านปรางค์ 1 0 0 1 2 4 0 0 6
84 บ้านตะโก 1 0 0 1 2 1 1 3 4
85 บ้านตะหนอด 1 0 0 1 1 0 1 0 2
86 บ้านหมัน 0 6 2 8 11 5 4 2 20
87 บ้านโนนดู่ 0 5 4 9 9 8 5 4 22
88 ชุมชนบ้านหนองบัวลาย 0 3 3 6 12 3 0 7 15
89 บ้านมะค่า 0 3 0 3 3 0 0 0 3
90 บ้านโคกเสี่ยว 0 2 1 3 9 4 4 2 17
91 บ้านขามป้อม (สังวาลย์อนุสรณ์) 0 2 1 3 3 0 2 2 5
92 เทศบาล ๓ (บ้านหนองม่วง) 0 2 0 2 6 4 4 4 14
93 บ้านนาแค 0 2 0 2 2 0 1 1 3
94 บ้านโนนเพ็ด 0 1 2 3 4 3 1 0 8
95 บัวใหญ่วิทยา 0 1 1 2 7 2 3 3 12
96 บ้านหญ้าคาประชาเนรมิต 0 1 1 2 6 0 1 2 7
97 วนาประชารัฐบำรุง 0 1 1 2 5 1 0 0 6
98 บ้านโต้นสามัคคีวิทยา 0 1 1 2 5 0 0 0 5
99 บ้านหินลาดหนองโดน 0 1 1 2 3 2 1 2 6
100 วัดบ้านหนองหัวช้าง 0 1 1 2 2 0 0 0 2
101 บ้านตะคร้อโนนทอง 0 1 1 2 1 0 1 0 2
102 บ้านโนนทองหลาง 0 1 0 1 8 7 1 4 16
103 บ้านน้อยหนองหนาด 0 1 0 1 6 2 0 1 8
104 ไทยรัฐวิทยา ๑๘ 0 1 0 1 5 0 0 0 5
105 บ้านขาม (สนง.สลากกินแบ่งสมทบ) 0 1 0 1 4 1 1 1 6
106 บ้านห้วยยาง 0 1 0 1 4 0 2 1 6
107 บ้านโคกสี 0 1 0 1 3 6 2 0 11
108 บ้านโสกน้ำขุ่น 0 1 0 1 3 1 2 3 6
109 บ้านนาคุรุราษฏร์วัฒนา 0 1 0 1 3 1 1 0 5
110 บ้านหนองแขม 0 1 0 1 3 0 1 0 4
111 บ้านดอนคนทา 0 1 0 1 2 2 1 0 5
112 วังโพน 0 1 0 1 2 0 2 0 4
113 บ้านหนองบัวสามัคคี 0 1 0 1 2 0 0 1 2
114 บ้านหัวหนอง 0 1 0 1 2 0 0 0 2
115 บ้านโนนกระพี้วิทยา 0 1 0 1 0 3 2 2 5
116 เบญจราษฎร์ศึกษา 0 0 2 2 5 1 1 1 7
117 บ้านอ้อยช้าง 0 0 2 2 3 3 1 2 7
118 บ้านโคกน้อย 0 0 1 1 6 4 3 0 13
119 วัดบ้านมะค่า 0 0 1 1 4 2 1 1 7
120 บ้านแฝก 0 0 1 1 4 2 0 0 6
121 ชุมชนหนองแวงสุวิทย์ 0 0 1 1 4 0 1 0 5
122 เทศบาล ๑ (บ้านบัวใหญ่) 0 0 1 1 3 4 3 8 10
123 บ้านทองหลาง 0 0 1 1 3 1 1 0 5
124 บ้านโคกเพ็ด(คง1) 0 0 1 1 2 1 0 1 3
125 วัดบ้านหนองกก 0 0 1 1 1 3 2 0 6
126 บ้านคูขาดโสกรังสามัคคี 0 0 1 1 1 3 1 0 5
127 บ้านดอนทะแยง 0 0 1 1 1 1 1 2 3
128 บ้านโคกสว่าง 0 0 1 1 0 2 2 0 4
129 บ้านหลุบกุง 0 0 0 0 7 3 6 1 16
130 บ้านแก้งสนามนาง 0 0 0 0 6 1 1 0 8
131 บ้านหินแห่ 0 0 0 0 5 1 0 2 6
132 บ้านหนองบัวชาลีราษฎร์สามัคคี 0 0 0 0 4 4 1 0 9
133 วัดบ้านหนองแวง 0 0 0 0 4 2 0 0 6
134 บ้านดอนถั่วแปบพัฒนา 0 0 0 0 4 0 0 0 4
135 บ้านไทรโยง 0 0 0 0 4 0 0 0 4
136 บ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี 0 0 0 0 3 5 1 2 9
137 บ้านดอนเปล้า 0 0 0 0 3 3 0 2 6
138 บ้านโคกสะอาดสามัคคี 0 0 0 0 3 1 2 0 6
139 บ้านหนองจาน 0 0 0 0 3 1 0 2 4
140 บ้านหนองบง 0 0 0 0 3 0 1 0 4
141 บ้านโคกเพ็ด 0 0 0 0 2 3 1 4 6
142 บ้านโนนทองหลาง(ตุ๊ประสิทธิ์) 0 0 0 0 2 3 0 1 5
143 บ้านดอนฆ่าเสือ 0 0 0 0 2 2 1 0 5
144 บ้านฝาผนัง 0 0 0 0 2 1 1 1 4
145 บ้านเพ็ดน้อย 0 0 0 0 2 1 0 0 3
146 บ้านโนนรัง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
147 บ้านโสกสนวน 0 0 0 0 2 1 0 0 3
148 หนองบง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
149 บ้านหญ้าคา 0 0 0 0 2 0 1 1 3
150 บ้านหนองขามน้อย 0 0 0 0 2 0 0 1 2
151 บ้านกระพี้ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
152 บ้านโสกงูเหลือม 0 0 0 0 2 0 0 0 2
153 วัดบ้านเก่างิ้ว 0 0 0 0 1 4 0 0 5
154 บ้านอุทัยทอง 0 0 0 0 1 3 2 1 6
155 บ้านหนองหญ้าขาว 0 0 0 0 1 1 0 2 2
156 บ้านขามเวียน 0 0 0 0 1 1 0 1 2
157 วัดบ้านเมืองสูง 0 0 0 0 1 1 0 1 2
158 บ้านกอก 0 0 0 0 1 1 0 0 2
159 บ้านโคกตะพาบ 0 0 0 0 1 0 2 2 3
160 บ้านหนองแจ้งน้อย 0 0 0 0 1 0 1 1 2
161 บ้านหนองผือ 0 0 0 0 1 0 0 2 1
162 บ้านวังโพธิ์ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
163 บ้านสี่เหลี่ยม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
164 บ้านห้วยโจด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
165 วัดบ้านศาลาดิน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
166 บ้านป่าหวาย 0 0 0 0 0 3 0 1 3
167 วัดบ้านดอนชุมช้าง 0 0 0 0 0 1 1 3 2
168 วัดกู่สามัคคี 0 0 0 0 0 1 1 2 2
169 บ้านเสมา 0 0 0 0 0 1 0 3 1
170 วัดบ้านสามเมือง 0 0 0 0 0 1 0 2 1
171 วัดบ้านกระเบื้อง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
172 บ้านงิ้ว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
173 บ้านหนองม่วงช่างพิม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
174 บ้านหนองสะแก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
175 บ้านหนองโจด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
176 บ้านห้วยม่วง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
177 วัดบ้านโนนประดู่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
178 บ้านกู่ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
179 บ้านหัวนาคำ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
180 บ้านหนองเม็ก(สถาพรประชานุเคราะห์) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
181 บ้านขามหนองแวง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
182 บ้านหนองแจ้งใหญ่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
183 บ้านหนองไข่ผำ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 199 180 154 533 1,001 388 252 329 1,641