สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครราชสีมา เขต 6
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนคงวิทยา 33 8 4 6 45
2 อมรศิลป์ 25 7 3 0 35
3 ชุมชนบ้านช่อระกา 23 5 2 2 30
4 บ้านศาลาหนองขอน 20 3 2 3 25
5 บ้านสระสี่เหลี่ยม 19 6 3 4 28
6 บ้านหนองบัวทุ่ง 18 4 0 1 22
7 บ้านแดงน้อย 15 13 7 2 35
8 บ้านประคำ 15 5 5 15 25
9 บ้านโนนสัง 15 2 2 4 19
10 บ้านโนนระเวียง 14 8 6 4 28
11 ชุนบ้านเหลื่อม 14 2 3 2 19
12 เทศบาล ๒ (สหกรณ์สมทบ) 13 6 8 12 27
13 บ้านโนนสำราญ 13 6 5 6 24
14 วัดบ้านโนนกอก 13 5 4 5 22
15 วันครู2502 13 4 2 4 19
16 บ้านตากิ่ม 13 1 2 1 16
17 บ้านคอนเมือง 13 1 0 1 14
18 บ้านด่านช้าง 12 7 5 2 24
19 บ้านหนองบัวกระจาย 12 3 7 5 22
20 ชุมชนบ้านหนองบัวลาย 12 3 0 7 15
21 วานิชวิทยา 11 6 0 3 17
22 บ้านหมัน 11 5 4 2 20
23 บ้านตาจั่น 11 4 2 4 17
24 บ้านหนองปรือคึมม่วง 11 3 2 1 16
25 ชุมชนบ้านวัด 11 3 1 3 15
26 บ้านดอนใหญ่ 11 2 2 0 15
27 บ้านตลุกพลวง 11 2 1 1 14
28 บ้านโพนทอง 11 2 0 6 13
29 บ้านโคกกระเบื้องสามัคคี 10 5 2 2 17
30 บ้านปอบิด 10 4 2 3 16
31 บ้านตะโกโคก 10 4 2 0 16
32 บ้านหนองหว้าเอน 10 2 2 5 14
33 บ้านหนองปรือโป่ง 10 2 2 3 14
34 บ้านโจด 10 1 1 2 12
35 บ้านโนนดู่ 9 8 5 4 22
36 บ้านทัพมะขาม 9 6 3 0 18
37 บ้านโคกเสี่ยว 9 4 4 2 17
38 บ้านโคกสะอาดประชาราษฎร์รังสรรค์ 9 4 3 1 16
39 บ้านหนองเต่า 9 3 2 6 14
40 บ้านดอนแร้ง 9 2 6 5 17
41 บ้านหนองหว้า 9 2 4 5 15
42 บ้านโนนเต็ง 9 1 0 2 10
43 บ้านดอนไผ่ 9 0 3 2 12
44 บ้านโนนทองหลาง 8 7 1 4 16
45 ปริยัติไพศาล 8 4 4 2 16
46 บ้านหนองขามนาดี 8 4 0 1 12
47 บ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี 8 3 2 1 13
48 ขามเตี้ยพิทยาคม 8 3 1 5 12
49 บ้านสระครก 8 2 4 8 14
50 บ้านหนองพรานปาน 8 2 2 4 12
51 บ้านหนองม่วง 8 2 0 0 10
52 บ้านหนองตาด 7 8 4 8 19
53 บ้านหนองกระทุ่ม 7 6 5 4 18
54 บ้านหลุบกุง 7 3 6 1 16
55 บ้านเก่าค้อ 7 3 1 6 11
56 บัวใหญ่วิทยา 7 2 3 3 12
57 บ้านดอนตะหนิน 7 1 1 6 9
58 บ้านหญ้าคาดอนเค็ง 7 1 1 0 9
59 บ้านตะคร้อ (มิตรภาพ4) 7 0 1 0 8
60 บ้านกระถิน 7 0 0 2 7
61 เทศบาล ๓ (บ้านหนองม่วง) 6 4 4 4 14
62 บ้านโคกน้อย 6 4 3 0 13
63 บ้านสีสุก 6 4 1 2 11
64 บ้านหนองโคบาล 6 4 0 6 10
65 บ้านทองหลางน้อย 6 2 5 4 13
66 บ้านหนองคอม 6 2 1 4 9
67 บ้านน้อยหนองหนาด 6 2 0 1 8
68 บ้านห้วยทราย 6 2 0 0 8
69 บ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี 6 1 2 0 9
70 บ้านแก้งสนามนาง 6 1 1 0 8
71 บ้านหนองบัว 6 1 0 0 7
72 บ้านหญ้าคาประชาเนรมิต 6 0 1 2 7
73 วัดบ้านสีดา 6 0 0 1 6
74 วัดบ้านไร่ 5 3 4 5 12
75 บ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์) 5 3 1 1 9
76 เบญจราษฎร์ศึกษา 5 1 1 1 7
77 วัดบ้านดอนโก่ย 5 1 1 0 7
78 บ้านหินแห่ 5 1 0 2 6
79 บ้านโนนมะเฟือง 5 1 0 0 6
80 วนาประชารัฐบำรุง 5 1 0 0 6
81 ห้วยไหวัฒนา 5 0 0 0 5
82 บ้านโต้นสามัคคีวิทยา 5 0 0 0 5
83 ไทยรัฐวิทยา ๑๘ 5 0 0 0 5
84 บ้านหนองบัวชาลีราษฎร์สามัคคี 4 4 1 0 9
85 บ้านโนนเพ็ด 4 3 1 0 8
86 วัดบ้านมะค่า 4 2 1 1 7
87 บ้านตลุกสาหร่าย 4 2 0 1 6
88 บ้านแฝก 4 2 0 0 6
89 วัดบ้านหนองแวง 4 2 0 0 6
90 บ้านบุเสมาทอง 4 1 2 3 7
91 บ้านขาม (สนง.สลากกินแบ่งสมทบ) 4 1 1 1 6
92 บ้านหนองสะเดา 4 1 0 0 5
93 บ้านห้วยยาง 4 0 2 1 6
94 วัดบ้านหนองตะไก้ 4 0 1 3 5
95 บ้านเมืองคง 4 0 1 2 5
96 ชุมชนหนองแวงสุวิทย์ 4 0 1 0 5
97 บ้านดอนถั่วแปบพัฒนา 4 0 0 0 4
98 บ้านไทรโยง 4 0 0 0 4
99 บ้านโคกสี 3 6 2 0 11
100 บ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี 3 5 1 2 9
101 เทศบาล ๑ (บ้านบัวใหญ่) 3 4 3 8 10
102 บ้านดอนกลาง 3 3 6 1 12
103 บ้านอ้อยช้าง 3 3 1 2 7
104 บ้านดอนเปล้า 3 3 0 2 6
105 บ้านหินลาดหนองโดน 3 2 1 2 6
106 บ้านหนองหญ้าปล้อง 3 2 1 0 6
107 บ้านหนองพลวง 3 2 0 0 5
108 บ้านโสกน้ำขุ่น 3 1 2 3 6
109 บ้านโคกสะอาดสามัคคี 3 1 2 0 6
110 บ้านดงบัง 3 1 1 2 5
111 บ้านตะโกทุ่ง 3 1 1 0 5
112 บ้านนาคุรุราษฏร์วัฒนา 3 1 1 0 5
113 บ้านทองหลาง 3 1 1 0 5
114 บ้านหนองจาน 3 1 0 2 4
115 บ้านขามป้อม (สังวาลย์อนุสรณ์) 3 0 2 2 5
116 บ้านหนองแสง 3 0 1 2 4
117 บ้านหนองแขม 3 0 1 0 4
118 บ้านหนองบง 3 0 1 0 4
119 บ้านมะค่า 3 0 0 0 3
120 บ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ 2 7 1 8 10
121 บ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี 2 4 0 1 6
122 บ้านปรางค์ 2 4 0 0 6
123 บ้านโคกเพ็ด 2 3 1 4 6
124 บ้านโนนทองหลาง(ตุ๊ประสิทธิ์) 2 3 0 1 5
125 บ้านดอนคนทา 2 2 1 0 5
126 บ้านดอนฆ่าเสือ 2 2 1 0 5
127 บ้านตะโก 2 1 1 3 4
128 บ้านฝาผนัง 2 1 1 1 4
129 บ้านโคกเพ็ด(คง1) 2 1 0 1 3
130 บ้านเพ็ดน้อย 2 1 0 0 3
131 บ้านโนนรัง 2 1 0 0 3
132 บ้านโสกสนวน 2 1 0 0 3
133 หนองบง 2 1 0 0 3
134 วังโพน 2 0 2 0 4
135 บ้านนาแค 2 0 1 1 3
136 บ้านหญ้าคา 2 0 1 1 3
137 บ้านหนองบัวสามัคคี 2 0 0 1 2
138 บ้านหนองขามน้อย 2 0 0 1 2
139 บ้านคึมมะอุ 2 0 0 0 2
140 บ้านนาดอนบก 2 0 0 0 2
141 วัดบ้านหนองหัวช้าง 2 0 0 0 2
142 บ้านหัวหนอง 2 0 0 0 2
143 บ้านกระพี้ 2 0 0 0 2
144 บ้านโสกงูเหลือม 2 0 0 0 2
145 วัดบ้านเก่างิ้ว 1 4 0 0 5
146 บ้านอุทัยทอง 1 3 2 1 6
147 วัดบ้านหนองกก 1 3 2 0 6
148 บ้านคูขาดโสกรังสามัคคี 1 3 1 0 5
149 บ้านดอนทะแยง 1 1 1 2 3
150 บ้านโนนสูง 1 1 0 2 2
151 บ้านหนองหญ้าขาว 1 1 0 2 2
152 บ้านขามเวียน 1 1 0 1 2
153 วัดบ้านเมืองสูง 1 1 0 1 2
154 บ้านกอก 1 1 0 0 2
155 บ้านโคกตะพาบ 1 0 2 2 3
156 บ้านหนองแจ้งน้อย 1 0 1 1 2
157 บ้านตะหนอด 1 0 1 0 2
158 บ้านตะคร้อโนนทอง 1 0 1 0 2
159 บ้านหนองผือ 1 0 0 2 1
160 บ้านวังโพธิ์ 1 0 0 1 1
161 บ้านสี่เหลี่ยม 1 0 0 0 1
162 บ้านห้วยโจด 1 0 0 0 1
163 วัดบ้านศาลาดิน 1 0 0 0 1
164 บ้านโนนกระพี้วิทยา 0 3 2 2 5
165 บ้านป่าหวาย 0 3 0 1 3
166 บ้านโคกสว่าง 0 2 2 0 4
167 วัดบ้านดอนชุมช้าง 0 1 1 3 2
168 วัดกู่สามัคคี 0 1 1 2 2
169 บ้านเสมา 0 1 0 3 1
170 วัดบ้านสามเมือง 0 1 0 2 1
171 วัดบ้านกระเบื้อง 0 1 0 1 1
172 บ้านงิ้ว 0 1 0 0 1
173 บ้านหนองม่วงช่างพิม 0 1 0 0 1
174 บ้านหนองสะแก 0 1 0 0 1
175 บ้านหนองโจด 0 1 0 0 1
176 บ้านห้วยม่วง 0 1 0 0 1
177 วัดบ้านโนนประดู่ 0 1 0 0 1
178 บ้านกู่ 0 0 1 0 1
179 บ้านหัวนาคำ 0 0 1 0 1
180 บ้านหนองเม็ก(สถาพรประชานุเคราะห์) 0 0 0 1 0
181 บ้านขามหนองแวง 0 0 0 0 0
182 บ้านหนองแจ้งใหญ่ 0 0 0 0 0
183 บ้านหนองไข่ผำ 0 0 0 0 0
รวม 1,001 388 252 329 1,970