หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 074 โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม 19 37 22
2 052 โรงเรียนชุนบ้านเหลื่อม 22 59 34
3 075 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 59 169 100
4 166 โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา 32 59 45
5 035 โรงเรียนชุมชนบ้านวัด 18 77 38
6 209 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลาย 25 79 35
7 083 โรงเรียนชุมชนหนองแวงสุวิทย์ 5 10 8
8 147 โรงเรียนดอนหันโนนเพ็ด 0 0 0
9 174 โรงเรียนบ้านกระถิน 9 15 14
10 145 โรงเรียนบ้านกระพี้ 2 2 2
11 121 โรงเรียนบ้านกอก 2 6 4
12 102 โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ 28 76 45
13 184 โรงเรียนบ้านกู่ 1 1 1
14 115 โรงเรียนบ้านขาม (สนง.สลากกินแบ่งสมทบ) 7 9 8
15 206 โรงเรียนบ้านขามป้อม (สังวาลย์อนุสรณ์) 13 17 17
16 146 โรงเรียนบ้านขามหนองแวง 2 5 2
17 171 โรงเรียนบ้านขามเวียน 3 7 5
18 173 โรงเรียนบ้านคอนเมือง 17 26 26
19 084 โรงเรียนบ้านคึมมะอุ 3 11 5
20 128 โรงเรียนบ้านคูขาดโสกรังสามัคคี 13 38 19
21 122 โรงเรียนบ้านงิ้ว 1 5 2
22 072 โรงเรียนบ้านดงบัง 7 12 11
23 015 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 16 75 34
24 055 โรงเรียนบ้านดอนคนทา 6 6 6
25 070 โรงเรียนบ้านดอนฆ่าเสือ 5 9 5
26 165 โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน 16 40 23
27 046 โรงเรียนบ้านดอนถั่วแปบพัฒนา 4 16 8
28 028 โรงเรียนบ้านดอนทะแยง 5 8 8
29 154 โรงเรียนบ้านดอนเปล้า 9 25 16
30 061 โรงเรียนบ้านดอนแร้ง 28 49 42
31 150 โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 15 39 27
32 085 โรงเรียนบ้านดอนไผ่ 17 37 24
33 014 โรงเรียนบ้านด่านช้าง 36 86 50
34 170 โรงเรียนบ้านตลุกพลวง 18 27 24
35 026 โรงเรียนบ้านตลุกสาหร่าย 7 23 14
36 152 โรงเรียนบ้านตลุกหินปูน 0 0 0
37 175 โรงเรียนบ้านตะคร้อ (มิตรภาพ4) 9 17 11
38 129 โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง 2 3 3
39 114 โรงเรียนบ้านตะหนอด 2 7 3
40 047 โรงเรียนบ้านตะโก 8 19 12
41 181 โรงเรียนบ้านตะโกทุ่ง 6 13 9
42 179 โรงเรียนบ้านตะโกโคก 16 57 33
43 056 โรงเรียนบ้านตากิ่ม 17 72 38
44 178 โรงเรียนบ้านตาจั่น 29 76 51
45 027 โรงเรียนบ้านทองหลาง 5 6 6
46 185 โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย 19 36 32
47 048 โรงเรียนบ้านทัพมะขาม 18 35 24
48 159 โรงเรียนบ้านนาคุรุราษฏร์วัฒนา 5 9 7
49 186 โรงเรียนบ้านนาดอนบก 3 3 3
50 119 โรงเรียนบ้านนาแค 5 15 5
51 110 โรงเรียนบ้านน้อยหนองหนาด 15 35 24
52 191 โรงเรียนบ้านบุเสมาทอง 10 30 17
53 032 โรงเรียนบ้านประคำ 44 82 57
54 041 โรงเรียนบ้านปรางค์ 7 27 12
55 109 โรงเรียนบ้านปอบิด 20 60 37
56 001 โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี 13 39 22
57 143 โรงเรียนบ้านป่าหวาย 6 24 11
58 139 โรงเรียนบ้านฝาผนัง 8 17 11
59 107 โรงเรียนบ้านมะค่า 4 9 8
60 088 โรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี 7 14 13
61 160 โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ 2 4 3
62 162 โรงเรียนบ้านศรีนิมิต 0 0 0
63 099 โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน 32 67 49
64 127 โรงเรียนบ้านสระครก 22 70 34
65 045 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 32 95 62
66 030 โรงเรียนบ้านสีสุก 13 33 23
67 161 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 1 1 1
68 108 โรงเรียนบ้านหญ้าคา 4 7 6
69 193 โรงเรียนบ้านหญ้าคาดอนเค็ง 12 22 17
70 073 โรงเรียนบ้านหญ้าคาประชาเนรมิต 9 21 16
71 144 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 25 41 27
72 038 โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี 19 52 36
73 100 โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย 5 13 9
74 011 โรงเรียนบ้านหนองคอม 23 78 47
75 137 โรงเรียนบ้านหนองจาน 6 6 6
76 093 โรงเรียนบ้านหนองตาด 28 90 41
77 024 โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี 14 23 14
78 101 โรงเรียนบ้านหนองบง 4 10 7
79 057 โรงเรียนบ้านหนองบัว 7 7 7
80 023 โรงเรียนบ้านหนองบัวกระจาย 29 62 40
81 103 โรงเรียนบ้านหนองบัวชาลีราษฎร์สามัคคี 9 15 13
82 177 โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง 28 70 47
83 176 โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี 3 5 4
84 071 โรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วง 21 64 38
85 169 โรงเรียนบ้านหนองปรือโป่ง 27 61 41
86 138 โรงเรียนบ้านหนองผือ 3 4 4
87 020 โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน 17 27 24
88 130 โรงเรียนบ้านหนองพลวง 5 47 15
89 013 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 10 19 16
90 172 โรงเรียนบ้านหนองม่วงช่างพิม 1 1 1
91 116 โรงเรียนบ้านหนองสะเดา 5 15 10
92 054 โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1 10 3
93 059 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว 5 11 9
94 068 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 11 34 21
95 111 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 33 49 47
96 062 โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน 23 46 23
97 086 โรงเรียนบ้านหนองเต่า 26 39 36
98 148 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก(สถาพรประชานุเคราะห์) 1 1 1
99 151 โรงเรียนบ้านหนองแขม 4 4 4
100 188 โรงเรียนบ้านหนองแจ้งน้อย 3 6 5
101 189 โรงเรียนบ้านหนองแจ้งใหญ่ 1 3 2
102 142 โรงเรียนบ้านหนองแสง 8 16 12
103 009 โรงเรียนบ้านหนองโคบาล 16 46 29
104 167 โรงเรียนบ้านหนองโจด 1 5 2
105 192 โรงเรียนบ้านหนองไข่ผำ 1 3 2
106 018 โรงเรียนบ้านหมัน 24 65 41
107 210 โรงเรียนบ้านหลุบกุง 20 38 32
108 066 โรงเรียนบ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์) 18 38 21
109 094 โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 1 1 1
110 104 โรงเรียนบ้านหัวหนอง 3 3 3
111 118 โรงเรียนบ้านหินลาดหนองโดน 8 15 10
112 092 โรงเรียนบ้านหินแห่ 9 25 14
113 019 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 8 18 13
114 205 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 1 15 4
115 067 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 7 15 11
116 078 โรงเรียนบ้านห้วยโจด 1 1 1
117 098 โรงเรียนบ้านอุทัยทอง 8 22 13
118 080 โรงเรียนบ้านอ้อยช้าง 12 25 18
119 008 โรงเรียนบ้านเก่าค้อ 18 48 32
120 141 โรงเรียนบ้านเพ็ดน้อย 3 5 4
121 105 โรงเรียนบ้านเมืองคง 7 47 16
122 187 โรงเรียนบ้านเสมา 6 6 6
123 025 โรงเรียนบ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี 17 40 28
124 117 โรงเรียนบ้านแก้งสนามนาง 8 13 12
125 140 โรงเรียนบ้านแดงน้อย 46 102 78
126 042 โรงเรียนบ้านแฝก 6 33 15
127 157 โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องสามัคคี 20 37 29
128 180 โรงเรียนบ้านโคกตะพาบ 5 11 8
129 021 โรงเรียนบ้านโคกน้อย 13 29 23
130 058 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 4 7 7
131 149 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดประชาราษฎร์รังสรรค์ 17 44 33
132 077 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดสามัคคี 6 13 7
133 060 โรงเรียนบ้านโคกสี 13 22 19
134 076 โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด 11 16 16
135 155 โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด(คง1) 4 26 11
136 106 โรงเรียนบ้านโคกเสี่ยว 19 31 27
137 016 โรงเรียนบ้านโจด 15 28 20
138 153 โรงเรียนบ้านโต้นสามัคคีวิทยา 5 16 8
139 069 โรงเรียนบ้านโนนกระพี้วิทยา 9 16 12
140 207 โรงเรียนบ้านโนนดู่ 35 66 51
141 158 โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง 20 47 36
142 082 โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง(ตุ๊ประสิทธิ์) 6 10 6
143 190 โรงเรียนบ้านโนนมะเฟือง 6 19 11
144 017 โรงเรียนบ้านโนนระเวียง 33 74 56
145 097 โรงเรียนบ้านโนนรัง 3 3 3
146 043 โรงเรียนบ้านโนนสัง 24 57 43
147 049 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 34 57 50
148 087 โรงเรียนบ้านโนนสูง 4 9 5
149 022 โรงเรียนบ้านโนนเต็ง 13 22 17
150 168 โรงเรียนบ้านโนนเพ็ด 8 12 9
151 039 โรงเรียนบ้านโพนทอง 23 81 42
152 065 โรงเรียนบ้านโสกงูเหลือม 2 8 3
153 120 โรงเรียนบ้านโสกน้ำขุ่น 9 14 11
154 037 โรงเรียนบ้านโสกสนวน 3 18 6
155 156 โรงเรียนบ้านไทรโยง 4 10 7
156 113 โรงเรียนปริยัติไพศาล 33 53 40
157 050 โรงเรียนวนาประชารัฐบำรุง 6 30 6
158 208 โรงเรียนวังโพน 4 41 13
159 112 โรงเรียนวัดกู่สามัคคี 5 9 5
160 183 โรงเรียนวัดบ้านกระเบื้อง 2 2 2
161 079 โรงเรียนวัดบ้านดอนชุมช้าง 5 7 5
162 095 โรงเรียนวัดบ้านดอนเต็ง 1 1 0
163 091 โรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ย 7 25 13
164 096 โรงเรียนวัดบ้านมะค่า 9 20 14
165 211 โรงเรียนวัดบ้านศาลาดิน 1 3 2
166 044 โรงเรียนวัดบ้านสามเมือง 8 12 6
167 090 โรงเรียนวัดบ้านสีดา 11 21 14
168 031 โรงเรียนวัดบ้านหนองกก 6 16 10
169 063 โรงเรียนวัดบ้านหนองตะไก้ 8 22 14
170 182 โรงเรียนวัดบ้านหนองหัวช้าง 2 7 4
171 081 โรงเรียนวัดบ้านหนองแวง 7 15 12
172 126 โรงเรียนวัดบ้านเก่างิ้ว 6 10 8
173 089 โรงเรียนวัดบ้านเมืองสูง 3 3 3
174 040 โรงเรียนวัดบ้านโนนกอก 27 51 40
175 029 โรงเรียนวัดบ้านโนนประดู่ 1 15 4
176 064 โรงเรียนวัดบ้านไร่ 21 29 19
177 164 โรงเรียนวันครู2502 24 62 39
178 163 โรงเรียนหนองบง 3 9 5
179 051 โรงเรียนห้วยไหวัฒนา 5 5 5
180 036 โรงเรียนเบญจราษฎร์ศึกษา 8 21 14
181 053 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๘ 6 7 6
182 204 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา 16 41 27
183 203 โรงเรียนวานิชวิทยา 20 54 35
184 202 โรงเรียนอมรศิลป์ 35 84 55
185 012 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านบัวใหญ่) 25 39 25
186 007 โรงเรียนเทศบาล ๒ (สหกรณ์สมทบ) 41 115 70
187 010 โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านหนองม่วง) 19 30 19
รวม 2272 5405 3510
8915

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]