หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. นครราชสีมา เขต 6

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 59 37 64.91% 8 14.04% 4 7.02% 8 14.04% 57
2 โรงเรียนอมรศิลป์ 35 25 71.43% 7 20% 3 8.57% 0 0% 35
3 โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา 32 23 71.88% 5 15.63% 2 6.25% 2 6.25% 32
4 โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง 28 22 78.57% 5 17.86% 0 0% 1 3.57% 28
5 โรงเรียนบ้านแดงน้อย 46 21 45.65% 15 32.61% 7 15.22% 3 6.52% 46
6 โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน 32 20 71.43% 3 10.71% 2 7.14% 3 10.71% 28
7 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 33 20 62.5% 2 6.25% 4 12.5% 6 18.75% 32
8 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 32 19 59.38% 6 18.75% 3 9.38% 4 12.5% 32
9 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 34 16 48.48% 6 18.18% 5 15.15% 6 18.18% 33
10 โรงเรียนบ้านหนองปรือโป่ง 27 16 66.67% 2 8.33% 2 8.33% 4 16.67% 24
11 โรงเรียนบ้านโนนสัง 24 16 66.67% 2 8.33% 2 8.33% 4 16.67% 24
12 โรงเรียนบ้านด่านช้าง 36 15 45.45% 11 33.33% 5 15.15% 2 6.06% 33
13 โรงเรียนบ้านประคำ 44 15 37.5% 5 12.5% 5 12.5% 15 37.5% 40
14 โรงเรียนบ้านโนนดู่ 35 14 41.18% 10 29.41% 6 17.65% 4 11.76% 34
15 โรงเรียนบ้านโนนระเวียง 33 14 43.75% 8 25% 6 18.75% 4 12.5% 32
16 โรงเรียนปริยัติไพศาล 33 14 51.85% 6 22.22% 4 14.81% 3 11.11% 27
17 โรงเรียนบ้านหนองเต่า 26 14 53.85% 4 15.38% 2 7.69% 6 23.08% 26
18 โรงเรียนชุนบ้านเหลื่อม 22 14 66.67% 2 9.52% 3 14.29% 2 9.52% 21
19 โรงเรียนบ้านคอนเมือง 17 14 82.35% 2 11.76% 0 0% 1 5.88% 17
20 โรงเรียนเทศบาล ๒ (สหกรณ์สมทบ) 41 13 33.33% 6 15.38% 8 20.51% 12 30.77% 39
21 โรงเรียนวัดบ้านโนนกอก 27 13 48.15% 5 18.52% 4 14.81% 5 18.52% 27
22 โรงเรียนวันครู2502 24 13 56.52% 4 17.39% 2 8.7% 4 17.39% 23
23 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลาย 25 13 56.52% 3 13.04% 0 0% 7 30.43% 23
24 โรงเรียนบ้านหนองคอม 23 13 59.09% 2 9.09% 1 4.55% 6 27.27% 22
25 โรงเรียนบ้านตากิ่ม 17 13 76.47% 1 5.88% 2 11.76% 1 5.88% 17
26 โรงเรียนบ้านตาจั่น 29 12 52.17% 5 21.74% 2 8.7% 4 17.39% 23
27 โรงเรียนบ้านดอนแร้ง 28 12 42.86% 3 10.71% 7 25% 6 21.43% 28
28 โรงเรียนบ้านหนองบัวกระจาย 29 12 44.44% 3 11.11% 7 25.93% 5 18.52% 27
29 โรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วง 21 12 63.16% 3 15.79% 2 10.53% 2 10.53% 19
30 โรงเรียนบ้านตลุกพลวง 18 12 70.59% 2 11.76% 1 5.88% 2 11.76% 17
31 โรงเรียนบ้านโพนทอง 23 12 60% 2 10% 0 0% 6 30% 20
32 โรงเรียนบ้านดอนไผ่ 17 12 70.59% 0 0% 3 17.65% 2 11.76% 17
33 โรงเรียนวานิชวิทยา 20 11 55% 6 30% 0 0% 3 15% 20
34 โรงเรียนบ้านหมัน 24 11 50% 5 22.73% 4 18.18% 2 9.09% 22
35 โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี 19 11 64.71% 5 29.41% 0 0% 1 5.88% 17
36 โรงเรียนบ้านปอบิด 20 11 55% 4 20% 2 10% 3 15% 20
37 โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน 23 11 52.38% 3 14.29% 2 9.52% 5 23.81% 21
38 โรงเรียนชุมชนบ้านวัด 18 11 61.11% 3 16.67% 1 5.56% 3 16.67% 18
39 โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 15 11 73.33% 2 13.33% 2 13.33% 0 0% 15
40 โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องสามัคคี 20 10 52.63% 5 26.32% 2 10.53% 2 10.53% 19
41 โรงเรียนบ้านตะโกโคก 16 10 62.5% 4 25% 2 12.5% 0 0% 16
42 โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม 19 10 52.63% 3 15.79% 1 5.26% 5 26.32% 19
43 โรงเรียนบ้านโจด 15 10 71.43% 1 7.14% 1 7.14% 2 14.29% 14
44 โรงเรียนบ้านทัพมะขาม 18 9 50% 6 33.33% 3 16.67% 0 0% 18
45 โรงเรียนบ้านหลุบกุง 20 9 45% 4 20% 6 30% 1 5% 20
46 โรงเรียนบ้านโคกเสี่ยว 19 9 47.37% 4 21.05% 4 21.05% 2 10.53% 19
47 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดประชาราษฎร์รังสรรค์ 17 9 52.94% 4 23.53% 3 17.65% 1 5.88% 17
48 โรงเรียนบ้านโนนเต็ง 13 9 75% 1 8.33% 0 0% 2 16.67% 12
49 โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง 20 8 40% 7 35% 1 5% 4 20% 20
50 โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี 14 8 57.14% 3 21.43% 2 14.29% 1 7.14% 14
51 โรงเรียนบ้านสระครก 22 8 36.36% 2 9.09% 4 18.18% 8 36.36% 22
52 โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน 17 8 50% 2 12.5% 2 12.5% 4 25% 16
53 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 11 8 72.73% 2 18.18% 1 9.09% 0 0% 11
54 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 10 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
55 โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี 13 8 61.54% 1 7.69% 4 30.77% 0 0% 13
56 โรงเรียนบ้านขามป้อม (สังวาลย์อนุสรณ์) 13 8 61.54% 1 7.69% 2 15.38% 2 15.38% 13
57 โรงเรียนวัดบ้านสีดา 11 8 80% 0 0% 0 0% 2 20% 10
58 โรงเรียนบ้านหนองตาด 28 7 25.93% 8 29.63% 4 14.81% 8 29.63% 27
59 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 25 7 31.82% 6 27.27% 5 22.73% 4 18.18% 22
60 โรงเรียนบ้านน้อยหนองหนาด 15 7 53.85% 5 38.46% 0 0% 1 7.69% 13
61 โรงเรียนบ้านเก่าค้อ 18 7 41.18% 3 17.65% 1 5.88% 6 35.29% 17
62 โรงเรียนบ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์) 18 7 58.33% 3 25% 1 8.33% 1 8.33% 12
63 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา 16 7 46.67% 2 13.33% 3 20% 3 20% 15
64 โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน 16 7 46.67% 1 6.67% 1 6.67% 6 40% 15
65 โรงเรียนบ้านหญ้าคาดอนเค็ง 12 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
66 โรงเรียนบ้านตะคร้อ (มิตรภาพ4) 9 7 87.5% 0 0% 1 12.5% 0 0% 8
67 โรงเรียนบ้านกระถิน 9 7 77.78% 0 0% 0 0% 2 22.22% 9
68 โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ 28 6 22.22% 10 37.04% 2 7.41% 9 33.33% 27
69 โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านหนองม่วง) 19 6 33.33% 4 22.22% 4 22.22% 4 22.22% 18
70 โรงเรียนบ้านโคกน้อย 13 6 46.15% 4 30.77% 3 23.08% 0 0% 13
71 โรงเรียนบ้านสีสุก 13 6 46.15% 4 30.77% 1 7.69% 2 15.38% 13
72 โรงเรียนบ้านหนองโคบาล 16 6 37.5% 4 25% 0 0% 6 37.5% 16
73 โรงเรียนบ้านอ้อยช้าง 12 6 50% 3 25% 1 8.33% 2 16.67% 12
74 โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย 19 6 35.29% 2 11.76% 5 29.41% 4 23.53% 17
75 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
76 โรงเรียนบ้านแก้งสนามนาง 8 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
77 โรงเรียนบ้านหนองบัว 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
78 โรงเรียนบ้านหญ้าคาประชาเนรมิต 9 6 66.67% 0 0% 1 11.11% 2 22.22% 9
79 โรงเรียนบ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี 17 5 31.25% 7 43.75% 1 6.25% 3 18.75% 16
80 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 16 5 33.33% 3 20% 6 40% 1 6.67% 15
81 โรงเรียนวัดบ้านไร่ 21 5 29.41% 3 17.65% 4 23.53% 5 29.41% 17
82 โรงเรียนวัดบ้านหนองแวง 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
83 โรงเรียนเบญจราษฎร์ศึกษา 8 5 62.5% 1 12.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
84 โรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ย 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
85 โรงเรียนบ้านหินแห่ 9 5 62.5% 1 12.5% 0 0% 2 25% 8
86 โรงเรียนบ้านโนนมะเฟือง 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
87 โรงเรียนวนาประชารัฐบำรุง 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
88 โรงเรียนบ้านหนองแสง 8 5 62.5% 0 0% 1 12.5% 2 25% 8
89 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๘ 6 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
90 โรงเรียนบ้านโต้นสามัคคีวิทยา 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
91 โรงเรียนห้วยไหวัฒนา 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
92 โรงเรียนบ้านโคกสี 13 4 30.77% 6 46.15% 2 15.38% 1 7.69% 13
93 โรงเรียนบ้านหนองบัวชาลีราษฎร์สามัคคี 9 4 44.44% 4 44.44% 1 11.11% 0 0% 9
94 โรงเรียนบ้านโนนเพ็ด 8 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
95 โรงเรียนวัดบ้านมะค่า 9 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
96 โรงเรียนบ้านตลุกสาหร่าย 7 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
97 โรงเรียนบ้านแฝก 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
98 โรงเรียนบ้านบุเสมาทอง 10 4 40% 1 10% 2 20% 3 30% 10
99 โรงเรียนบ้านฝาผนัง 8 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
100 โรงเรียนบ้านขาม (สนง.สลากกินแบ่งสมทบ) 7 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
101 โรงเรียนบ้านหนองสะเดา 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
102 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 7 4 57.14% 0 0% 2 28.57% 1 14.29% 7
103 โรงเรียนวัดบ้านหนองตะไก้ 8 4 50% 0 0% 1 12.5% 3 37.5% 8
104 โรงเรียนบ้านเมืองคง 7 4 57.14% 0 0% 1 14.29% 2 28.57% 7
105 โรงเรียนชุมชนหนองแวงสุวิทย์ 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
106 โรงเรียนบ้านดอนถั่วแปบพัฒนา 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
107 โรงเรียนบ้านไทรโยง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
108 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านบัวใหญ่) 25 3 16.67% 4 22.22% 3 16.67% 8 44.44% 18
109 โรงเรียนบ้านดอนเปล้า 9 3 37.5% 3 37.5% 0 0% 2 25% 8
110 โรงเรียนบ้านหินลาดหนองโดน 8 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 2 25% 8
111 โรงเรียนบ้านหนองพลวง 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
112 โรงเรียนบ้านโสกน้ำขุ่น 9 3 33.33% 1 11.11% 2 22.22% 3 33.33% 9
113 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดสามัคคี 6 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
114 โรงเรียนบ้านดงบัง 7 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 2 28.57% 7
115 โรงเรียนบ้านตะโกทุ่ง 6 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
116 โรงเรียนบ้านทองหลาง 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
117 โรงเรียนบ้านนาคุรุราษฏร์วัฒนา 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
118 โรงเรียนบ้านหนองจาน 6 3 50% 1 16.67% 0 0% 2 33.33% 6
119 โรงเรียนบ้านหนองบง 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
120 โรงเรียนบ้านหนองแขม 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
121 โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย 5 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
122 โรงเรียนบ้านมะค่า 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
123 โรงเรียนบ้านนาดอนบก 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
124 โรงเรียนบ้านคูขาดโสกรังสามัคคี 13 2 16.67% 7 58.33% 2 16.67% 1 8.33% 12
125 โรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี 7 2 28.57% 4 57.14% 0 0% 1 14.29% 7
126 โรงเรียนบ้านปรางค์ 7 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 0 0% 6
127 โรงเรียนบ้านอุทัยทอง 8 2 25% 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 8
128 โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด 11 2 18.18% 3 27.27% 1 9.09% 5 45.45% 11
129 โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง(ตุ๊ประสิทธิ์) 6 2 33.33% 3 50% 0 0% 1 16.67% 6
130 โรงเรียนบ้านดอนคนทา 6 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
131 โรงเรียนบ้านดอนฆ่าเสือ 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
132 โรงเรียนวัดบ้านสามเมือง 8 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 2 33.33% 6
133 โรงเรียนบ้านตะโก 8 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 3 42.86% 7
134 โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด(คง1) 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
135 โรงเรียนบ้านเพ็ดน้อย 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
136 โรงเรียนบ้านโนนรัง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
137 โรงเรียนบ้านโสกสนวน 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
138 โรงเรียนหนองบง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
139 โรงเรียนวังโพน 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
140 โรงเรียนบ้านนาแค 5 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
141 โรงเรียนบ้านหญ้าคา 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
142 โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
143 โรงเรียนบ้านคึมมะอุ 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
144 โรงเรียนบ้านหัวหนอง 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
145 โรงเรียนบ้านกระพี้ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
146 โรงเรียนบ้านโสกงูเหลือม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
147 โรงเรียนวัดบ้านหนองหัวช้าง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
148 โรงเรียนวัดบ้านเก่างิ้ว 6 1 20% 4 80% 0 0% 0 0% 5
149 โรงเรียนวัดบ้านหนองกก 6 1 16.67% 3 50% 2 33.33% 0 0% 6
150 โรงเรียนบ้านดอนทะแยง 5 1 20% 1 20% 1 20% 2 40% 5
151 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว 5 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
152 โรงเรียนบ้านโนนสูง 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
153 โรงเรียนบ้านขามเวียน 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
154 โรงเรียนวัดบ้านเมืองสูง 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
155 โรงเรียนบ้านกอก 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
156 โรงเรียนบ้านโคกตะพาบ 5 1 20% 0 0% 2 40% 2 40% 5
157 โรงเรียนบ้านหนองแจ้งน้อย 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
158 โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
159 โรงเรียนบ้านตะหนอด 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
160 โรงเรียนบ้านหนองผือ 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
161 โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
162 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
163 โรงเรียนบ้านห้วยโจด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
164 โรงเรียนวัดบ้านศาลาดิน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
165 โรงเรียนบ้านโนนกระพี้วิทยา 9 0 0% 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 7
166 โรงเรียนบ้านป่าหวาย 6 0 0% 3 75% 0 0% 1 25% 4
167 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 4 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 4
168 โรงเรียนวัดบ้านดอนชุมช้าง 5 0 0% 1 20% 1 20% 3 60% 5
169 โรงเรียนวัดกู่สามัคคี 5 0 0% 1 25% 1 25% 2 50% 4
170 โรงเรียนบ้านเสมา 6 0 0% 1 25% 0 0% 3 75% 4
171 โรงเรียนวัดบ้านกระเบื้อง 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
172 โรงเรียนบ้านขามหนองแวง 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
173 โรงเรียนบ้านงิ้ว 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
174 โรงเรียนบ้านหนองม่วงช่างพิม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
175 โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
176 โรงเรียนบ้านหนองโจด 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
177 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
178 โรงเรียนวัดบ้านดอนเต็ง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
179 โรงเรียนวัดบ้านโนนประดู่ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
180 โรงเรียนบ้านกู่ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
181 โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
182 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก(สถาพรประชานุเคราะห์) 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
183 โรงเรียนบ้านหนองแจ้งใหญ่ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
184 โรงเรียนบ้านหนองไข่ผำ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]