หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่63 ประจำปีการศึกษา2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต6 26-27-28 กันยายน2556
ณร.ร.วานิชวิทยาร.ร.บัวใหญ่วิทยาร.ร.อมรศิลป์ร.ร.เทศบาล2 ร.ร.บ้านขามหนองแวงร.ร.ป่าตองท่าเนินสามัคคีสพป.นม6(หลังเดิม)หอประชุมอบจ.

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาล 2 อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321 ห้องเก็บตัว 312 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
-
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 2 อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 333 ห้องเก็บตัวนักเรียน ห้อง 334 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
-
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 2 อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321 ห้องเก็บตัวนักเรียน 312 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
-
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาล 2 อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 323 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
-
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 2 อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 324 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
-
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 2 อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 324 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
-
7 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 2 อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 332 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
-
8 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 2 อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 332 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
-
9 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 2 อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
-
10 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 2 อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
-
11 063 การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 2 อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
-
12 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 2 อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 314 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
-
13 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 2 อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 314 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
-
14 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 2 อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 314 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
-
15 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 2 อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 313 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
-
16 722 การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 2 อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 313 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]