หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่63 ประจำปีการศึกษา2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต6 26-27-28 กันยายน2556
ณร.ร.วานิชวิทยาร.ร.บัวใหญ่วิทยาร.ร.อมรศิลป์ร.ร.เทศบาล2 ร.ร.บ้านขามหนองแวงร.ร.ป่าตองท่าเนินสามัคคีสพป.นม6(หลังเดิม)หอประชุมอบจ.

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 389 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 2 อาคารเอนกประสงค์ ห้อง ลานเอนกประสงค์ 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
-
2 390 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 2 อาคารเอนกประสงค์ ห้อง ลานเอนกประสงค์ 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
-
3 391 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 2 อาคาร 4 ชั้น ชั้นล่าง ห้อง ลานชั้นล่างอาคาร 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
-
4 392 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 2 อาคาร 4 ชั้น ชั้นล่าง ห้อง ลานชั้นล่างอาคาร 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
-
5 393 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 2 ห้องประชุม ห้อง ลานห้องประชุม 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
-
6 394 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 2 ห้องประชุม ห้อง ลานห้องประชุม 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]