หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่63 ประจำปีการศึกษา2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต6 26-27-28 กันยายน2556
ณร.ร.วานิชวิทยาร.ร.บัวใหญ่วิทยาร.ร.อมรศิลป์ร.ร.เทศบาล2 ร.ร.บ้านขามหนองแวงร.ร.ป่าตองท่าเนินสามัคคีสพป.นม6(หลังเดิม)หอประชุมอบจ.

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา อาคาร1 ห้อง101(ป.6/3) 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา อาคาร1 ห้อง102(ป.6/2) 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา อาคาร1 ห้อง102(ป.6/2) 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ห้อง ประชุมโรงอาหาร 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ห้อง ห้องประชุมโรงอาหาร 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ห้อง ห้องประชุมโรงอาหาร 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา อาคาร1 ห้อง105(ม.3/1) 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
-
8 148 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา อาคาร1 ห้อง105(ม.3/1) 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา เวทีอนุบาล 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
-
10 150 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา เวทีอนุบาล 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
-
11 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา เวทีอนุบาล 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
-
12 153 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา เวทีอนุบาล 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
-
13 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา อาคาร1 ห้อง103(ป.6/1) 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
-
14 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา อาคาร1 ห้อง104(ป.2/1) 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
-
15 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา อาคาร1 ห้อง102(ป.2/1) 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
-
16 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา อาคาร1 ห้อง106(ม1/2) 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
-
17 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา อาคาร1 ห้อง107(ม.1/3) 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
-
18 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา อาคาร1 ห้อง107(ม.1/3) 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
-
19 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ศูนย์วัฒนธรรมฯชั้น 2 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
-
20 170 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ศูนย์วัฒนธรรมฯชั้น 2 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]