หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่63 ประจำปีการศึกษา2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต6 26-27-28 กันยายน2556
ณร.ร.วานิชวิทยาร.ร.บัวใหญ่วิทยาร.ร.อมรศิลป์ร.ร.เทศบาล2 ร.ร.บ้านขามหนองแวงร.ร.ป่าตองท่าเนินสามัคคีสพป.นม6(หลังเดิม)หอประชุมอบจ.

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา อาคารวีรศาสตร์ ชั้น 2 ห้อง 1,2 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
-
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา อาคารวีรศาสตร์ ชั้น 2 ห้อง 3,4 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
-
3 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา อาคารวีรศาสตร์ ชั้นล่าง ห้อง 5,6 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
-
4 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา อาคารวีรศาสตร์ ชั้นล่าง ห้อง 7,8 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
-
5 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ลานกีฬา หน้าเสาธง 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
-
6 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ลานกีฬาหน้าเสาธง 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
-
7 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา อาคารโรงอาหาร 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
-
8 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา อาคารโรงอาหาร 28 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 19
09.00-12.00,13.00-14.00
-
9 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ลานหน้าเสาธง 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
-
10 100 การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา บริเวณลานเสาธง 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
-
11 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 หอประชุม อบจ. 1 ต.ค. 2556 09.00-15.00
-
12 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 หอประชุม อบจ. 1 ต.ค. 2556 09.00-15.00
-
13 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 หอประชุม อบจ. 1 ต.ค. 2556 09.00-15.00
-
14 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 หอประชุม อบจ. 1 ต.ค. 2556 09.00-15.00
-
15 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 หอประชุม อบจ. 1 ต.ค. 2556 09.00-15.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]