หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่63 ประจำปีการศึกษา2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต6 26-27-28 กันยายน2556
ณร.ร.วานิชวิทยาร.ร.บัวใหญ่วิทยาร.ร.อมรศิลป์ร.ร.เทศบาล2 ร.ร.บ้านขามหนองแวงร.ร.ป่าตองท่าเนินสามัคคีสพป.นม6(หลังเดิม)หอประชุมอบจ.

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนอมรศิป์ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 6/1 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
-
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอมรศิป์ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 6/2 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
-
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอมรศิป์ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 6/3 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
-
4 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 โรงเรียนอมรศิป์ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 5/4 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
-
5 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 โรงเรียนอมรศิป์ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 5/3 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
-
6 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 โรงเรียนอมรศิป์ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 5/4 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
-
7 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 โรงเรียนอมรศิป์ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 5/3 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
-
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนอมรศิป์ อาคาร 1 ชั้น ล่าง ห้อง 4/1 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
-
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนอมรศิป์ อาคาร 1 ชั้น ล่าง ห้อง 4/2 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
-
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนอมรศิป์ อาคาร 1 ชั้น ล่าง ห้อง 4/3 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
-
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนอมรศิป์ อาคาร 1 ชั้น ล่าง ห้อง 3/4 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
-
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนอมรศิป์ อาคาร 1 ชั้น ล่าง ห้อง 5/1 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00,13.00-14.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]